Blog

Dienstencentrum Allegro

 

 

Het Lokaal Dienstencentrum Allegro is een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en andere Menenaars, waar gezorgd wordt voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening.
De deuren staan open voor iedereen ongeacht de leeftijd, de achtergrond, de interesses en niet te vergeten de mogelijkheden en beperkingen. Het Dienstencentrum brengt ook diensten bij de mensen, die noodgedwongen thuis moeten blijven. De ontmoetingsruimte van het Lokaal Dienstencentrum is dagelijks open van 11u00 tot 17u30 (ook in het weekend)

Belangrijk bij isolement door corona of hittegolf.

  • Boodschappendienst – al dan niet met buren/vrijwilligers/eigen personeel
  • Maaltijden aan huis – warme of vacuüm
  • Wij bellen periodiek inwoners in eenzaamheid op – mochten huisartsen en politie of andere diensten,   inwoners kennen die wij (stad/OCMW) niet opvolgen dan mogen deze doorgegeven worden
  • Individueel vervoer op maat
  • In complexe thuiszorgsituaties  zoeken wij naar partners via interdisciplinair overleg om deze optimaal te helpen

 

Het centraal aanspreekpunt is

LDC Allegro Volkslaan 302 in Menen 

 056/52 72 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo of nocebo

 

 

 

 

 

 

 

Elke medische handeling of geneesmiddel kan nevenwerkingen hebben.

Daar tegenover staat dat de bijsluiter van een geneesmiddel allerlei mogelijke soms zeer zeldzame nevenwerkingen opsomt.

Als we een bijsluiter gaan lezen kunnen de ongunstige nevenwerkingen ons door suggestie ziek maken.  Het typische is dus dat we ons ziek voelen  niet door het medicament maar  door het negatief beeld dat we van dit medicament krijgen .Soms worden er ook  door de media of in de volksmond negatieve verwachtingen rond een behandeling verspreid. Het typische van NOCEBO is dan ook dat we door die negatieve verwachtingen  ons meer gaan concentreren op onze lichamelijke gewaarwordingen en inderdaad minder effect van het geneesmiddel of zelfs meer nevenwerkingen gaan ondervinden. Een bekend voorbeeld van dit effect gebeurde in 1999. Een groep kinderen werd ziek en kreeg buikklachten . Men beweerde dat dit door het drinken van Coca Cola kwam. Dit werd dan ook zo in de pers verspreid en terstond bleken  heel wat mensen ziek te zijn door het drinken van  Coca Cola . Wat later, bij grondig onderzoek, bleek niets verkeerd te zijn met de Coca. Men  voelde zich ziek door de suggestie een ziekmakend product gedronken te hebben.

Het is natuurlijk zo dat elk medisch handelen niet alleen een bijsluiter heeft maar door de ideeën en verwachtingen van patiënt ziekmakend kan zijn. De kans hierop wordt groter als medici onduidelijk zijn in hun boodschap of onvoldoende  uitleg geven. We kennen allemaal het voorbeeld van beeldvorming  van een slechte rug die onze rugpijn doet toenemen omdat we nu het gevoel hebben dat we een ernstig zieke rug hebben.

In onze samenleving wordt via de (sociale) media  te veel de nadruk gelegd op wat niet goed is (oorlogen, rampen , mislukkingen…).Natuurlijk is het ook zo dat de aantrekkingskracht  van slecht nieuws, rampen geweld en misdaad ons veel meer boeit en aantrekt. Zo wordt  echter het beeld van een  mens gecreëerd die  niet deugt, die door de beschaving als het ware een dun  vernislaagje cultuur en menselijkheid meegekregen heeft maar eigenlijk egocentrisch, argwanend, racistisch ….is.

 Als we dit gaan geloven en dat is dan het NOCEBO effect en worden we effectief een beetje zo: argwanend en met een somber mensbeeld.

Behandel  kinderen als slim en hun resultaten zullen beduidend verbeteren. Neem contact op  en spreek met mensen die je minder goed kent en vooroordelen zullen verminderen. Meer nog, de samenleving zal rijker en boeiender worden en door inspraak te geven  worden mensen meer gemotiveerd. Boor de positieve krachten aan van mensen die in de maatschappij op een dwaalspoor raken, benader ze  respectvol en je krijgt een ander persoon voor u.  Beantwoord agressief en ongepast gedrag met menselijkheid en je bereikt meer dan met het gooien van bommen. Maar nu zijn we bezig met het PLACEBO effect wat een erg sterke eigenschap is van ons denken en een sterk middel is om problemen op te lossen.

 

Ruter Bregman : De meeste mensen deugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisyfus

 

 

 

 

Sisyfus werd door de Griekse goden gestraft met een nutteloze en hopeloze arbeid. Zijn leven bestond erin een zware rotsblok naar de top van de berg te rollen . Als  na veel inspanningen de steen eindelijk boven op de bergtop  geduwd was, was zijn werk niet teneinde maar lieten de goden de steen terug naar beneden rollen . Sisyfus kon eeuwig  herbeginnen.

De strijd, de wilskracht  om de top te bereiken is al genoeg om een mens gelukkig te maken. Ook bij het terug afdalen van de top om  zijn arbeid te hervatten  kon Sisyfus van het landschap en zijn gedane inspanningen genieten. Sommigen (Camus) schrijven : we moeten ons Sisyfus als een gelukkig mens voorstellen.

 

Je kan in Sisyfus een symbool zien van de gezondheidswerker. Elke dag in de bres om mensen te helpen, om het leed te verlichten. Dit alles kan de  zorgende een goed gevoel geven, namelijk het gevoel  te kunnen helpen en ellende te bestrijden en levenskwaliteit aan te bieden. Maar de problemen, de pest komt uiteraard altijd terug. Het herbegint altijd. De steen rolt terug.

 

Zo berustend hoeft de gezondheidswerker niet te zijn. Hij  moet de handen uit de mouwen steken niet alleen om goed te doen, maar ook en vooral om de situatie te veranderen . De steen moet ooit eens op de top van de berg blijven liggen of althans niet zo diep meer terug rollen.

 

Hulpverleners  kunnen zich goed voelen bij al dat weldoen en zich feliciteren om zoveel inzet. Maar we hebben meer nodig dan een geneeskunde die de zwakkeren, verslaafden, illegalen, immigranten, asielzoekers probeert te helpen, hoe nobel dit allemaal ook is. Gezondheidswerkers moeten meewerken en gemotiveerd blijven, maar het is onvoldoende om een eigen goed gevoel eraan over te houden of zelfontplooiing  na te streven. We moeten weten dat  op die manier een soort sociale verslaving kunnen onderhouden (sommigen noemen het een hangmat) en geen fundamentele verbetering bekomen. 


De sociale achterstand wegwerken en perspectieven voor te toekomst verbeteren moet het uiteindelijke grote doel zijn. De steen moet zo weinig mogelijk terug rollen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zit ermee

 

Mentaal welbevinden is meer dan ooit een hot issue. 1 op 5 jongeren voelt zich niet goed in zijn vel, 1 op 4 volwassenen krijgt ooit te kampen met psychische problemen. De coronacrisis hakt(e) er stevig op in en stelt het mentaal welbevinden van heel veel mensen danig op de proef. Er zijn ongetwijfeld in onze omgeving veel mensen die problemen hebben mentaal.  
www.kzitermee.be  is een website voor jongeren, volwassenen en  hulpverleners Een portaal naar andere nuttige websites, maar ook een communicatiemiddel met met tekstjes, leuke filmfragmenten, enz..
Dertien bekende Zuid-West-Vlamingen dragen de campagne alvast een warm hart toe.

Even voorstellen : 

 

 

We weten dat vooral bij jongeren  de eisen van de maatschappij en de verwachtingen die we onszelf opleggen  voor burnout zorgen. Ook kan het gebrek aan samenwerken, aan groepsvorming, aan samen ervoor gaan een sterke tegenvaller zijn.

Samengevat: we of anderen leggen de lat voor onszelf altijd maar hoger en dat terwijl we meer en meer individueel bezig zijn, ons in de steek gelaten of eenzaam voelen .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken?

De helft van de mensen die chronisch ziek zijn door rugklachten of psychische problemen is ervan overtuigd dan het werk of job een negatieve invloed heeft op hun gezondheid.

 

Let wel: als er sprake is van werken moeten een paar basisvoorwaarden vervuld zijn. Het werk moet veilig zijn en er moet rekening gehouden worden met wat de patiënt aankan. Ook moet rekening gehouden worden met wat de patiënt wil doen. Patiënt moet gemotiveerd zijn . Belangrijk is de motivatie van de patiënt en die hangt niet alleen af van de financiële vergoeding maar ook van de waardering en stimulansen op het werk.

Nochtans zou werk moeten bijdragen tot het fysisch, psychisch en sociaal welzijn . Denk maar aan het stabiele dagritme , de financiële situatie en de sociale contacten.

Samen met een zinvolle taakinvulling  kan het zich samen inzetten voor hetzelfde doel (werken) bijdragen tot het persoonlijk welzijn . Zeker als men de indruk hebt dat  je inbreng er werkelijk toe doet en het werk  in een sfeer van dankbaarheid en respect  plaatsvindt.

Zo is werk een belangrijk of de belangrijkste middel om niet in de armoede te belanden.

Ziekteverlof dient dan ook gezien te worden  om indien mogelijk de werksituatie voor te bereiden .

Tijdens het ziekteverlof moet patiënt zowel fysisch als psychisch kunnen herstellen en revalideren.

Vaak is thuis zijn op zichzelf niet voldoende om te herstellen, integendeel het kan de  zieke nog verder destabiliseren.

Het is uiteraard wel zo dat je niet helemaal moet genezen zijn alvorens het werk te hervatten, want te lange afwezigheid kan verder herstel beletten.

Belangrijk om weten is dat veel mensen na 2 à 3 maanden werkloosheid definitief dreigen hun contact met het werk te verliezen.

Hun zelfvertrouwen vermindert (kan ik het nog wel ) en van de andere kant twijfelen ze of ze nog wel nodig zijn op het werk.

Van de andere kant redeneert de werkgever dat de ziek werknemer een minder betrouwbare steun wordt en dat het wellicht een risico inhoudt als deze terugkeert (risico op terug ziek worden).

Daarom is het belangrijk dat in die periode contact gelegd wordt met de arbeidsgeneesheer.

Samen met de arbeidsgeneesheer kan  gekeken worden  naar een aanpassing van de werksituatie.(integratie) . De mogelijkheid voor een gedeeltelijke werkhervatting met minder werkvolume dus is iets dat te bespreken is en kan meestal vrij gemakkelijk overlegd worden .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderenzorg

 

 

 

 

 

 

 

Twee factoren zorgen voor de toename van ouderen in ons land: De babyboomers worden stilaan ouder dan 65 jaar en de  levensverwachting neemt toe. Vooral de komende tien  à twintig jaar zal de vergrijzing sterk toenemen, nadien zal die toename afvlakken .
De woon- en gezondheidscentra zijn tijden de corona crisis negatief in het nieuws gekomen, wegens het hoge aantal sterfgevallen.
Verschillende factoren spelen een rol in die oversterfte : in het begin van de pandemie was de paniek groot dat er niet genoeg opvang in de ziekenhuizen zou zijn en ontstond er een misverstand dat ouderen best niet naar het ziekenhuis gestuurd werden.
Bovendien bestaat de functie van een woonzorgcentrum er vooral in  om een aangename woonomgeving, gezelschap en ontspanning te bezorgen. Technisch zijn ze niet uitgerust om met acuut zieke mensen om te gaan. Bovendien is bestaffing in centra heel wat lager dan in een ziekenhuis . Eigenlijk in vergelijking met sommige andere landen is er personeel te weinig.

Ouderen leven nu veel langer zelfstandig in eigen omgeving en gaan op latere leeftijd naar het rusthuis (dat nu terecht de naam woonzorgcentrum kreeg) . Hun medische en zorgbehoeften zijn veel hoger en ze lijden aan meerdere aandoeningen door hu hoge leeftijd. De financiering en een meer preventieve gezondheidsbeleid moeten meevolgen. Dit houdt in dat er ook meer samenwerking moet zijn tussen artsen, verpleegkundigen, kinesisten, andere paramedici om  een individuele en toekomstgerichte aanpak beter te kunnen waarmaken. De nadruk is uiteraard verschoven en ligt niet zozeer bij genezen maar zorgen voor aandoeningen die steeds meer en meer impact krijgen op de patiënt. Preventie is ook vooral inzetten op het psychisch welbevinden door betaalbare hulp aan te bieden.  De jaren van ouderen moeten zoveel mogelijk zinvolle jaren worden, waarvan de bejaarde ook kan genieten. Niet zo gemakkelijk als er toename is van pijn, aanslepende kwalen en verlies van partner of vrienden. In onze maatschappij ,waar de nadruk ligt op het individueel welzijn en individuele ontwikkeling  lijkt er minder plaats om ouderen in te schakelen in de samenleving. Ouderen hebben vaak een kapitaal van veerkracht en relativeringsvermogen dat contrasteert met ons beeld van eenzame weerloze wezens.

Depressie komt niet meer voor bij ouderen, wel is dementie een groot probleem . Preventie kan de incidentie van sommige vormen van dementie verminderen. Voor de ziekte van alzheimer is er echter geen oplossing. Medisch is er geen evolutie in de behandeling, wel in de omkadering : mantelzorgers , dagcentra, familie….
Vanaf de diagnose is de duur van het dementieproces gemiddeld  acht a  tien jaar, waarvan het laatste anderhalf a twee jaar wordt doorgebracht in een woonzorgcentrum. De thuiszorg is hier belangrijk en er moet ook omkadering zijn voor de zorgdrager. Een groot probleem bij de zorg voor dementie in de thuissituatie blijft  de continuïteit garanderen in het weekend en ’s nachts.
Er zijn duidelijk werkkrachten tekort in de ouderenzorg. Die gaat niet alleen om mensen voeden en incontinentie met verversen van luiers . Nergens in de zorg kan de persoonlijke inbreng van het personeel zoveel verschil en kwaliteitstoename genereren, veel meer dan technische ingrepen of medicatie in andere takken van de geneeskunde.

Bron UZ Leuven geriatrie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koop gezondheid met rookstop

Weinig maatregelen zijn zo efficiënt voor de gezondheid als het stoppen met roken.
Wie stopt met roken op 30 jaar krijgt gemiddeld 10 extra levensjaren.

Wie stopt aan 50 jaar krijgt er nog 6 jaren extra en wie stopt aan 60 jaar krijgt nog drie jaren gemiddeld extra.
Roken gaat vooral gepaard met een verhoging van hart- en vaatziekten. De daling van longkanker en andere kankers is ook heel duidelijk.
Zelfs als je voor kanker behandeld word heb je nog baat bij rookstop. De behandeling heeft meer kans op succes.
Gewoon je gedrag in vraag stellen kan al helpen om een rookstop te beginnen . En er is medicatie die je kans op rookstop duidelijk verhoogd. De huidige wetgeving laat toe dat die medicatie voor twee stoppogingen terugbetaald wordt.
Men weet dat er gemiddeld toch een zestal stoppogingen nodig zijn (en dat je dus zoveel keer kan hervallen ) vooraleer je definitief aan rookstop toe bent.
Jammer dat die medicatie dan ook niet meer dan 2 keer terugbetaald wordt.

De e-sigaret heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren en heel wat van hen beginnen te ‘vapen’. Kritische en weerbare jongeren zijn nodig om het tabaksgebruik  te stoppen. Want nicotine is schadelijk voor hun hersenontwikkeling. Bovendien zijn de jongeren de doelgroep bij uitstek om een tabaksvrije toekomst te bereiken. Het aantal nicotine bevattende producten blijft toenemen en dat is problematisch omdat het nieuwe verslavingen in de hand werkt. Campagnes en projecten worden opgezet zoals Bullshit Free Generation .

De beste resultaten om tot rookstop te komen behaal je en met medicatie en met psychologische begeleiding (tabakoloog)

meer op https://www.rookstopmethulp.be/

of https://www.tabakstop.be/

Preventie is vooral bewegen

Prof. dr. Wim Derave  geeft in  deze uiteenzetting nog eens duidelijk weer hoe en waarom beweging zo belangrijk is in de preventie van veel ziekten en aandoeningen.

Bewegen geeft een boost aan ons immuunstelsel (minder kanker, infecties….) en vermindert  de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, dementie….

Nog maar eens de link leggen naar beweging op verwijzing . Hier kan je met een coach een  aan jou  aangepast  schema uitwerken. Deze dienst is bijna gratis. Men dient wel verwezen te worden door de huisarts.

 

 

 

 

 

 

Corona virus

 

Update 10/07/20

Het is duidelijk dat het coronavirus wereldwijd nog in opmars is. In Europa zijn er al enkele plaatselijke opstoten van het virus gemeld. In Duitsland was er een uitbraak in een vleesverwerkend bedrijf. Ook in een paar gebieden in Spanje er er een nieuwe lockdown ingesteld. Telkens wordt er gekeken naar goedkope arbeidskrachten, immigranten meestal  die voor een pover loon en onder lamentabele omstandigheden samenwonen en dus een risicogedrag vertonen. Het samenhokken van mensen in barakken  of in gemeenschappelijke verblijfplaatsen  is een ideale broedplaats voor het virus. Ook hier bij ons zien we op werven  mensen verschijnen, die onze taal niet spreken en van vreemde afkomst zijn. We weten uit de vroegere pandemieën dat personen aan de rand van de maatschappij  vaak niet de actualiteit kennen en de grootste risicogroep vormen voor verspreiding van het virus.  Waar en in welke omstandigheden wonen ze en zijn ze in orde met hun papieren ? Zouden zij in aanmerking komen voor testing en tracing ?
 Ondertussen is het nog eens nuttig terug te kijken naar de berichten van 1/03/2020 :moeten wij mondmaskers dragen ? Toen was het antwoord neen. Vandaag is er een uitbreiding voor het dragen van die mondmaskers op alle openbare plaatsen zelfs ook winkels. Bredero zei het  al: Het kan verkeren….

 

Update 20/06/2020

De laatste kennis over het virus vind je op deze facts-sheet van Sciensano . Lees meer.
Op 21 januari kwam er een bericht van een arts uit Wuhan : Patiënten, ook zorgpersoneel, liggen op intensieve zorg. Mogelijk zijn mensen zonder symptomen besmettelijk. Een kwart van de patiënten heeft speciale zorg nodig.  Het  duurt 2 weken voor er herstel optreedt. De besmettingsgraad is hoog. Een risico op pandemie lijkt redelijk waarschijnlijk. (De Standaard)
Het wordt  nu meer en meer duidelijk hoe iedereen met de informatie die toen reeds aanwezig was om diverse redenen niet of onvoldoende reageerde. Uit deze crisis moet duidelijk worden dat we als samenleving meer moeten anticiperen zonder te paniekeren en dat we met gepaste maatregelen  leed kunnen voorkomen. Als er aanwijzingen zijn dat er gevaar dreigt voor onze toekomst mogen we er ons niet te vlug van afmaken met de gedachte  ‘Het komt wel goed’. 

Update 08/06/2020

De covid epidemie is duidelijk momenteel op zijn retour . Komt er nog een tweede golf ? Voorlopig is dit niet duidelijk. Antistoffen zouden duidelijk   tegen het virus  beschermen . Voor hoelang is nog niet duidelijk. Er zijn patiënten beschreven die een tweede infectie doen en weinig besmettelijk zijn. Onze manier van leven wordt in de toekomst in alle geval anders: we gaan meer aandacht besteden  aan de overdracht van virussen : afstand bewaren, hanghygiëne en opletten met hoesten en niezen. Zal het griepvirus door al die maatregelen in de komende winterperiode daardoor ook minder doorbreken? Laat het ons hopen. Voor griep bestaat er in ieder geval  al een vaccin……

Update 16/05/2020

Stilaan heropenen de scholen en veel ouders  vrezen dat hun kinderen zo een risico lopen ziek te worden.
In de media zijn hierover allerlei tegenstrijdige berichten verschenen.
Na zoveel maanden en zoveel studies later is het erg duidelijk dat het heropenen van de scholen geen invloed zal hebben op de epidemie.
Met andere woorden: kinderen zijn over het algemeen niet ziek van corona en geven de ziekte weinig door ( slechts  ongeveer 7 op 100 covid kinderen besmetten anderen) Bij griep zijn de kinderen wel een grote verspreider van het virus (55 kinderen op 100 verspreiden het virus.) Zieke kinderen worden wel gescreend op covid vooral voor de quarantaine maatregelen.
In het belang van het kind en van de maatschappij is het dus heel belangrijk dat kinderen  hun ontwikkeling op school kunnen voortzetten.
Een niet goed functionerende maatschappij (schoolverlet) heeft voor het kind alleen nadelen. Er zijn geen redenen om medische en psychosociale hulp aan kinderen te ontzeggen in deze crisis.
Uit goede studies blijkt ook dat zwangeren vrouwen en baby’s niet in gevaar komen door het virus.
Verder lijkt het voordeel van het dragen van een mondmasker door de bevolking en het ontsmetten van contactoppervlakten niet zo duidelijk. Ondertussen blijft het raadzaam verstandig te zijn en onze voorzorgen te nemen.

Update 11/05/2020

De mensen die met een covid patiënt in contact kwamen (zelfs tot 2 dagen voor de klachten ) worden nu vanuit Zorg en Gezondheid opgebeld .
Ze krijgen hulp en begeleiding hoe het verder moet.
Hier vind je  de meer uitleg:

Wil je via een bloedtest weten of je de ziekte Covid reeds had? Er bestaat een bloedtest maar voor het ogenblik is die nog niet betrouwbaar genoeg om hem te gebruiken. De test kan vooral veel vals positieven geven  en  vals negatieven geven.

Update 03/05/2020

De maatschappij is meer gewapend en de epidemie is wat gaan liggen zodat we  op een efficiënte manier de epidemie verder kunnen indijken. Veel hangt terug af van ons  gedrag. De beloning om ons toch nog vrij streng aan de maatregelen te houden is groot: een nieuwe opstart van ons sociaal leven. Het dragen van een masker ook in het openbare leven wordt meer en meer belangrijk.

1/ Iedereen met griepverschijnselen wordt nu getest. Gezien de testcapaciteit in de week van 4 mei nog  ten volle moet uitgerold worden worden, zal dit wellicht nog niet voor iedereen met klachten mogelijk zijn. In alle geval moet voor testing de huisarts geraadpleegd worden.

2/Mensen die in contact  kwamen met een covid patiënt of soms zelfs met een mogelijk geval van besmetting (2 dagen voor die ziek werd tot 7 dagen of langer na het begin van de ziekte ) noemt men contactpersonen. Sommige contactpersonen zullen naargelang de situatie soms 14 dagen in quarantaine moeten blijven. Het is de bedoeling dat contactpersonen door contacttracers begeleid worden. Dit zijn mensen die vanuit een callcenter  de contactpersonen  telefonisch begeleiden. In afwachting kan dit ook door de huisarts gebeuren.

3/ De geschiedenis van pandemieën in het verleden leert ons dat maatregelen niet lukken als de mensen, die  het in onze maatschappij moeilijk hebben (financieel, sociaal, verstandelijk , migratie…..) niet meer kunnen volgen. Het is dan ook goed extra aandacht en zorg te brengen voor deze mensen.

De dienst huisartsgeneeskunde van de V.U.B brengt voor iedereen nuttige informatie online.

Update 26/04/2020

Overheden uit bijna alle Europese landen zijn druk bezig (geweest) met een exitstrategie. De energie  om dit allemaal voor elkaar te krijgen was enorm. Wel is het vreemd en wellicht jammer dat er blijkbaar zo weinig overleg is gepleegd  tussen de verschillende landen. Niet alleen de virologen komen wat in verspreide slagorde in de strijd,  de overheden  ook  dus.  Waar is de stem van Europa? De lidstaten hebben het zo al druk genoeg om alle maatregelen  te implementeren.
Trouwens ook voor de medici zijn er te veel richtlijnen en de indruk bestaat
dat de informatie te fragmentair is…

Update 16/04/2020

De incidentie van covid (aantal nieuwe gevallen) onder de bevolking daalt. Nu er meer getest wordt in de rust- en verzorgingstehuizen blijkt dat er ondanks het verbod op bezoek vrij veel sterfgevallen zijn. In hoeverre de sterfgevallen te wijten  zijn aan covid wordt moeilijk om te bepalen. Sowieso kon men aanvankelijk niet testen en de test kan uiteraard niet uitmaken aan wat patiënt nu juist overleed. De discussie rond het toelaten van bezoek en de sociale isolatie doorbreken enerzijds en de veiligheid van het rusthuis te respecteren door geen bezoek toe te laten anderzijds  ligt ook ethisch heel moeilijk.

-Voor de toekomst, want dit virus is aan een marathon bezig, wordt het belangrijk om meer te testen en mensen die positief zijn te blijven isoleren . Bovendien blijken bepaalde apps nuttig om nieuwe infectiehaarden vroeger te detecteren.

-De groepsimmuniteit (dit betekent het aantal mensen dat immuun is tegen het virus) lijkt op het eerste zicht laag te zijn, minder dan 10 percent. Dit betekent dat nog veel mensen vatbaar zijn voor het virus en  nieuwe epidemiegolven nog kunnen volgen als onze strategie onvoldoende is. Het zal uiteindelijk wel via een vaccin zijn dat we massaal kunnen mensen beschermen. Dit zal echter,volgens de huidige inzichten, ten vroegste voor 2021 zijn .

 3 weken quarantaine (05/04/2020) .

Ondertussen zijn enkele gegevens duidelijker: Bij ongeveer 2 % van de mensen zou de besmetting dodelijk zijn.

Wereldwijd zijn er meer dan 65.000 doden. Vergeten we niet dat de griep  ongeveer 250.000 tot 500.000 doden per jaar veroorzaakt.

Ongeveer 1 op de 2 besmettingen wordt doorgegeven door een patiënt die (nog) geen symptomen heeft .

Het aantal besmettingen bij zorgverleners wordt bijna tot nul herleid door het dragen van mondmaskers. In hoeverre de bevolking mondmaskers moet dragen is nu meer  en meer een discussiepunt geworden tussen wetenschappers en ook een politieke beslissing. Naast mondmaskers en massaal testen om zo risicocontacten te isoleren lijken dit twee duidelijke bijkomende maatregelen te zijn die de verspreiding van het virus tegenhouden (Singapore, Hongkong …..Duitsland?).

Voor psychisch kwetsbare personen is deze quarantaine lastig. Mensen kunnen over hun verdriet en angst minder praten. Eenzaamheid kan onvoldoende opgelost worden  door telefoons en sociale media.

Door de draconische maatregelen dreigt door de  schooluitval  de  leer-en ontwikkelingsachterstand van vooral  kinderen uit de kansarmoede en migratie groot te worden. Het schoolverlet wordt niet gecompenseerd door andere sociale activiteiten zoals speelpleinwerking, jeugdbeweging….. Bovendien komt de grote vakantie naderbij. In die periode lopen vooral die kinderen al sowieso een ontwikkelingsachterstand op.

We krijgen zoveel berichten over het corona virus en covid.  Wat klopt er eigenlijk? Zie de site van Zorg en Gezondheid.

01/03/2020  Algemene preventie maatregelen  tegen de corona pandemie

Het coronavirus spreidt zich meer en meer wereldwijd uit en de adviezen veranderen. Momenteel is er een pandemie .De overheid heeft strenge maatregelen genomen om bijeenkomsten van mensen te verhinderen .Door  minder in groepen te verblijven zou een geïnfecteerd persoon minder andere mensen  kunnen besmetten (normaal 3 of 4) waardoor een hevige plotse toename in ziektegevallen kan uitgesteld worden. Dit is onder andere nodig om de medische zorgverlening niet in het gedrang te laten  brengen. (Italië)

De tijd tussen de besmetting en  de infectie (incubatietijd) kan tot 14 dagen duren.Het virus is agressiever dan  de griep en gaat vooral via secreties (druppels) van de ademhalingswegen  anderen infecteren . Om de schade in te dijken is isoleren van ziektegevallen (quarantaine) belangrijk..

Er is een website van de overheid die meer informatie geeft :  https://www.info-coronavirus.be/nl/

https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E .

Welke algemene voorzorgen neem je  dus best:

 Was regelmatig je handen

Tijdens een epidemie zijn onze handen onze grootste vijanden. We betasten onze neus, ogen en mond gemiddeld 15 tot 23 keer per uur. Meestal zonder het goed en wel te beseffen. Hier nog filmpje over het goed wassen van handen:
https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
Men kan natuurlijk deurklinken , allerlei oppervlakten of geld…..ontsmetten maar dit is soms praktisch niet haalbaar . Blijf daarom vooral handen wassen.

Hoest of nies in je elleboog

Bedek je mond met een papieren zakdoekje bij het niezen en hoesten en gooi het weg na gebruik, was je handen .Beter ook niet hoesten of niezen in je handen. Deze techniek verhindert virussen en bacteriën voor een stuk om in de lucht terecht te komen. Hoest of nies je in je handen, dan blijven de microben achter op je handen. En dat is slechts een kleine stap naar andere oppervlakten.

Moeten wij mondmaskers dragen? Neen

Mondmaskers dragen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus, heeft weinig zin. Enkel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en voor zorgpersoneel heeft het gebruik van zo’n masker wel zin. Daarom is het belangrijk dat mondmaskers voor hen beschikbaar blijven. Het dragen van een chirurgisch masker heeft vooral zin voor mensen die al besmet zijn met het coronavirus. Zo’n masker beschermt hun omgeving tegen de ziektekiemen die ze bij zich dragen en belet besmetting door de druppels die verspreid worden bij het hoesten, niezen en praten. Ook zorgpersoneel dat werkt in een omgeving waar patiënten met het coronavirus worden behandeld, hebben baat bij een masker. Voor de gezonde man in de straat heeft het dragen van zo’n masker dus weinig nut.”

Blijf uit de buurt van hoestende mensen

Als je ziek bent, blijf je best thuis  thuis. De WHO raadt aan om 1 tot 2 meter verder te gaan staan dan hoestende mensen.

Contacteer je huisarts als je je ziek voelt.
Er is ook een permanent telefoonnummer van de overheid :0800 146 89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes, gezonde levensstijl

Hart- en vaatziekten zijn voor een deel erfelijk en leeftijdsgebonden en daar kan men persoonlijk zelf niets aan doen.

Er zijn wel risicofactoren die we kunnen wegnemen en, als men die vroeg aanpakt, later veel problemen voor de gezondheid kunnen voorkomen.

Je gewicht, buikomtrek , beweging   en gezonde voeding zijn levensgewoonten waar iedereen kan aan werken. Er is een test  om je individuele risico op diabetes en hart- en vaatziekten te testen . Er wordt een score berekend die jou risico op diabetes inschat.   Hier de link.

 

Belangrijk in onze regio (Menen, Wevelgem, Wervik) is dat, als je een verhoogd risico hebt, je via 5 groepssessies onder de leiding van een diëtiste  kan deelnemen aan interactief programma rond gezond eten, koken, bewegingstips, streefdoelen van individuele vermagering en wat theoretische  achtergrond. Dit alles is gratis boven de 45 jaar . Doen dus deze test, op weg naar inzicht en  gedragsverandering. De gezondheidswinst is immers groot.

Vanaf 18/03 starten nieuwe en gratis groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halt2diabetes