Werking

Het secretariaat is in principe elke dag van maandag tot en met vrijdag open  van 8 tot 12 uur en van 18u tot 20u  (niet op woensdagavond)

Attesten en voorschriften : Probeer zoveel mogelijk alle en genoeg voorschriften en attesten te vragen tijdens de consultatie. Er is geen goede werking meer als om de haverklap voorschriften en formulieren afgehaald worden aan de balie. Zo wordt de goede werking verstoord.

Huisbezoek en raadpleging.

We zorgen voor vele uren raadpleging per dag en kunnen je vanuit ons kabinet beter helpen dan bij een huisbezoek.
Indien je toch een huisbezoek wenst, bel dan best in de voormiddag.

Avondwerk

Levenskwaliteit is voor huisartsen belangrijk geworden. We proberen ook wat te doen aan aan het late avondwerk. Probeer het inroepen van medische hulp niet tot laat in de avond uit te stellen.

Arts kiezen.

We proberen zoveel als mogelijk jouw keuze voor een arts te respecteren. Maar er zijn ook praktische bezwaren: het werk moet tussen de artsen wat verdeeld worden, en er moet tijd zijn voor overleg, telefoons en navorming. Daarom, zeker op huisbezoek, kan je wel eens een andere arts van ons team treffen. Geen nood, we wisselen belangrijke gegevens uit en hebben een gemeenschappelijk dossier.

Bloed en andere resultaten

Je kan bloedresultaten afhalen aan de receptie. Op vraag worden die ook doorgestuurd naar collega’s specialisten. Eventueel kan je afspreken met je arts om hem/haar over het resultaat op te bellen. We vermijden sowieso om resultaten te versturen via email. Het is niet alleen tijdrovend maar kan al vlug tot misverstanden leiden.

Visie: Lees verder