Blog

Werken?

De helft van de mensen die chronisch ziek zijn door rugklachten of psychische problemen is ervan overtuigd dan het werk of job een negatieve invloed heeft op hun gezondheid.

 

Let wel: als er sprake is van werken moeten een paar basisvoorwaarden vervuld zijn. Het werk moet veilig zijn en er moet rekening gehouden worden met wat de patiënt aankan. Ook moet rekening gehouden worden met wat de patiënt wil doen. Patiënt moet gemotiveerd zijn . Belangrijk is de motivatie van de patiënt en die hangt niet alleen af van de financiële vergoeding maar ook van de waardering en stimulansen op het werk.

Nochtans zou werk moeten bijdragen tot het fysisch, psychisch en sociaal welzijn . Denk maar aan het stabiele dagritme , de financiële situatie en de sociale contacten.

Samen met een zinvolle taakinvulling  kan het zich samen inzetten voor hetzelfde doel (werken) bijdragen tot het persoonlijk welzijn . Zeker als men de indruk hebt dat  je inbreng er werkelijk toe doet en het werk  in een sfeer van dankbaarheid en respect  plaatsvindt.

Zo is werk een belangrijk of de belangrijkste middel om niet in de armoede te belanden.

Ziekteverlof dient dan ook gezien te worden  om indien mogelijk de werksituatie voor te bereiden .

Tijdens het ziekteverlof moet patiënt zowel fysisch als psychisch kunnen herstellen en revalideren.

Vaak is thuis zijn op zichzelf niet voldoende om te herstellen, integendeel het kan de  zieke nog verder destabiliseren.

Het is uiteraard wel zo dat je niet helemaal moet genezen zijn alvorens het werk te hervatten, want te lange afwezigheid kan verder herstel beletten.

Belangrijk om weten is dat veel mensen na 2 à 3 maanden werkloosheid definitief dreigen hun contact met het werk te verliezen.

Hun zelfvertrouwen vermindert (kan ik het nog wel ) en van de andere kant twijfelen ze of ze nog wel nodig zijn op het werk.

Van de andere kant redeneert de werkgever dat de ziek werknemer een minder betrouwbare steun wordt en dat het wellicht een risico inhoudt als deze terugkeert (risico op terug ziek worden).

Daarom is het belangrijk dat in die periode contact gelegd wordt met de arbeidsgeneesheer.

Samen met de arbeidsgeneesheer kan  gekeken worden  naar een aanpassing van de werksituatie.(integratie) . De mogelijkheid voor een gedeeltelijke werkhervatting met minder werkvolume dus is iets dat te bespreken is en kan meestal vrij gemakkelijk overlegd worden .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderenzorg

 

 

 

 

 

 

 

Twee factoren zorgen voor de toename van ouderen in ons land: De babyboomers worden stilaan ouder dan 65 jaar en de  levensverwachting neemt toe. Vooral de komende tien  à twintig jaar zal de vergrijzing sterk toenemen, nadien zal die toename afvlakken .
De woon- en gezondheidscentra zijn tijden de corona crisis negatief in het nieuws gekomen, wegens het hoge aantal sterfgevallen.
Verschillende factoren spelen een rol in die oversterfte : in het begin van de pandemie was de paniek groot dat er niet genoeg opvang in de ziekenhuizen zou zijn en ontstond er een misverstand dat ouderen best niet naar het ziekenhuis gestuurd werden.
Bovendien bestaat de functie van een woonzorgcentrum er vooral in  om een aangename woonomgeving, gezelschap en ontspanning te bezorgen. Technisch zijn ze niet uitgerust om met acuut zieke mensen om te gaan. Bovendien is bestaffing in centra heel wat lager dan in een ziekenhuis . Eigenlijk in vergelijking met sommige andere landen is er personeel te weinig.

Ouderen leven nu veel langer zelfstandig in eigen omgeving en gaan op latere leeftijd naar het rusthuis (dat nu terecht de naam woonzorgcentrum kreeg) . Hun medische en zorgbehoeften zijn veel hoger en ze lijden aan meerdere aandoeningen door hu hoge leeftijd. De financiering en een meer preventieve gezondheidsbeleid moeten meevolgen. Dit houdt in dat er ook meer samenwerking moet zijn tussen artsen, verpleegkundigen, kinesisten, andere paramedici om  een individuele en toekomstgerichte aanpak beter te kunnen waarmaken. De nadruk is uiteraard verschoven en ligt niet zozeer bij genezen maar zorgen voor aandoeningen die steeds meer en meer impact krijgen op de patiënt. Preventie is ook vooral inzetten op het psychisch welbevinden door betaalbare hulp aan te bieden.  De jaren van ouderen moeten zoveel mogelijk zinvolle jaren worden, waarvan de bejaarde ook kan genieten. Niet zo gemakkelijk als er toename is van pijn, aanslepende kwalen en verlies van partner of vrienden. In onze maatschappij ,waar de nadruk ligt op het individueel welzijn en individuele ontwikkeling  lijkt er minder plaats om ouderen in te schakelen in de samenleving. Ouderen hebben vaak een kapitaal van veerkracht en relativeringsvermogen dat contrasteert met ons beeld van eenzame weerloze wezens.

Depressie komt niet meer voor bij ouderen, wel is dementie een groot probleem . Preventie kan de incidentie van sommige vormen van dementie verminderen. Voor de ziekte van alzheimer is er echter geen oplossing. Medisch is er geen evolutie in de behandeling, wel in de omkadering : mantelzorgers , dagcentra, familie….
Vanaf de diagnose is de duur van het dementieproces gemiddeld  acht a  tien jaar, waarvan het laatste anderhalf a twee jaar wordt doorgebracht in een woonzorgcentrum. De thuiszorg is hier belangrijk en er moet ook omkadering zijn voor de zorgdrager. Een groot probleem bij de zorg voor dementie in de thuissituatie blijft  de continuïteit garanderen in het weekend en ’s nachts.
Er zijn duidelijk werkkrachten tekort in de ouderenzorg. Die gaat niet alleen om mensen voeden en incontinentie met verversen van luiers . Nergens in de zorg kan de persoonlijke inbreng van het personeel zoveel verschil en kwaliteitstoename genereren, veel meer dan technische ingrepen of medicatie in andere takken van de geneeskunde.

Bron UZ Leuven geriatrie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koop gezondheid met rookstop

Weinig maatregelen zijn zo efficiënt voor de gezondheid als het stoppen met roken.
Wie stopt met roken op 30 jaar krijgt gemiddeld 10 extra levensjaren.

Wie stopt aan 50 jaar krijgt er nog 6 jaren extra en wie stopt aan 60 jaar krijgt nog drie jaren gemiddeld extra.
Roken gaat vooral gepaard met een verhoging van hart- en vaatziekten. De daling van longkanker en andere kankers is ook heel duidelijk.
Zelfs als je voor kanker behandeld word heb je nog baat bij rookstop. De behandeling heeft meer kans op succes.
Gewoon je gedrag in vraag stellen kan al helpen om een rookstop te beginnen . En er is medicatie die je kans op rookstop duidelijk verhoogd. De huidige wetgeving laat toe dat die medicatie voor twee stoppogingen terugbetaald wordt.
Men weet dat er gemiddeld toch een zestal stoppogingen nodig zijn (en dat je dus zoveel keer kan hervallen ) vooraleer je definitief aan rookstop toe bent.
Jammer dat die medicatie dan ook niet meer dan 2 keer terugbetaald wordt.

De e-sigaret heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren en heel wat van hen beginnen te ‘vapen’. Kritische en weerbare jongeren zijn nodig om het tabaksgebruik  te stoppen. Want nicotine is schadelijk voor hun hersenontwikkeling. Bovendien zijn de jongeren de doelgroep bij uitstek om een tabaksvrije toekomst te bereiken. Het aantal nicotine bevattende producten blijft toenemen en dat is problematisch omdat het nieuwe verslavingen in de hand werkt. Campagnes en projecten worden opgezet zoals Bullshit Free Generation .

De beste resultaten om tot rookstop te komen behaal je en met medicatie en met psychologische begeleiding (tabakoloog)

meer op https://www.rookstopmethulp.be/

of https://www.tabakstop.be/

Preventie is vooral bewegen

Prof. dr. Wim Derave  geeft in  deze uiteenzetting nog eens duidelijk weer hoe en waarom beweging zo belangrijk is in de preventie van veel ziekten en aandoeningen.

Bewegen geeft een boost aan ons immuunstelsel (minder kanker, infecties….) en vermindert  de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, dementie….

Nog maar eens de link leggen naar beweging op verwijzing . Hier kan je met een coach een  aan jou  aangepast  schema uitwerken. Deze dienst is bijna gratis. Men dient wel verwezen te worden door de huisarts.

 

 

 

 

 

 

Corona virus

 

 

Update 12/01/2021

Een antwoord op de belangrijkste vragen in verband met het Coronavaccin kan je vinden in onderstaand filmpje van de Vlaamse overheid.

Update 27/12/2020

Ondertussen wordt duidelijk dat 2021 een overgangsjaar wordt. Met een mutatie van het virus in het Verenigd Koninkrijk (meer besmettelijk ) en het toerisme rond eindejaar wordt een derde golf moeilijk te vermijden. De vaccinatie, die sterk belovend is, wordt stilaan over de EU uitgerold.

Update 01/11/2020


Sinds begin november is de situatie in de ziekenhuizen kritiek en dit lijdt tot  nieuwe lockdown.

Lees verder

Update 18/10/20

Hoe kan je het resultaat van de covid-test zelf  raadplegen?
1/ Aanmelden via www.mijngezondheid.be met je EID kaart en een kaartlezer of via itsme.

2/ De app ‘Coronalert’ installeren op je GSM voor je de test laat afnemen.

Wanneer je moet getest worden genereer je de code (bevat 17 cijfers) via de app en geeft ze door aan de arts op het moment van de testafname.  Op die manier ben je via je GSM meteen op de hoogte wanneer het labo de test bekend maakt. 

Wat kan de app verder voor  je betekenen ?

  • je waarschuwen als u in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dat gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar en wanneer.
  • Je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
  • andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.
  • helpen de verspreiding van het virus tot stilstand te brengen.

Update 27/09/20

Het is duidelijk dat we aan een tweede golf besmettingen bezig zijn. De uitgebreide maatregelen konden dit blijkbaar niet verhinderen. Hebben wij toch nog teveel risicogedrag waardoor we de kans op besmetting verhogen. In alle geval is er sprake van frustratie op vele niveaus. We zijn ook wat de apocalyptische beelden uit Italië vergeten, die ons bij de eerste golf zo deden opschrikken. De voorlopige maatregelen vind je op dit document:
Steekkaart COVID – patient 01-10-2020

Er is ook een app beschikbaar voor je smartphone.
Wat zijn de voordelen van deze toepassing.
1/Je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar en wanneer.
2/Je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
3/Andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.

Meer informatie en download op de site van Coronalert

Update 10/07/20

Het is duidelijk dat het coronavirus wereldwijd nog in opmars is. In Europa zijn er al enkele plaatselijke opstoten van het virus gemeld. In Duitsland was er een uitbraak in een vleesverwerkend bedrijf. Ook in een paar gebieden in Spanje er er een nieuwe lockdown ingesteld. Telkens wordt er gekeken naar goedkope arbeidskrachten, immigranten meestal  die voor een pover loon en onder lamentabele omstandigheden samenwonen en dus een risicogedrag vertonen. Het samenhokken van mensen in barakken  of in gemeenschappelijke verblijfplaatsen  is een ideale broedplaats voor het virus. Ook hier bij ons zien we op werven  mensen verschijnen, die onze taal niet spreken en van vreemde afkomst zijn. We weten uit de vroegere pandemieën dat personen aan de rand van de maatschappij  vaak niet de actualiteit kennen en de grootste risicogroep vormen voor verspreiding van het virus.  Waar en in welke omstandigheden wonen ze en zijn ze in orde met hun papieren ? Zouden zij in aanmerking komen voor testing en tracing ?
 Ondertussen is het nog eens nuttig terug te kijken naar de berichten van 1/03/2020 :moeten wij mondmaskers dragen ? Toen was het antwoord neen. Vandaag is er een uitbreiding voor het dragen van die mondmaskers op alle openbare plaatsen zelfs ook winkels. Voortschrijdend inzicht : het virus verspreid zich vooral in de lucht.

Update 20/06/2020

De laatste kennis over het virus vind je op deze facts-sheet van Sciensano . Lees meer.
Op 21 januari kwam er een bericht van een arts uit Wuhan : Patiënten, ook zorgpersoneel, liggen op intensieve zorg. Mogelijk zijn mensen zonder symptomen besmettelijk. Een kwart van de patiënten heeft speciale zorg nodig.  Het  duurt 2 weken voor er herstel optreedt. De besmettingsgraad is hoog. Een risico op pandemie lijkt redelijk waarschijnlijk. (De Standaard)
Het wordt  nu meer en meer duidelijk hoe iedereen met de informatie die toen reeds aanwezig was om diverse redenen niet of onvoldoende reageerde. Uit deze crisis moet duidelijk worden dat we als samenleving meer moeten anticiperen zonder te paniekeren en dat we met gepaste maatregelen  leed kunnen voorkomen. Als er aanwijzingen zijn dat er gevaar dreigt voor onze toekomst mogen we er ons niet te vlug van afmaken met de gedachte  ‘Het komt wel goed’. 

Update 08/06/2020

De covid epidemie is duidelijk momenteel op zijn retour . Komt er nog een tweede golf ? Voorlopig is dit niet duidelijk. Antistoffen zouden duidelijk   tegen het virus  beschermen . Voor hoelang is nog niet duidelijk. Er zijn patiënten beschreven die een tweede infectie doen en weinig besmettelijk zijn. Onze manier van leven wordt in de toekomst in alle geval anders: we gaan meer aandacht besteden  aan de overdracht van virussen : afstand bewaren, hanghygiëne en opletten met hoesten en niezen. Zal het griepvirus door al die maatregelen in de komende winterperiode daardoor ook minder doorbreken? Laat het ons hopen. Voor griep bestaat er in ieder geval  al een vaccin……

Update 16/05/2020

Stilaan heropenen de scholen en veel ouders  vrezen dat hun kinderen zo een risico lopen ziek te worden.
In de media zijn hierover allerlei tegenstrijdige berichten verschenen.
Na zoveel maanden en zoveel studies later is het erg duidelijk dat het heropenen van de scholen geen invloed zal hebben op de epidemie.
Met andere woorden: kinderen zijn over het algemeen niet ziek van corona en geven de ziekte weinig door ( slechts  ongeveer 7 op 100 covid kinderen besmetten anderen) Bij griep zijn de kinderen wel een grote verspreider van het virus (55 kinderen op 100 verspreiden het virus.) Zieke kinderen worden wel gescreend op covid vooral voor de quarantaine maatregelen.
In het belang van het kind en van de maatschappij is het dus heel belangrijk dat kinderen  hun ontwikkeling op school kunnen voortzetten.
Een niet goed functionerende maatschappij (schoolverlet) heeft voor het kind alleen nadelen. Er zijn geen redenen om medische en psychosociale hulp aan kinderen te ontzeggen in deze crisis.
Uit goede studies blijkt ook dat zwangeren vrouwen en baby’s niet in gevaar komen door het virus.
Verder lijkt het voordeel van het dragen van een mondmasker door de bevolking en het ontsmetten van contactoppervlakten niet zo duidelijk. Ondertussen blijft het raadzaam verstandig te zijn en onze voorzorgen te nemen.

Update 11/05/2020

De mensen die met een covid patiënt in contact kwamen (zelfs tot 2 dagen voor de klachten ) worden nu vanuit Zorg en Gezondheid opgebeld .
Ze krijgen hulp en begeleiding hoe het verder moet.
Hier vind je  de meer uitleg:

Wil je via een bloedtest weten of je de ziekte Covid reeds had? Er bestaat een bloedtest maar voor het ogenblik is die nog niet betrouwbaar genoeg om hem te gebruiken. De test kan vooral veel vals positieven geven  en  vals negatieven geven.

Update 03/05/2020

De maatschappij is meer gewapend en de epidemie is wat gaan liggen zodat we  op een efficiënte manier de epidemie verder kunnen indijken. Veel hangt terug af van ons  gedrag. De beloning om ons toch nog vrij streng aan de maatregelen te houden is groot: een nieuwe opstart van ons sociaal leven. Het dragen van een masker ook in het openbare leven wordt meer en meer belangrijk.

1/ Iedereen met griepverschijnselen wordt nu getest. Gezien de testcapaciteit in de week van 4 mei nog  ten volle moet uitgerold worden worden, zal dit wellicht nog niet voor iedereen met klachten mogelijk zijn. In alle geval moet voor testing de huisarts geraadpleegd worden.

2/Mensen die in contact  kwamen met een covid patiënt of soms zelfs met een mogelijk geval van besmetting (2 dagen voor die ziek werd tot 7 dagen of langer na het begin van de ziekte ) noemt men contactpersonen. Sommige contactpersonen zullen naargelang de situatie soms 14 dagen in quarantaine moeten blijven. Het is de bedoeling dat contactpersonen door contacttracers begeleid worden. Dit zijn mensen die vanuit een callcenter  de contactpersonen  telefonisch begeleiden. In afwachting kan dit ook door de huisarts gebeuren.

3/ De geschiedenis van pandemieën in het verleden leert ons dat maatregelen niet lukken als de mensen, die  het in onze maatschappij moeilijk hebben (financieel, sociaal, verstandelijk , migratie…..) niet meer kunnen volgen. Het is dan ook goed extra aandacht en zorg te brengen voor deze mensen.

De dienst huisartsgeneeskunde van de V.U.B brengt voor iedereen nuttige informatie online.

Update 26/04/2020

Overheden uit bijna alle Europese landen zijn druk bezig (geweest) met een exitstrategie. De energie  om dit allemaal voor elkaar te krijgen was enorm. Wel is het vreemd en wellicht jammer dat er blijkbaar zo weinig overleg is gepleegd  tussen de verschillende landen. Niet alleen de virologen komen wat in verspreide slagorde in de strijd,  de overheden  ook  dus.  Waar is de stem van Europa? De lidstaten hebben het zo al druk genoeg om alle maatregelen  te implementeren.
Trouwens ook voor de medici zijn er te veel richtlijnen en de indruk bestaat
dat de informatie te fragmentair is…

Update 16/04/2020

De incidentie van covid (aantal nieuwe gevallen) onder de bevolking daalt. Nu er meer getest wordt in de rust- en verzorgingstehuizen blijkt dat er ondanks het verbod op bezoek vrij veel sterfgevallen zijn. In hoeverre de sterfgevallen te wijten  zijn aan covid wordt moeilijk om te bepalen. Sowieso kon men aanvankelijk niet testen en de test kan uiteraard niet uitmaken aan wat patiënt nu juist overleed. De discussie rond het toelaten van bezoek en de sociale isolatie doorbreken enerzijds en de veiligheid van het rusthuis te respecteren door geen bezoek toe te laten anderzijds  ligt ook ethisch heel moeilijk.

-Voor de toekomst, want dit virus is aan een marathon bezig, wordt het belangrijk om meer te testen en mensen die positief zijn te blijven isoleren . Bovendien blijken bepaalde apps nuttig om nieuwe infectiehaarden vroeger te detecteren.

-De groepsimmuniteit (dit betekent het aantal mensen dat immuun is tegen het virus) lijkt op het eerste zicht laag te zijn, minder dan 10 percent. Dit betekent dat nog veel mensen vatbaar zijn voor het virus en  nieuwe epidemiegolven nog kunnen volgen als onze strategie onvoldoende is. Het zal uiteindelijk wel via een vaccin zijn dat we massaal kunnen mensen beschermen. Dit zal echter,volgens de huidige inzichten, ten vroegste voor 2021 zijn .

 3 weken quarantaine (05/04/2020) .

Ondertussen zijn enkele gegevens duidelijker: Bij ongeveer 2 % van de mensen zou de besmetting dodelijk zijn.

Wereldwijd zijn er meer dan 65.000 doden. Vergeten we niet dat de griep  ongeveer 250.000 tot 500.000 doden per jaar veroorzaakt.

Ongeveer 1 op de 2 besmettingen wordt doorgegeven door een patiënt die (nog) geen symptomen heeft .

Het aantal besmettingen bij zorgverleners wordt bijna tot nul herleid door het dragen van mondmaskers. In hoeverre de bevolking mondmaskers moet dragen is nu meer  en meer een discussiepunt geworden tussen wetenschappers en ook een politieke beslissing. Naast mondmaskers en massaal testen om zo risicocontacten te isoleren lijken dit twee duidelijke bijkomende maatregelen te zijn die de verspreiding van het virus tegenhouden (Singapore, Hongkong …..Duitsland?).

Voor psychisch kwetsbare personen is deze quarantaine lastig. Mensen kunnen over hun verdriet en angst minder praten. Eenzaamheid kan onvoldoende opgelost worden  door telefoons en sociale media.

Door de draconische maatregelen dreigt door de  schooluitval  de  leer-en ontwikkelingsachterstand van vooral  kinderen uit de kansarmoede en migratie groot te worden. Het schoolverlet wordt niet gecompenseerd door andere sociale activiteiten zoals speelpleinwerking, jeugdbeweging….. Bovendien komt de grote vakantie naderbij. In die periode lopen vooral die kinderen al sowieso een ontwikkelingsachterstand op.

We krijgen zoveel berichten over het corona virus en covid.  Wat klopt er eigenlijk? Zie de site van Zorg en Gezondheid.

01/03/2020  Algemene preventie maatregelen  tegen de corona pandemie

Het coronavirus spreidt zich meer en meer wereldwijd uit en de adviezen veranderen. Momenteel is er een pandemie .De overheid heeft strenge maatregelen genomen om bijeenkomsten van mensen te verhinderen .Door  minder in groepen te verblijven zou een geïnfecteerd persoon minder andere mensen  kunnen besmetten (normaal 3 of 4) waardoor een hevige plotse toename in ziektegevallen kan uitgesteld worden. Dit is onder andere nodig om de medische zorgverlening niet in het gedrang te laten  brengen. (Italië)

De tijd tussen de besmetting en  de infectie (incubatietijd) kan tot 14 dagen duren.Het virus is agressiever dan  de griep en gaat vooral via secreties (druppels) van de ademhalingswegen  anderen infecteren . Om de schade in te dijken is isoleren van ziektegevallen (quarantaine) belangrijk..

Er is een website van de overheid die meer informatie geeft :  https://www.info-coronavirus.be/nl/

https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E .

Welke algemene voorzorgen neem je  dus best:

 Was regelmatig je handen

Tijdens een epidemie zijn onze handen onze grootste vijanden. We betasten onze neus, ogen en mond gemiddeld 15 tot 23 keer per uur. Meestal zonder het goed en wel te beseffen. Hier nog filmpje over het goed wassen van handen:
https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
Men kan natuurlijk deurklinken , allerlei oppervlakten of geld…..ontsmetten maar dit is soms praktisch niet haalbaar . Blijf daarom vooral handen wassen.

Hoest of nies in je elleboog

Bedek je mond met een papieren zakdoekje bij het niezen en hoesten en gooi het weg na gebruik, was je handen .Beter ook niet hoesten of niezen in je handen. Deze techniek verhindert virussen en bacteriën voor een stuk om in de lucht terecht te komen. Hoest of nies je in je handen, dan blijven de microben achter op je handen. En dat is slechts een kleine stap naar andere oppervlakten.

Moeten wij mondmaskers dragen? Neen

Mondmaskers dragen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus, heeft weinig zin. Enkel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en voor zorgpersoneel heeft het gebruik van zo’n masker wel zin. Daarom is het belangrijk dat mondmaskers voor hen beschikbaar blijven. Het dragen van een chirurgisch masker heeft vooral zin voor mensen die al besmet zijn met het coronavirus. Zo’n masker beschermt hun omgeving tegen de ziektekiemen die ze bij zich dragen en belet besmetting door de druppels die verspreid worden bij het hoesten, niezen en praten. Ook zorgpersoneel dat werkt in een omgeving waar patiënten met het coronavirus worden behandeld, hebben baat bij een masker. Voor de gezonde man in de straat heeft het dragen van zo’n masker dus weinig nut.”

Blijf uit de buurt van hoestende mensen

Als je ziek bent, blijf je best thuis  thuis. De WHO raadt aan om 1 tot 2 meter verder te gaan staan dan hoestende mensen.

Contacteer je huisarts als je je ziek voelt.
Er is ook een permanent telefoonnummer van de overheid :0800 146 89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes, gezonde levensstijl

Hart- en vaatziekten zijn voor een deel erfelijk en leeftijdsgebonden en daar kan men persoonlijk zelf niets aan doen.

Er zijn wel risicofactoren die we kunnen wegnemen en, als men die vroeg aanpakt, later veel problemen voor de gezondheid kunnen voorkomen.

Je gewicht, buikomtrek , beweging   en gezonde voeding zijn levensgewoonten waar iedereen kan aan werken. Er is een test  om je individuele risico op diabetes en hart- en vaatziekten te testen . Er wordt een score berekend die jou risico op diabetes inschat.   Hier de link.

 

Belangrijk in onze regio (Menen, Wevelgem, Wervik) is dat, als je een verhoogd risico hebt, je via 5 groepssessies onder de leiding van een diëtiste  kan deelnemen aan interactief programma rond gezond eten, koken, bewegingstips, streefdoelen van individuele vermagering en wat theoretische  achtergrond. Dit alles is gratis boven de 45 jaar . Doen dus deze test, op weg naar inzicht en  gedragsverandering. De gezondheidswinst is immers groot.

Vanaf 18/03 starten nieuwe en gratis groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halt2diabetes

 

Platform mijn gezondheid

Als patiënt kan je zelf je medische gegevens raadplegen  en dit allemaal gebundeld op een plaats.
Via een sterk beveiligde website  (inloggen met je eID kaart ) krijgt je niet alleen zicht op je eigen gezondheidsgegevens ,maar ook informatie over gezondheid in het algemeen. Zo kan je daar ook betrouwbare bronnen met bijkomende informatie terugvinden (vb: terug aan het werk na ziekte , burn-out, gezondheidsapps, Nutri-Score, nuttige contacten bij gezondheidskwesties ,bevolkingsonderzoeken…)
Het portaal biedt de mogelijkheid aan de patiënt om zijn eigen gezondheid in handen te nemen.
Het medicatieschema is op dit ogenblik (08/03/2020),nog niet correct.  Toegediende vaccinaties zouden wel correct moeten zijn als de zorgverleners die correct hebben ingegeven.
Het raadplegen van je gezondheidsgegevens kan toelaten om  met je zorgverstrekker hierover te communiceren en bepaalde correcties aan te brengen.

Dus tijd om een kaartlezer aan je pc  te koppelen even te checken.

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cholesterol

 

 

 

Verwarring is vaak troef in het cholesteroldebat , ook bij experten. Eigenlijk gaat de discussie over cholesterolverlagende medicatie en de daaruit volgende positieve en negatieve eigenschappen voor de volksgezondheid en niet minder ook de  uitgaven voor de overheid .

 

Duidelijk is dat bij mensen die al een hart en vaataccident gehad hebben (secundaire preventie)  deze cholesterolremmers of statines een gunstige werking hebben. Vooral de LDL cholesterol lijkt daar belangrijk en over de streefwaarde van die LDL cholesterol (beneden de 75 mg/dl of beneden de 55 mg/dl)  is er discussie. Met name hoeveel is de winst als je de LDL cholesterol in plaats van  onder de 75mg/dl naar een waarde onder de 55 mg/dl brengt.

 

Bij mensen die nog nooit hart of vaatziekte (trombose, infarct, beroerte ) hadden liggen de  zaken moeilijker (primaire preventie).Bij routine  bloedonderzoek wordt  een verhoogde cholesterol vastgesteld en  elke arts en  patiënt weet dat daar medicatie voor bestaat. Hier is verwarring troef, ook bij de artsen, zodat je als patiënt ook verschillende adviezen krijgt naargelang de arts.
Wellicht speelt bij artsen ook de schrik  dat, indien  de hoge cholesterol-patiënt  ooit later een hart- of vaatziekte doet en hij geen medicatie kreeg ,de arts zal worden terechtgewezen omdat hij geen medicatie gaf…..

In alle geval werkt medicatie hier duidelijk minder goed en heeft  soms een verwaarloosbaar of geen effect. De medicatie of ‘statine’ wordt dan ook alleen bij hoog risico op hart- en vaatlijden voorgesteld . Hoog-risicogroepen zijn patiënten met diabetes, nierlijden, reumatische aandoeningen sommige infectieziekten, erfelijke factoren en mensen met zeer hoge cholesterolwaarden.

Vergeten we hierbij niet dat roken, overgewicht,  zittend leven, alcohol  en hoge bloeddruk de risico’s verhogen en dat we dit  meestal  goed in de hand hebben door verandering in levensstijl.

Het kenniscentrum geeft nu een online platform  ontwikkeld dat kan helpen als beslissingshulp rond de inname van cholesterolverlagende medicatie.

 

KCE Tool cholesterol

Op de site van thuisarts staat ook nog verdere informatie.

Adviezen ter preventie van hart-en vaatziekten

Met deze tool wordt voor mensen onder de 60 jaar het risico bepaald zonder labotesten .

Risicotest preventieconsult Nederland

Er blijven uiteraard nog vragen :wat betekent hoog risico ? Wat moet de aanpak zijn bij mensen boven de 70 of 80 jaar ?

Hier is maatwerk aan de orde . In het algemeen kan gesteld dat bij secundaire preventie en  behandeling bij om het even welke leeftijd aangewezen blijft, rekening houdend met levenskwaliteit en levensverwachting .

Bij  primaire preventie met een waarde van  LDL- cholesterol boven de 190 geldt hetzelfde (hoog risico ). Bij lagere waarden is dan individuele afweging noodzakelijk.

 

 

Gezondheidszorg

De huisarts is niet meer de autoritaire leraar is die je van alles oplegt en verbiedt. Hij is geen wijze ‘man’ die, vanuit zijn medische kennis , bepaalt hoe het moet en welke richting je leven op gezondheidsvlak  moet volgen.

De huisarts is  meer  een deskundige die naast de patiënt plaatsneemt, luistert en samen met de patiënt afweegt en een gemeenschappelijk beleid vorm geeft . De patiënt is de deskundige van zijn lichaam en zijn  sociaal functioneren en de huisarts (als kenner van de medische inzichten) houdt hier dan ook rekening mee. Dit  overlegmodel betekent dat er een goede sfeer van vertrouwen aanwezig is, waarin beiden  zowel huisarts en patiënt, een inbreng hebben .

 

De huisarts wordt dan ook, zoals gans de geneeskunde trouwens, een gezondheidsadviseur, meer dan een verzorger van ziekten. In feite is het  de bedoeling dat patiënt door zijn contact met de arts gezondheid bijkoopt : minder afhankelijk wordt van de zorgsector en verder autonoom zijn gezond-zijn voor de toekomst bepaalt.

 

Dit is dan ook belangrijk in ons land, waar de  gezondheidszorg voor de patiënt en voor de overheid altijd maar duurder wordt. België is blijkbaar een koploper in de persoonlijke bijdragen van de patiënt: met andere woorden de geneeskunde voor de patiënt is bij ons duurder dan in omliggende landen. De combinatie van levenswijze en toegankelijkheid van de zorg  is  dan ook vermoedelijk de hoofdoorzaak waarom mensen in bepaalde wijken of steden langer leven.( je postnummer bepaalt onder andere je levensverwachting) Het is dan ook de taak en van de gezondheidswerkers om aan educatie te doen en ervoor te zorgen dat patiënt de rekening kan blijven betalen (Hier is het ook de opdracht voor de arts om, in een geneeskunde die per prestatie betaald wordt, de onnodige prestaties te beperken en meer overleg te plegen met artsen-specialisten). Van de andere kant is ons gezondheidssysteem heel royaal : alles kan. Je kan voor eenzelfde aandoening verschillende artsen raadplegen, onmiddellijk de spoeddiensten raadplegen, prestaties  laten uitvoeren als je maar genoeg aandringt (soms te koste van de kwaliteit)…..Dit lijdt tot grote tevredenheid bij de patiënt, maar het is een systeem dat moeilijk houdbaar wordt gezien de kosten door het ouder worden van de bevolking oplopen (vergrijzing)  en tot vermindering van de kwaliteit. Samenwerking lijkt het codewoord van de toekomst . Huisartsen die  elkaar en met andere eerste lijnwerkers overleggen , ziekenhuizen die zich specialiseren in bepaalde domeinen en naar elkaar delegeren ….
Dit wordt een evolutie , die we rustig kunnen doorvoeren met de garantie dat zowel de arts als de patiënt hier beter van worden  op voorwaarde dat de vernieuwing zoveel mogelijk rekening houdt met ieders gevoeligheden .

 

Naar  Prof.  Dr. Marc Noppen.

CAW

 

 

 

Echtscheiding ? Problemen om de eindjes aan elkaar te krijgen? Kinderen die je niet meer aankan? Op straat staan en niet weten waarheen? Eenzaamheid? In de knoop zitten? Slachtoffer zijn van geweld, verkeersongeval, misdrijf inbraak?  Zelf veroordeeld  zijn voor misdrijf? …..

Hulpverlening door het Caw is er voor elke leeftijd en is gratis en als nodig anoniem. De hulpverlener heeft zwijgplicht en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Voor de  jongeren tussen 12 en 15 jaar  zijn er specifieke medewerkers op de dienst aanwezig en dit wordt het JAC genoemd.

Er is een algemeen nummer waar je doorverbonden wordt naar het CAW van jouw streek.

0800 13 500

Bij specifieke vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling? Bel naar 1712
https://1712.be/

Wil je buiten de openingsuren iemand contacteren dan kan je mailen naar : onthaal.menen@cawzuidwestvlaanderen.be  . 

Adres : Koningstraat 32, 8930 Menen.

Er is ook een chatruimte voor volwassenen en jongeren : www.caw.be/chat/

 

Buiten de openingsuren kan je 7 dagen op 7 en 24 uur per dag ook anoniem contact opnemen met teleonthaal op het nummer 106.