Blog

Medische straling

 

 

 

 

 

 

 

Straling is het versturen van energie via electromagnetische golven.
Naargelang de frequentie of de kracht van de stralen spreken we van ioniserende straling (röntgen, gamma… ). Dit is straling die veranderingen kan veroorzaken aan ons genetisch materiaal en die meest gebruikt wordt in medische toepassingen.

Niet ioniserende straling heeft een minder hoge frequentie  (wifi, gsm  of het nu 4 g of 5 G is, radiogolven en microgolven) en kan in principe geen  afwijkingen veroorzaken aan onze erfelijke bouwstenen (DNA). Deze straling kan wel onze weefsels opwarmen. Of die straling van masten enz. schadelijk is voor onze gezondheid is tot nu toe niet bewezen, toch is meer onderzoek  nodig. In alle geval is het voorzichtig de afstand tot de stralingingsbron en de duurtijd van bestraling te beperken
(Het alara principe betekent   alow areasonably achievable  of een zo laag mogelijke dosis om tot een goede diagnose te komen .

Meer over dit alles op de Stichting tegen Kanker


Bij de radioactieve straling hebben we directe effecten  die vanaf een bepaalde dosis  altijd optreden :vb  huidverbranding , vernietiging van weefsels
Er zijn ook later optredende effecten bij lagere dosissen zoals kanker en genetische afwijkingen bij het nageslacht. Het risico van optreden van deze vertraagde effecten hangt ook af van de ontvangen dosis: dit wordt steeds kleiner naarmate de ontvangen dosis afneemt. Een drempelwaarde hiervoor is echter niet bekend, wat betekent dat zelfs een zeer kleine dosis ioniserende straling, in theorie, zou kunnen leiden tot kanker. (Maar met een zeer lage waarschijnlijkheid).
Te vermelden is ook dat vooral kinderen en  in mindere mate vrouwen gevoelig zijn aan risico’s door bestraling. Ook dient vermeld dat voor de preventieve bevolkingsonderzoeken (vb. mammografie..) er heel nauwkeurige berekeningen gemaakt zijn, zodat de nadelen van de stralen niet opwegen tegen de voordelen van het onderzoek.

Een stralingsdosis van 10 millisievert verhoogt de kans op kanker met 0,05%.

Een vergelijking tussen stralendosis in millisievert en  de achtergrondstraling vind je in volgende tabel. Achtergrondstraling is de straling waaraan we blootgesteld zijn in onze omgeving  door kosmische stralen, aardstralen, straling vanuit voeding en zelfs vanuit ons eigen lichaam….

Onderzoek

Gemiddelde dosis (mSv)

Duur van de natuurlijke blootstelling om deze stralingsdosis te bereiken

RX longen

0,06

9 dagen

RX onderrug

1,9

9 maanden

RX buik

0,5

3 maanden

Mammografie

0,2

1 maand

CT longen

3

15 maanden

CT buik

7

3 jaar

CT hoofd

1,5

8 maanden

Bron: gegevens FANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Gelukkig nieuwjaar

 

 

 

                                    

Laat 2021 een jaar van gezondheid zijn
van inzet van ons allemaal
van rust, ontspanning en gezelligheid
van vrienden en familie die om ons geven
dus ….van alles wat plezier geeft in het leven

 

Namens het personeel en de dokters van De Arke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hart- en vaatziekten

 

 
Levenswijze en het verband met hart en vaatziekten .

In Finland was de sterfte door  hart- en vaatziekten buitengewoon hoog voor de jaren 1960.  Het risico werd vooral veroorzaakt door  hoge bloeddruk, roken en zeer hoge cholesterolwaarden . Er werden toen in Finland veel zuivelproducten geconsumeerd.
In 1972 werd een grootscheeps programma gestart om via verandering van levenswijze deze situatie te veranderen en de sterfte te doen dalen. 
Het resultaat was dat het cholesterolgehalte  bij de bevolking daalde met 20 procent. Er was ook een afname van het aantal rokers (van 60% tot 16 % bij de mannen) Bovendien werd het aantal mensen met hoge bloeddruk sterk verminderd door aanpassing van levenswijze en medicatie. Het zoutgehalte in de voeding werd in samenspraak met de voedingsindustrie sterk beperkt.


De resultaten waren spectaculair: er volgde gedurende de volgende 40 jaar een daling van sterfte door hart en vaatziekten van ongeveer 80 % . De kleine helft van de verbetering is toe te schrijven aan de lagere cholesterolwaarden. Later is ook de toename van lichaamsbeweging  en een beter medische verzorging  verantwoordelijk gebleken voor  1/3 van de sterftedaling . (Finrisk studie)

Laat ons nog even de grote lijnen van deze voeding, die een snel effect op de gezondheid heeft, oplijsten :

1/Gezonde voeding zorgt voor een BMI tussen de 20 en 25 . Het gebruik van alcohol en zout moet beperkt worden.
2/Volkorenproducten, peulvruchten, aardappelen, rauwe groenten, fruit , haver, granen. Beter geraffineerde snel oplosbare suikers niet gebruiken.
3/Vetten maar dan vooral verzadigde vetten moeten vermeden worden. Vet uit noten, soya, lijnzaad, chiazaad , koolzaad en hennep zijn  aan te raden.
4/ Eiwitten en hier is  terug een sterke beperking van (rood )vlees belangrijk. Vis en eiwitten van plantaardige oorsprong zijn superieur. Kip (wit vlees) en ei  zouden gunstiger zijn.
Het gebruik van zuivel zou matig moeten zijn.

Nog even alles grafisch voorgesteld via de voedseldriehoek:

Link:


Voor meer voedingsadviezen is er  de website van de Vlaamse overheid: gezondleven.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Pandemie

 

We  hebben ons een mening gevormd rond de  corona pandemie. Zowel op sociale media als bij de bakker hoor je allerlei commentaren op de huidige situatie.

Misschien tijd voor enkele vragen, tenslotte is ons land zeker niet de beste leerling van de klas.

1/ heeft onze manier van registeren  van sterfgevallen  in België een invloed op onze hoge sterftecijfers?

2/Zijn er bepaalde gewoontes die gaan moeten bannen? Voorbeeld is het nog verstandig te gaan werken met luchtwegklachten? Iemand de hand schudden, zeker als je een infectie hebt, zal dit nog kunnen? Bij luchtweginfecties in het algemeen, gaan we niet meer moeten overgaan naar het dragen van mondkapjes ?

3/ Zal er een goed onderhouden noodplan bij de overheden nodig zijn om bij dergelijke rampen adequaat te reageren ?


 4/ Welke leercurve moeten wij met zijn allen nog doorlopen om met het virus beter te leren kennen en vooral om het te bekampen?  Kan de informatie die erover gekend is doelmatiger en bij alle groepen in de maatschappij beter verspreid worden? Hoe kunnen we ons gedrag vlugger aan zo’n pandemie aanpassen? (implementeren)

5/ Spelen onze mentaliteit, onze waarden een rol?  Een maatschappij die het individu en de persoonlijke vrijheid sterk centraal stelt, maar  waarbij men zich niet zo verantwoordelijk voelt voor het algemeen welzijn?

6/ Kan onze  manier van samenleven waarbij informatie snel en sensationeel moet zijn  (de waan van de dag) ons rustig en beraden beslissingsvermogen aantasten? Kan deze vlugge, continue en geduldloze stroom van informatie ons afleiden van de echte knipperlichten en waarschuwingssignalen die ons onvoldoende bereiken ( biostatistici , virologen…..)?

Deze covid 19 pandemie is ronduit een ramp, maar gaan we terug een beetje blind naar volgende rampen? Het hoeven daarom geen pandemieën te zijn ….Gaan we dezelfde fouten maken bij de komende klimaatopwarming ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Ons oog en de schermtijd

 

 

 

 

Kinderen dreigen teveel naar schermen te kijken en dit heeft nu reeds zijn weerslag op hun ogen.
Het aantal kinderen met myopie verdriedubbelde sinds de jaren 1960.
Na  twintig minuten dichtbij kijken (lezen of schermtijd)  moeten kinderen 20 seconden in de verte kijken. Ook moeten ze minstens  twee uur per dag buiten spelen of sporten .
Hoe kleiner het scherm hoe meer de kans op oogschade.

Bij kinderen onder de twee jaar laat de WHO geen schermtijd toe. Bij kinderen tussen de twee en vier jaar maximaal een uur.

 

Op volgende video van de universiteit van Nederland krijg je alle informatie nog eens duidelijk  voorgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisadvies :Wanda

 

 

 

 

 

Wanda is een app gemaakt door het tropisch instituut Antwerpen rond reisvaccinatie.
Het voordeel van deze digitale informatie is dat er kort op de bal gespeeld kan worden. Reisadviezen over een bepaald land kunnen snel aangepast worden naargelang de plaatselijke situatie. Met gedrukte publicaties kan dit niet.

Men geeft het land van bestemming in en krijgt een scherm met de belangrijkste voorzorgmaatregelen en vaccinatieadviezen. Momenteel is er ook  een kleuradvies rond Covid per land .
Men kan ook zoeken op een bepaalde ziekte  en een overzicht krijgen van beschermende maatregelen. Zo krijg je ook advies rond bijvoorbeeld de pneumococcen vaccinatie.
Te bemerken valt ook dat bij de basisvaccinaties het huidige meningitis c vaccin op 15 maanden best vervangen wordt door het betalende ACWY-vaccin.

Je kan Wanda raadplegen via de pc , maar ook via een handige tool/app.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaappillen

 

 

 

 

 

De hersenen nemen overdag continu  informatie op  die vooral op het einde van de  slaap (vroege morgen) in het lange termijngeheugen wordt opgeslagen. Dit opslaan in het geheugen vraagt zeker een drietal goede nachten. Als een soort poortwachter checken de hersenen tijdens de slaap ook welke herinneringen in het geheugencentrum onthouden moeten worden en welke vergeten .

Ook terug tijdens de laatste uren van de  slaap worden complexe handelingen zoals.. auto rijden , piano spelen…. geperfectioneerd zodat ze de dag erop vlotter en vloeiender verlopen

De droomfasen in onze slaap zorgen ervoor dat we bepaalde ervaringen met elkaar in contact brengen waardoor onze creativiteit toeneemt, we ons emotioneel stabieler voelen en  meer in staat zijn om problemen op te lossen. Bovendien helpt dit ons om van hevige emoties wat afstand te nemen.

De minimum slaapduur om goed te  herstellen zou dan ook  acht uur zijn . Een dutje is onvoldoende om de verminderde slaap te compenseren.

 

Logisch dan ook dat slaapgebrek oorzaak kan zijn van meer impulsief gedrag (obesitas, suïcide, agressie , pesten, …..) en vergeetachtigheid. Bovendien hebben mensen die te weinig slapen niet door dat ze minder energie hebben, minder alert en aandachtig  zijn en meer fouten maken.

Naast de klassiek maatregelen zijn fysieke activiteit (maar niet te intens ’s avonds,)  een evenwichtige voeding , weinig licht en een koelere lichaamstemperatuur bevorderlijk voor een goede slaap.

Zowel slaappillen als alcohol verhinderen deze herstellende functies van de slaap en zorgen meer voor een roes. Ze bevorderen dan ook dezelfde  klachten als deze die gepaard gaan met slaaptekort ;

Slaapadviezen….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstencentrum Allegro

 

 

Het Lokaal Dienstencentrum Allegro is een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en andere Menenaars, waar gezorgd wordt voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening.
De deuren staan open voor iedereen ongeacht de leeftijd, de achtergrond, de interesses en niet te vergeten de mogelijkheden en beperkingen. Het Dienstencentrum brengt ook diensten bij de mensen, die noodgedwongen thuis moeten blijven. De ontmoetingsruimte van het Lokaal Dienstencentrum is dagelijks open van 11u00 tot 17u30 (ook in het weekend)

Belangrijk bij isolement door corona of hittegolf.

  • Boodschappendienst – al dan niet met buren/vrijwilligers/eigen personeel
  • Maaltijden aan huis – warme of vacuüm
  • Wij bellen periodiek inwoners in eenzaamheid op – mochten huisartsen en politie of andere diensten,   inwoners kennen die wij (stad/OCMW) niet opvolgen dan mogen deze doorgegeven worden
  • Individueel vervoer op maat
  • In complexe thuiszorgsituaties  zoeken wij naar partners via interdisciplinair overleg om deze optimaal te helpen

 

Het centraal aanspreekpunt is

LDC Allegro Volkslaan 302 in Menen 

 056/52 72 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo of nocebo

 

 

 

 

 

 

 

Elke medische handeling of geneesmiddel kan nevenwerkingen hebben.

Daar tegenover staat dat de bijsluiter van een geneesmiddel allerlei mogelijke soms zeer zeldzame nevenwerkingen opsomt.

Als we een bijsluiter gaan lezen kunnen de ongunstige nevenwerkingen ons door suggestie ziek maken.  Het typische is dus dat we ons ziek voelen  niet door het medicament maar  door het negatief beeld dat we van dit medicament krijgen .Soms worden er ook  door de media of in de volksmond negatieve verwachtingen rond een behandeling verspreid. Het typische van NOCEBO is dan ook dat we door die negatieve verwachtingen  ons meer gaan concentreren op onze lichamelijke gewaarwordingen en inderdaad minder effect van het geneesmiddel of zelfs meer nevenwerkingen gaan ondervinden. Een bekend voorbeeld van dit effect gebeurde in 1999. Een groep kinderen werd ziek en kreeg buikklachten . Men beweerde dat dit door het drinken van Coca Cola kwam. Dit werd dan ook zo in de pers verspreid en terstond bleken  heel wat mensen ziek te zijn door het drinken van  Coca Cola . Wat later, bij grondig onderzoek, bleek niets verkeerd te zijn met de Coca. Men  voelde zich ziek door de suggestie een ziekmakend product gedronken te hebben.

Het is natuurlijk zo dat elk medisch handelen niet alleen een bijsluiter heeft maar door de ideeën en verwachtingen van patiënt ziekmakend kan zijn. De kans hierop wordt groter als medici onduidelijk zijn in hun boodschap of onvoldoende  uitleg geven. We kennen allemaal het voorbeeld van beeldvorming  van een slechte rug die onze rugpijn doet toenemen omdat we nu het gevoel hebben dat we een ernstig zieke rug hebben.

In onze samenleving wordt via de (sociale) media  te veel de nadruk gelegd op wat niet goed is (oorlogen, rampen , mislukkingen…).Natuurlijk is het ook zo dat de aantrekkingskracht  van slecht nieuws, rampen geweld en misdaad ons veel meer boeit en aantrekt. Zo wordt  echter het beeld van een  mens gecreëerd die  niet deugt, die door de beschaving als het ware een dun  vernislaagje cultuur en menselijkheid meegekregen heeft maar eigenlijk egocentrisch, argwanend, racistisch ….is.

 Als we dit gaan geloven en dat is dan het NOCEBO effect en worden we effectief een beetje zo: argwanend en met een somber mensbeeld.

Behandel  kinderen als slim en hun resultaten zullen beduidend verbeteren. Neem contact op  en spreek met mensen die je minder goed kent en vooroordelen zullen verminderen. Meer nog, de samenleving zal rijker en boeiender worden en door inspraak te geven  worden mensen meer gemotiveerd. Boor de positieve krachten aan van mensen die in de maatschappij op een dwaalspoor raken, benader ze  respectvol en je krijgt een ander persoon voor u.  Beantwoord agressief en ongepast gedrag met menselijkheid en je bereikt meer dan met het gooien van bommen. Maar nu zijn we bezig met het PLACEBO effect wat een erg sterke eigenschap is van ons denken en een sterk middel is om problemen op te lossen.

 

Ruter Bregman : De meeste mensen deugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisyfus

 

 

 

 

Sisyfus werd door de Griekse goden gestraft met een nutteloze en hopeloze arbeid. Zijn leven bestond erin een zware rotsblok naar de top van de berg te rollen . Als  na veel inspanningen de steen eindelijk boven op de bergtop  geduwd was, was zijn werk niet teneinde maar lieten de goden de steen terug naar beneden rollen . Sisyfus kon eeuwig  herbeginnen.

De strijd, de wilskracht  om de top te bereiken is al genoeg om een mens gelukkig te maken. Ook bij het terug afdalen van de top om  zijn arbeid te hervatten  kon Sisyfus van het landschap en zijn gedane inspanningen genieten. Sommigen (Camus) schrijven : we moeten ons Sisyfus als een gelukkig mens voorstellen.

 

Je kan in Sisyfus een symbool zien van de gezondheidswerker. Elke dag in de bres om mensen te helpen, om het leed te verlichten. Dit alles kan de  zorgende een goed gevoel geven, namelijk het gevoel  te kunnen helpen en ellende te bestrijden en levenskwaliteit aan te bieden. Maar de problemen, de pest komt uiteraard altijd terug. Het herbegint altijd. De steen rolt terug.

 

Zo berustend hoeft de gezondheidswerker niet te zijn. Hij  moet de handen uit de mouwen steken niet alleen om goed te doen, maar ook en vooral om de situatie te veranderen . De steen moet ooit eens op de top van de berg blijven liggen of althans niet zo diep meer terug rollen.

 

Hulpverleners  kunnen zich goed voelen bij al dat weldoen en zich feliciteren om zoveel inzet. Maar we hebben meer nodig dan een geneeskunde die de zwakkeren, verslaafden, illegalen, immigranten, asielzoekers probeert te helpen, hoe nobel dit allemaal ook is. Gezondheidswerkers moeten meewerken en gemotiveerd blijven, maar het is onvoldoende om een eigen goed gevoel eraan over te houden of zelfontplooiing  na te streven. We moeten weten dat  op die manier een soort sociale verslaving kunnen onderhouden (sommigen noemen het een hangmat) en geen fundamentele verbetering bekomen. 


De sociale achterstand wegwerken en perspectieven voor te toekomst verbeteren moet het uiteindelijke grote doel zijn. De steen moet zo weinig mogelijk terug rollen..