Blog

Ons oog en de schermtijd

 

 

 

 

Kinderen dreigen teveel naar schermen te kijken en dit heeft nu reeds zijn weerslag op hun ogen.
Het aantal kinderen met myopie verdriedubbelde sinds de jaren 1960.
Na  twintig minuten dichtbij kijken (lezen of schermtijd)  moeten kinderen 20 seconden in de verte kijken. Ook moeten ze minstens  twee uur per dag buiten spelen of sporten .
Hoe kleiner het scherm hoe meer de kans op oogschade.

Bij kinderen onder de twee jaar laat de WHO geen schermtijd toe. Bij kinderen tussen de twee en vier jaar maximaal een uur.

 

Op volgende video van de universiteit van Nederland krijg je alle informatie nog eens duidelijk  voorgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisadvies :Wanda

 

 

 

 

 

Wanda is een app gemaakt door het tropisch instituut Antwerpen rond reisvaccinatie.
Het voordeel van deze digitale informatie is dat er kort op de bal gespeeld kan worden. Reisadviezen over een bepaald land kunnen snel aangepast worden naargelang de plaatselijke situatie. Met gedrukte publicaties kan dit niet.

Men geeft het land van bestemming in en krijgt een scherm met de belangrijkste voorzorgmaatregelen en vaccinatieadviezen. Momenteel is er ook  een kleuradvies rond Covid per land .
Men kan ook zoeken op een bepaalde ziekte  en een overzicht krijgen van beschermende maatregelen. Zo krijg je ook advies rond bijvoorbeeld de pneumococcen vaccinatie.
Te bemerken valt ook dat bij de basisvaccinaties het huidige meningitis c vaccin op 15 maanden best vervangen wordt door het betalende ACWY-vaccin.

Je kan Wanda raadplegen via de pc , maar ook via een handige tool/app.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaappillen

 

 

 

 

 

De hersenen nemen overdag continu  informatie op  die vooral op het einde van de  slaap (vroege morgen) in het lange termijngeheugen wordt opgeslagen. Dit opslaan in het geheugen vraagt zeker een drietal goede nachten. Als een soort poortwachter checken de hersenen tijdens de slaap ook welke herinneringen in het geheugencentrum onthouden moeten worden en welke vergeten .

Ook terug tijdens de laatste uren van de  slaap worden complexe handelingen zoals.. auto rijden , piano spelen…. geperfectioneerd zodat ze de dag erop vlotter en vloeiender verlopen

De droomfasen in onze slaap zorgen ervoor dat we bepaalde ervaringen met elkaar in contact brengen waardoor onze creativiteit toeneemt, we ons emotioneel stabieler voelen en  meer in staat zijn om problemen op te lossen. Bovendien helpt dit ons om van hevige emoties wat afstand te nemen.

De minimum slaapduur om goed te  herstellen zou dan ook  acht uur zijn . Een dutje is onvoldoende om de verminderde slaap te compenseren.

 

Logisch dan ook dat slaapgebrek oorzaak kan zijn van meer impulsief gedrag (obesitas, suïcide, agressie , pesten, …..) en vergeetachtigheid. Bovendien hebben mensen die te weinig slapen niet door dat ze minder energie hebben, minder alert en aandachtig  zijn en meer fouten maken.

Naast de klassiek maatregelen zijn fysieke activiteit (maar niet te intens ’s avonds,)  een evenwichtige voeding , weinig licht en een koelere lichaamstemperatuur bevorderlijk voor een goede slaap.

Zowel slaappillen als alcohol verhinderen deze herstellende functies van de slaap en zorgen meer voor een roes. Ze bevorderen dan ook dezelfde  klachten als deze die gepaard gaan met slaaptekort ;

Slaapadviezen….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstencentrum Allegro

 

 

Het Lokaal Dienstencentrum Allegro is een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en andere Menenaars, waar gezorgd wordt voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening.
De deuren staan open voor iedereen ongeacht de leeftijd, de achtergrond, de interesses en niet te vergeten de mogelijkheden en beperkingen. Het Dienstencentrum brengt ook diensten bij de mensen, die noodgedwongen thuis moeten blijven. De ontmoetingsruimte van het Lokaal Dienstencentrum is dagelijks open van 11u00 tot 17u30 (ook in het weekend)

Belangrijk bij isolement door corona of hittegolf.

  • Boodschappendienst – al dan niet met buren/vrijwilligers/eigen personeel
  • Maaltijden aan huis – warme of vacuüm
  • Wij bellen periodiek inwoners in eenzaamheid op – mochten huisartsen en politie of andere diensten,   inwoners kennen die wij (stad/OCMW) niet opvolgen dan mogen deze doorgegeven worden
  • Individueel vervoer op maat
  • In complexe thuiszorgsituaties  zoeken wij naar partners via interdisciplinair overleg om deze optimaal te helpen

 

Het centraal aanspreekpunt is

LDC Allegro Volkslaan 302 in Menen 

 056/52 72 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo of nocebo

 

 

 

 

 

 

 

Elke medische handeling of geneesmiddel kan nevenwerkingen hebben.

Daar tegenover staat dat de bijsluiter van een geneesmiddel allerlei mogelijke soms zeer zeldzame nevenwerkingen opsomt.

Als we een bijsluiter gaan lezen kunnen de ongunstige nevenwerkingen ons door suggestie ziek maken.  Het typische is dus dat we ons ziek voelen  niet door het medicament maar  door het negatief beeld dat we van dit medicament krijgen .Soms worden er ook  door de media of in de volksmond negatieve verwachtingen rond een behandeling verspreid. Het typische van NOCEBO is dan ook dat we door die negatieve verwachtingen  ons meer gaan concentreren op onze lichamelijke gewaarwordingen en inderdaad minder effect van het geneesmiddel of zelfs meer nevenwerkingen gaan ondervinden. Een bekend voorbeeld van dit effect gebeurde in 1999. Een groep kinderen werd ziek en kreeg buikklachten . Men beweerde dat dit door het drinken van Coca Cola kwam. Dit werd dan ook zo in de pers verspreid en terstond bleken  heel wat mensen ziek te zijn door het drinken van  Coca Cola . Wat later, bij grondig onderzoek, bleek niets verkeerd te zijn met de Coca. Men  voelde zich ziek door de suggestie een ziekmakend product gedronken te hebben.

Het is natuurlijk zo dat elk medisch handelen niet alleen een bijsluiter heeft maar door de ideeën en verwachtingen van patiënt ziekmakend kan zijn. De kans hierop wordt groter als medici onduidelijk zijn in hun boodschap of onvoldoende  uitleg geven. We kennen allemaal het voorbeeld van beeldvorming  van een slechte rug die onze rugpijn doet toenemen omdat we nu het gevoel hebben dat we een ernstig zieke rug hebben.

In onze samenleving wordt via de (sociale) media  te veel de nadruk gelegd op wat niet goed is (oorlogen, rampen , mislukkingen…).Natuurlijk is het ook zo dat de aantrekkingskracht  van slecht nieuws, rampen geweld en misdaad ons veel meer boeit en aantrekt. Zo wordt  echter het beeld van een  mens gecreëerd die  niet deugt, die door de beschaving als het ware een dun  vernislaagje cultuur en menselijkheid meegekregen heeft maar eigenlijk egocentrisch, argwanend, racistisch ….is.

 Als we dit gaan geloven en dat is dan het NOCEBO effect en worden we effectief een beetje zo: argwanend en met een somber mensbeeld.

Behandel  kinderen als slim en hun resultaten zullen beduidend verbeteren. Neem contact op  en spreek met mensen die je minder goed kent en vooroordelen zullen verminderen. Meer nog, de samenleving zal rijker en boeiender worden en door inspraak te geven  worden mensen meer gemotiveerd. Boor de positieve krachten aan van mensen die in de maatschappij op een dwaalspoor raken, benader ze  respectvol en je krijgt een ander persoon voor u.  Beantwoord agressief en ongepast gedrag met menselijkheid en je bereikt meer dan met het gooien van bommen. Maar nu zijn we bezig met het PLACEBO effect wat een erg sterke eigenschap is van ons denken en een sterk middel is om problemen op te lossen.

 

Ruter Bregman : De meeste mensen deugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisyfus

 

 

 

 

Sisyfus werd door de Griekse goden gestraft met een nutteloze en hopeloze arbeid. Zijn leven bestond erin een zware rotsblok naar de top van de berg te rollen . Als  na veel inspanningen de steen eindelijk boven op de bergtop  geduwd was, was zijn werk niet teneinde maar lieten de goden de steen terug naar beneden rollen . Sisyfus kon eeuwig  herbeginnen.

De strijd, de wilskracht  om de top te bereiken is al genoeg om een mens gelukkig te maken. Ook bij het terug afdalen van de top om  zijn arbeid te hervatten  kon Sisyfus van het landschap en zijn gedane inspanningen genieten. Sommigen (Camus) schrijven : we moeten ons Sisyfus als een gelukkig mens voorstellen.

 

Je kan in Sisyfus een symbool zien van de gezondheidswerker. Elke dag in de bres om mensen te helpen, om het leed te verlichten. Dit alles kan de  zorgende een goed gevoel geven, namelijk het gevoel  te kunnen helpen en ellende te bestrijden en levenskwaliteit aan te bieden. Maar de problemen, de pest komt uiteraard altijd terug. Het herbegint altijd. De steen rolt terug.

 

Zo berustend hoeft de gezondheidswerker niet te zijn. Hij  moet de handen uit de mouwen steken niet alleen om goed te doen, maar ook en vooral om de situatie te veranderen . De steen moet ooit eens op de top van de berg blijven liggen of althans niet zo diep meer terug rollen.

 

Hulpverleners  kunnen zich goed voelen bij al dat weldoen en zich feliciteren om zoveel inzet. Maar we hebben meer nodig dan een geneeskunde die de zwakkeren, verslaafden, illegalen, immigranten, asielzoekers probeert te helpen, hoe nobel dit allemaal ook is. Gezondheidswerkers moeten meewerken en gemotiveerd blijven, maar het is onvoldoende om een eigen goed gevoel eraan over te houden of zelfontplooiing  na te streven. We moeten weten dat  op die manier een soort sociale verslaving kunnen onderhouden (sommigen noemen het een hangmat) en geen fundamentele verbetering bekomen. 


De sociale achterstand wegwerken en perspectieven voor te toekomst verbeteren moet het uiteindelijke grote doel zijn. De steen moet zo weinig mogelijk terug rollen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zit ermee

 

Mentaal welbevinden is meer dan ooit een hot issue. 1 op 5 jongeren voelt zich niet goed in zijn vel, 1 op 4 volwassenen krijgt ooit te kampen met psychische problemen. De coronacrisis hakt(e) er stevig op in en stelt het mentaal welbevinden van heel veel mensen danig op de proef. Er zijn ongetwijfeld in onze omgeving veel mensen die problemen hebben mentaal.  
www.kzitermee.be  is een website voor jongeren, volwassenen en  hulpverleners Een portaal naar andere nuttige websites, maar ook een communicatiemiddel met met tekstjes, leuke filmfragmenten, enz..
Dertien bekende Zuid-West-Vlamingen dragen de campagne alvast een warm hart toe.

Even voorstellen : 

 

 

We weten dat vooral bij jongeren  de eisen van de maatschappij en de verwachtingen die we onszelf opleggen  voor burnout zorgen. Ook kan het gebrek aan samenwerken, aan groepsvorming, aan samen ervoor gaan een sterke tegenvaller zijn.

Samengevat: we of anderen leggen de lat voor onszelf altijd maar hoger en dat terwijl we meer en meer individueel bezig zijn, ons in de steek gelaten of eenzaam voelen .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken?

De helft van de mensen die chronisch ziek zijn door rugklachten of psychische problemen is ervan overtuigd dan het werk of job een negatieve invloed heeft op hun gezondheid.

 

Let wel: als er sprake is van werken moeten een paar basisvoorwaarden vervuld zijn. Het werk moet veilig zijn en er moet rekening gehouden worden met wat de patiënt aankan. Ook moet rekening gehouden worden met wat de patiënt wil doen. Patiënt moet gemotiveerd zijn . Belangrijk is de motivatie van de patiënt en die hangt niet alleen af van de financiële vergoeding maar ook van de waardering en stimulansen op het werk.

Nochtans zou werk moeten bijdragen tot het fysisch, psychisch en sociaal welzijn . Denk maar aan het stabiele dagritme , de financiële situatie en de sociale contacten.

Samen met een zinvolle taakinvulling  kan het zich samen inzetten voor hetzelfde doel (werken) bijdragen tot het persoonlijk welzijn . Zeker als men de indruk hebt dat  je inbreng er werkelijk toe doet en het werk  in een sfeer van dankbaarheid en respect  plaatsvindt.

Zo is werk een belangrijk of de belangrijkste middel om niet in de armoede te belanden.

Ziekteverlof dient dan ook gezien te worden  om indien mogelijk de werksituatie voor te bereiden .

Tijdens het ziekteverlof moet patiënt zowel fysisch als psychisch kunnen herstellen en revalideren.

Vaak is thuis zijn op zichzelf niet voldoende om te herstellen, integendeel het kan de  zieke nog verder destabiliseren.

Het is uiteraard wel zo dat je niet helemaal moet genezen zijn alvorens het werk te hervatten, want te lange afwezigheid kan verder herstel beletten.

Belangrijk om weten is dat veel mensen na 2 à 3 maanden werkloosheid definitief dreigen hun contact met het werk te verliezen.

Hun zelfvertrouwen vermindert (kan ik het nog wel ) en van de andere kant twijfelen ze of ze nog wel nodig zijn op het werk.

Van de andere kant redeneert de werkgever dat de ziek werknemer een minder betrouwbare steun wordt en dat het wellicht een risico inhoudt als deze terugkeert (risico op terug ziek worden).

Daarom is het belangrijk dat in die periode contact gelegd wordt met de arbeidsgeneesheer.

Samen met de arbeidsgeneesheer kan  gekeken worden  naar een aanpassing van de werksituatie.(integratie) . De mogelijkheid voor een gedeeltelijke werkhervatting met minder werkvolume dus is iets dat te bespreken is en kan meestal vrij gemakkelijk overlegd worden .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderenzorg

 

 

 

 

 

 

 

Twee factoren zorgen voor de toename van ouderen in ons land: De babyboomers worden stilaan ouder dan 65 jaar en de  levensverwachting neemt toe. Vooral de komende tien  à twintig jaar zal de vergrijzing sterk toenemen, nadien zal die toename afvlakken .
De woon- en gezondheidscentra zijn tijden de corona crisis negatief in het nieuws gekomen, wegens het hoge aantal sterfgevallen.
Verschillende factoren spelen een rol in die oversterfte : in het begin van de pandemie was de paniek groot dat er niet genoeg opvang in de ziekenhuizen zou zijn en ontstond er een misverstand dat ouderen best niet naar het ziekenhuis gestuurd werden.
Bovendien bestaat de functie van een woonzorgcentrum er vooral in  om een aangename woonomgeving, gezelschap en ontspanning te bezorgen. Technisch zijn ze niet uitgerust om met acuut zieke mensen om te gaan. Bovendien is bestaffing in centra heel wat lager dan in een ziekenhuis . Eigenlijk in vergelijking met sommige andere landen is er personeel te weinig.

Ouderen leven nu veel langer zelfstandig in eigen omgeving en gaan op latere leeftijd naar het rusthuis (dat nu terecht de naam woonzorgcentrum kreeg) . Hun medische en zorgbehoeften zijn veel hoger en ze lijden aan meerdere aandoeningen door hu hoge leeftijd. De financiering en een meer preventieve gezondheidsbeleid moeten meevolgen. Dit houdt in dat er ook meer samenwerking moet zijn tussen artsen, verpleegkundigen, kinesisten, andere paramedici om  een individuele en toekomstgerichte aanpak beter te kunnen waarmaken. De nadruk is uiteraard verschoven en ligt niet zozeer bij genezen maar zorgen voor aandoeningen die steeds meer en meer impact krijgen op de patiënt. Preventie is ook vooral inzetten op het psychisch welbevinden door betaalbare hulp aan te bieden.  De jaren van ouderen moeten zoveel mogelijk zinvolle jaren worden, waarvan de bejaarde ook kan genieten. Niet zo gemakkelijk als er toename is van pijn, aanslepende kwalen en verlies van partner of vrienden. In onze maatschappij ,waar de nadruk ligt op het individueel welzijn en individuele ontwikkeling  lijkt er minder plaats om ouderen in te schakelen in de samenleving. Ouderen hebben vaak een kapitaal van veerkracht en relativeringsvermogen dat contrasteert met ons beeld van eenzame weerloze wezens.

Depressie komt niet meer voor bij ouderen, wel is dementie een groot probleem . Preventie kan de incidentie van sommige vormen van dementie verminderen. Voor de ziekte van alzheimer is er echter geen oplossing. Medisch is er geen evolutie in de behandeling, wel in de omkadering : mantelzorgers , dagcentra, familie….
Vanaf de diagnose is de duur van het dementieproces gemiddeld  acht a  tien jaar, waarvan het laatste anderhalf a twee jaar wordt doorgebracht in een woonzorgcentrum. De thuiszorg is hier belangrijk en er moet ook omkadering zijn voor de zorgdrager. Een groot probleem bij de zorg voor dementie in de thuissituatie blijft  de continuïteit garanderen in het weekend en ’s nachts.
Er zijn duidelijk werkkrachten tekort in de ouderenzorg. Die gaat niet alleen om mensen voeden en incontinentie met verversen van luiers . Nergens in de zorg kan de persoonlijke inbreng van het personeel zoveel verschil en kwaliteitstoename genereren, veel meer dan technische ingrepen of medicatie in andere takken van de geneeskunde.

Bron UZ Leuven geriatrie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koop gezondheid met rookstop

Weinig maatregelen zijn zo efficiënt voor de gezondheid als het stoppen met roken.
Wie stopt met roken op 30 jaar krijgt gemiddeld 10 extra levensjaren.

Wie stopt aan 50 jaar krijgt er nog 6 jaren extra en wie stopt aan 60 jaar krijgt nog drie jaren gemiddeld extra.
Roken gaat vooral gepaard met een verhoging van hart- en vaatziekten. De daling van longkanker en andere kankers is ook heel duidelijk.
Zelfs als je voor kanker behandeld word heb je nog baat bij rookstop. De behandeling heeft meer kans op succes.
Gewoon je gedrag in vraag stellen kan al helpen om een rookstop te beginnen . En er is medicatie die je kans op rookstop duidelijk verhoogd. De huidige wetgeving laat toe dat die medicatie voor twee stoppogingen terugbetaald wordt.
Men weet dat er gemiddeld toch een zestal stoppogingen nodig zijn (en dat je dus zoveel keer kan hervallen ) vooraleer je definitief aan rookstop toe bent.
Jammer dat die medicatie dan ook niet meer dan 2 keer terugbetaald wordt.

De e-sigaret heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren en heel wat van hen beginnen te ‘vapen’. Kritische en weerbare jongeren zijn nodig om het tabaksgebruik  te stoppen. Want nicotine is schadelijk voor hun hersenontwikkeling. Bovendien zijn de jongeren de doelgroep bij uitstek om een tabaksvrije toekomst te bereiken. Het aantal nicotine bevattende producten blijft toenemen en dat is problematisch omdat het nieuwe verslavingen in de hand werkt. Campagnes en projecten worden opgezet zoals Bullshit Free Generation .

De beste resultaten om tot rookstop te komen behaal je en met medicatie en met psychologische begeleiding (tabakoloog)

meer op https://www.rookstopmethulp.be/

of https://www.tabakstop.be/