Blog

Gezondheidsnieuws

Gezondheid en wetenschap
is een site gesponsord door de Vlaamse overheid.
Hier vind je medisch nieuws en besprekingen van de medische actualiteit.
Het redactieteam  levert echt mooi werk: onafhankelijk, kritisch en altijd gebaseerd op evidentie.

Een meerwaarde voor hen die de grotere medische  verhalen zoeken  bij de realiteit.

Bovendien krijg je de informatie in je mailbox door je te abonneren op hun nieuwsbrief en kan  je maandelijks de podcast beluisteren.

Als je echt meer wil weten over de recente ontwikkelingen (en het waarom)  van de verschillende  vaccins of  over de  nevenwerkingen van het  Astra Zeneca  of het Janssens vaccin dan zit je goed.

Bovendien  zal je bij een steeds groeiend aantal richtlijnen voortaan  ook filmpjes zien waarin  de aandoening op een begrijpelijke, visuele manier uitgelegd wordt en er worden soms  tips gegeven om problemen te voorkomen of verhelpen.

Laatste nieuwsbrief

Gezondheid en wetenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid en risicopatiënten

 

 

 

 

Vanaf begin mei 2021 wordt er gestart met de vaccinaties van risicopatiënten . Risicopatiënten zijn mensen tussen 18 en 64 jaar met een verhoogd risico op complicaties bij Covid ziekte.

Over welke patiënten gaat het?

 Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • chronische hart- en vaatziekten
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30
 • diabetes type I of II
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • dementie
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • verhoogde bloeddruk van minstens 140 mm Hg systolisch of minstens 90 mm Hg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN )
 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • syndroom van Down
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDS

 

Dank zij de software pakketen bij de  mutualiteit en bij de  huisarts krijgen deze mensen dus een vervroegde uitnodiging.

Vanaf 8 april kan men zelf nakijken of men op deze lijst staat www.myhealthviewer.be

Alleen als je vindt dat je als risicopatiënt bent en je niet  tegen eind april  op de lijst komt, heeft het zin een afspraak met je GMD houdende huisarts te maken. Alleen je vaste huisarts kan je op de lijst van risicopatiënten toevoegen mits gegronde redenen. Weet ook dat je noch als huisarts noch als patiënt een keuze voor een bepaald vaccin kan maken.

 

Vanaf dinsdag 6 april zullen sneltests  beschikbaar zijn in de apotheken. Meer uitleg over sneltesten vindt je hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update vaccinatie corona

 

 

 

 

 

De vaccins tegen corona blijven voor veel nieuws zorgen en de vaccintwijfel wordt sterk aangewakkerd door berichten in de media. Dit was, zelfs voor men begon met vaccineren, een scenario waar rekening mee diende gehouden te worden. Nu is de twijfel nog groter omdat ernstige landen stoppen met vaccineren en omdat het vaccin, dat eigenlijk uitstekend is, slachtoffer is van een minder geslaagde  promotiecampagne (vooral door de firma zelf van het vaccin). De beste remedie hiertegen  blijft altijd zo transparant mogelijk te blijven en niets achter te houden . Wat ook gebeurt. Ook niet te vergeten: hoe meer ons beeld over een medicijn negatief is hoe meer nevenwerkingen er komen…(nocebo effect)

Er is dus geen extra objectieve reden om het vaccin nu te weigeren….

Thuisvaccinatie door de huisarts kan enkel met het AstraZeneca vaccin en – wanneer beschikbaar – met het Johnson en Johnson vaccin. Hier zal er geen keuze  mogelijk zijn. Het tweede vaccin van AstraZeneca zal dan ook door de  huisarts moeten geplaatst worden. Mensen die een Pfizervaccin moeten krijgen in kader van sterk verlaagde immuniteit zullen nog altijd zelf tot in het vaccinatiecentrum moeten komen.

De vaccins komen vrij volgens de categorieën die op dat moment aan de beurt zijn binnen de vaccinatiestrategie. De richtlijnen schrijven een gelijke verdeling voor per huisarts volgens de beschikbaarheid van de vaccins. In de eerste aflevering worden vijf vaccins per huisarts voorzien. Volgens de huidige stand van zaken kunnen we de thuisvaccinatie vermoedelijk vanaf half april opstarten (onder voorbehoud).

 

Er moeten echt ernstige reden zijn om op de huisarts beroep te doen voor vaccinatie. Enkele voorbeelden:


–          Risicopatiënten voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte

–          Ernstige dementie

–          Ernstig autisme

–          Ernstige psychiatrische problematiek

–          Bedlegerigheid

–          Ernstige fysieke handicap

Gelieve dus niet onnodig de huisarts hiervoor op te bellen…

 

Nota:

Bloedklonters werden tijdens de klinische studies met het Astrazeneca vaccin ook opgemerkt bij 4 op 12021 mensen die het vaccin kregen, en bij 8 op 11724 mensen in de controlegroep (die het vaccin niet kregen).
 

Afbeelding

AESCI  betekent belangrijke nevenwerkingen.
Bron Marc Van Ranst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid vaccin.

 

 

Vaccinatie biedt hoge bescherming voor jezelf . Het is ook een sociaal gebeuren en het zal vermoedelijk een eind maken aan de pandemie en zo sterfgevallen door covid helpen stoppen. Nieuw is echter dat een vaccin in zeer snel tempo is ontwikkeld (een jaar), dat er internationale samenwerking was tussen overheden en bedrijven en tussen bedrijven onderling en dat er een nieuwe techniek gebruikt werd om vaccins te maken, namelijk RNA in plaats van eiwitten als basisbestanddeel om een immuunreactie uit te lokken. Nog te vermelden is dat RNA, dat lijkt op DNA, zich zonder kunstgrepen niet in ons DNA kan innestelen. RNA is te labiel ( maximum 72 uur stabiel) en het kan niet migreren naar de celkern waar het DNA zich bevindt.

Blijkbaar zijn velen niet overtuigd van het nut van vaccinatie of misschien eerder bang  van nevenwerkingen op het vaccin.

De snelle ontwikkeling van het vaccin doet ons vermoeden dat de informatie errond nog onvolledig is. Maar blijkbaar zijn de meeste studies bij het op de markt brengen van dit vaccin even volledig soms zelfs vollediger dan vroeger ( vb : meningitis b). Het produceren van de vaccins op grote schaal is wel niet zo evident.
Duidelijk is dat bij een deel van de mensen de argwaan echt op desinformatie en verzonnen feiten berust. Iedereen kan ook overal zijn mening kwijt en kan via de sociale media luid roepen.Voor veel van die ongegronde twijfels, heeft met een factcheck gedaan. De resultaten zijn te lezen op zorg en gezondheid factcheck

Zoals iedere medische act heeft vaccinatie ook  nevenwerkingen. Die zijn te verantwoorden als de effecten voor de gezondheid belangrijker zijn en de nevenwerkingen minimaal..

Hier vind je een  uitgebreide  lijst met alle mogelijke nevenwerkingen van de verschillende vaccins. De strategie is belangrijk geweest bij uitrol van de vaccinatie : men zou transparant alle  voor- en nadelen van het vaccin meedelen. Dit is uiteraard de beste manier om geloofwaardig te blijven.

 

Zijn er dan geen onduidelijkheden meer over dit vaccin ?

Jawel:  zeer  zeldzame nevenwerkingen kunnen gemist worden in de studies (nevenwerkingen die een voorkomen hebben van minder dan 1 op 7000.) en we moeten  gedurende de ganse vaccinatieperiode attent blijven en alle data van mogelijke nevenwerkingen bijhouden (dit gaat hier over mogelijke  zeer zeldzame nevenwerkingen en dit geldt uiteraard voor alle vaccins, ook niet-covid vaccins

Nog vragen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medische straling

 

 

 

 

 

 

 

Straling is het versturen van energie via electromagnetische golven.
Naargelang de frequentie of de kracht van de stralen spreken we van ioniserende straling (röntgen, gamma… ). Dit is straling die veranderingen kan veroorzaken aan ons genetisch materiaal en die meest gebruikt wordt in medische toepassingen.

Niet ioniserende straling heeft een minder hoge frequentie  (wifi, gsm  of het nu 4 g of 5 G is, radiogolven en microgolven) en kan in principe geen  afwijkingen veroorzaken aan onze erfelijke bouwstenen (DNA). Deze straling kan wel onze weefsels opwarmen. Of die straling van masten enz. schadelijk is voor onze gezondheid is tot nu toe niet bewezen, toch is meer onderzoek  nodig. In alle geval is het voorzichtig de afstand tot de stralingingsbron en de duurtijd van bestraling te beperken
(Het alara principe betekent   alow areasonably achievable  of een zo laag mogelijke dosis om tot een goede diagnose te komen .

Meer over dit alles op de Stichting tegen Kanker


Bij de radioactieve straling hebben we directe effecten  die vanaf een bepaalde dosis  altijd optreden :vb  huidverbranding , vernietiging van weefsels
Er zijn ook later optredende effecten bij lagere dosissen zoals kanker en genetische afwijkingen bij het nageslacht. Het risico van optreden van deze vertraagde effecten hangt ook af van de ontvangen dosis: dit wordt steeds kleiner naarmate de ontvangen dosis afneemt. Een drempelwaarde hiervoor is echter niet bekend, wat betekent dat zelfs een zeer kleine dosis ioniserende straling, in theorie, zou kunnen leiden tot kanker. (Maar met een zeer lage waarschijnlijkheid).
Te vermelden is ook dat vooral kinderen en  in mindere mate vrouwen gevoelig zijn aan risico’s door bestraling. Ook dient vermeld dat voor de preventieve bevolkingsonderzoeken (vb. mammografie..) er heel nauwkeurige berekeningen gemaakt zijn, zodat de nadelen van de stralen niet opwegen tegen de voordelen van het onderzoek.

Een stralingsdosis van 10 millisievert verhoogt de kans op kanker met 0,05%.

Een vergelijking tussen stralendosis in millisievert en  de achtergrondstraling vind je in volgende tabel. Achtergrondstraling is de straling waaraan we blootgesteld zijn in onze omgeving  door kosmische stralen, aardstralen, straling vanuit voeding en zelfs vanuit ons eigen lichaam….

Onderzoek

Gemiddelde dosis (mSv)

Duur van de natuurlijke blootstelling om deze stralingsdosis te bereiken

RX longen

0,06

9 dagen

RX onderrug

1,9

9 maanden

RX buik

0,5

3 maanden

Mammografie

0,2

1 maand

CT longen

3

15 maanden

CT buik

7

3 jaar

CT hoofd

1,5

8 maanden

Bron: gegevens FANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Gelukkig nieuwjaar

 

 

 

                                    

Laat 2021 een jaar van gezondheid zijn
van inzet van ons allemaal
van rust, ontspanning en gezelligheid
van vrienden en familie die om ons geven
dus ….van alles wat plezier geeft in het leven

 

Namens het personeel en de dokters van De Arke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hart- en vaatziekten

 

 
Levenswijze en het verband met hart en vaatziekten .

In Finland was de sterfte door  hart- en vaatziekten buitengewoon hoog voor de jaren 1960.  Het risico werd vooral veroorzaakt door  hoge bloeddruk, roken en zeer hoge cholesterolwaarden . Er werden toen in Finland veel zuivelproducten geconsumeerd.
In 1972 werd een grootscheeps programma gestart om via verandering van levenswijze deze situatie te veranderen en de sterfte te doen dalen. 
Het resultaat was dat het cholesterolgehalte  bij de bevolking daalde met 20 procent. Er was ook een afname van het aantal rokers (van 60% tot 16 % bij de mannen) Bovendien werd het aantal mensen met hoge bloeddruk sterk verminderd door aanpassing van levenswijze en medicatie. Het zoutgehalte in de voeding werd in samenspraak met de voedingsindustrie sterk beperkt.


De resultaten waren spectaculair: er volgde gedurende de volgende 40 jaar een daling van sterfte door hart en vaatziekten van ongeveer 80 % . De kleine helft van de verbetering is toe te schrijven aan de lagere cholesterolwaarden. Later is ook de toename van lichaamsbeweging  en een beter medische verzorging  verantwoordelijk gebleken voor  1/3 van de sterftedaling . (Finrisk studie)

Laat ons nog even de grote lijnen van deze voeding, die een snel effect op de gezondheid heeft, oplijsten :

1/Gezonde voeding zorgt voor een BMI tussen de 20 en 25 . Het gebruik van alcohol en zout moet beperkt worden.
2/Volkorenproducten, peulvruchten, aardappelen, rauwe groenten, fruit , haver, granen. Beter geraffineerde snel oplosbare suikers niet gebruiken.
3/Vetten maar dan vooral verzadigde vetten moeten vermeden worden. Vet uit noten, soya, lijnzaad, chiazaad , koolzaad en hennep zijn  aan te raden.
4/ Eiwitten en hier is  terug een sterke beperking van (rood )vlees belangrijk. Vis en eiwitten van plantaardige oorsprong zijn superieur. Kip (wit vlees) en ei  zouden gunstiger zijn.
Het gebruik van zuivel zou matig moeten zijn.

Nog even alles grafisch voorgesteld via de voedseldriehoek:

Link:


Voor meer voedingsadviezen is er  de website van de Vlaamse overheid: gezondleven.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Pandemie

 

We  hebben ons een mening gevormd rond de  corona pandemie. Zowel op sociale media als bij de bakker hoor je allerlei commentaren op de huidige situatie.

Misschien tijd voor enkele vragen, tenslotte is ons land zeker niet de beste leerling van de klas.

1/ heeft onze manier van registeren  van sterfgevallen  in België een invloed op onze hoge sterftecijfers?

2/Zijn er bepaalde gewoontes die gaan moeten bannen? Voorbeeld is het nog verstandig te gaan werken met luchtwegklachten? Iemand de hand schudden, zeker als je een infectie hebt, zal dit nog kunnen? Bij luchtweginfecties in het algemeen, gaan we niet meer moeten overgaan naar het dragen van mondkapjes ?

3/ Zal er een goed onderhouden noodplan bij de overheden nodig zijn om bij dergelijke rampen adequaat te reageren ?


 4/ Welke leercurve moeten wij met zijn allen nog doorlopen om met het virus beter te leren kennen en vooral om het te bekampen?  Kan de informatie die erover gekend is doelmatiger en bij alle groepen in de maatschappij beter verspreid worden? Hoe kunnen we ons gedrag vlugger aan zo’n pandemie aanpassen? (implementeren)

5/ Spelen onze mentaliteit, onze waarden een rol?  Een maatschappij die het individu en de persoonlijke vrijheid sterk centraal stelt, maar  waarbij men zich niet zo verantwoordelijk voelt voor het algemeen welzijn?

6/ Kan onze  manier van samenleven waarbij informatie snel en sensationeel moet zijn  (de waan van de dag) ons rustig en beraden beslissingsvermogen aantasten? Kan deze vlugge, continue en geduldloze stroom van informatie ons afleiden van de echte knipperlichten en waarschuwingssignalen die ons onvoldoende bereiken ( biostatistici , virologen…..)?

Deze covid 19 pandemie is ronduit een ramp, maar gaan we terug een beetje blind naar volgende rampen? Het hoeven daarom geen pandemieën te zijn ….Gaan we dezelfde fouten maken bij de komende klimaatopwarming ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Ons oog en de schermtijd

 

 

 

 

Kinderen dreigen teveel naar schermen te kijken en dit heeft nu reeds zijn weerslag op hun ogen.
Het aantal kinderen met myopie verdriedubbelde sinds de jaren 1960.
Na  twintig minuten dichtbij kijken (lezen of schermtijd)  moeten kinderen 20 seconden in de verte kijken. Ook moeten ze minstens  twee uur per dag buiten spelen of sporten .
Hoe kleiner het scherm hoe meer de kans op oogschade.

Bij kinderen onder de twee jaar laat de WHO geen schermtijd toe. Bij kinderen tussen de twee en vier jaar maximaal een uur.

 

Op volgende video van de universiteit van Nederland krijg je alle informatie nog eens duidelijk  voorgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisadvies :Wanda

 

 

 

 

 

Wanda is een app gemaakt door het tropisch instituut Antwerpen rond reisvaccinatie.
Het voordeel van deze digitale informatie is dat er kort op de bal gespeeld kan worden. Reisadviezen over een bepaald land kunnen snel aangepast worden naargelang de plaatselijke situatie. Met gedrukte publicaties kan dit niet.

Men geeft het land van bestemming in en krijgt een scherm met de belangrijkste voorzorgmaatregelen en vaccinatieadviezen. Momenteel is er ook  een kleuradvies rond Covid per land .
Men kan ook zoeken op een bepaalde ziekte  en een overzicht krijgen van beschermende maatregelen. Zo krijg je ook advies rond bijvoorbeeld de pneumococcen vaccinatie.
Te bemerken valt ook dat bij de basisvaccinaties het huidige meningitis c vaccin op 15 maanden best vervangen wordt door het betalende ACWY-vaccin.

Je kan Wanda raadplegen via de pc , maar ook via een handige tool/app.