Blog

Sociale kaart

Je ben ziek, oud, eenzaam of je wil mensen met problemen in je buurt of familie bijstaan.
Je hebt een handicap.
Je zou graag beroep doen op een hulpverlener …..
Het S.E.L (Samenwerking Eerstelijnzorg West-Vlaanderen ) brengt een verslag uit van alle mogelijke diensten en hun gegevens (telefoon , website ,ligging….).

De gegevens zijn soms aan correctie toe en  het is ook een monnikenwerk om dit alles bij te houden . Hier vind je de link naar het laatste document over Menen , met andere woorden de Sociale kaart Het aanbod aan sociale instanties in zoals je merkt heel groot . Het is dan ook onze bedoeling om af en toe een dienst wat meer in daglicht te stellen.
1/Website voor begeleiding thuis van patiënten en familie met handicap: Start West-Vlaanderen

2/ Familiezorg : Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst.Met ruim 65 jaar ervaring biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw een volledig thuiszorgaanbod van professionele en vrijwillige zorg.
U kan bij ons terecht voor o.a. gezinszorg, eerste zorg bij thuiskomst uit het ziekenhuis, kraamzorg, praktijkhulp, oppashulp, info en advies, vorming, ergotherapie, …

3/ Als je door de huisarts verwezen wordt naar bepaalde  specialisten, kan je hiervoor een verhoogde terugbetaling krijgen van 5 tot 2 euro. Je moet wel  een verwijsdocument aan de mutualiteit voorleggen en het geldt slechts voor een verwijzing per kalenderjaar .

4/ Psychische problemen worden  best opgelost met praten. Medicatie is vaak alleen maar een hulpmiddel en leidt niet tot grondige veranderingen om anders  in de wereld te  staan en je beter te voelen. De psycholoog heeft hier, meer dan de huisarts, een belangrijke taak . Hij is de co-piloot die even de patiënt of cliënt begeleidt en helpt inzien hoe je de hindernissen in het leven anders kan bekijken. Een gekende manier van werken  is de oplossingsgerichte therapie .Ze richt zich op de sterke kanten van een cliënt, omdat dit constructiever is dan werken aan zijn tekorten en problemen. De verwachting is dat de behandeling tot betere resultaten leidt wanneer een hulpverlener de sterke kanten benadrukt, hoe klein de signalen voor verbetering ook zijn. Een hulpverlener en een cliënt die samen zoeken naar de sterke kanten en hulpbronnen, zoals ondersteuning door familie of vrienden, van een cliënt, krijgen gemakkelijker een constructieve samenwerkingsrelatie. Het helpt hen zich samen te richten op de bestaande competenties van de cliënt om de doelen van de behandeling te bereiken.
Meer op de website van de VVDO ( vereniging van oplossingsgerichte coaching )

 

 

Waarom “de Arke”

De ‘Ark’, ‘Arke’ of ‘Arche’ was een met bogen versterkte brug, vermoedelijk aangelegd door Vauban rond 1689.
Ter hoogte van de Capucienenkerk verbond de brug de beide oevers van de vroegere Leie, nu de huidige Oude Leielaan.
Ze werd opgeblazen rond 1884 om grotere schepen toe te laten.
Ter vervanging werd een ijzeren voetgangersbrug gebouwd voor vlotte verplaatsing naar vooral Franse fabrieken aan de andere oever van de Leie.
Tijdens WOI werd deze brug definitief vernield.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie

Veel mensen gaan meer eerst op het internet de oplossing voor hun kwaaltjes opzoeken.
Ze hebben geleerd dat ze niet meteen naar de huisarts hoeven, omdat veel vanzelf geneest.
Dit is vooral in Nederland duidelijk het geval : de website thuisarts.nl zou het aantal bezoeken aan de arts met 20 % verminderen.
Patiënten worden sowieso kwaliteitsbewuste consumenten.
Ze willen bewust en goed ingelicht worden .
Ze kiezen voor die of die verzorgers op basis van inschattingen van hun kwaliteiten en geleid door de moderne informatiekanalen.

Als huisarts willen we zoveel mogelijk mensen helpen: samen met de patiënt zoeken naar een oplossing waar we ons beiden in kunnen vinden.
Er wordt dan ook van de huisarts gevraagd dat hij de medische toestand van de patiënt en zijn persoonlijke situatie goed kent. Zo wordt de huisarts iemand bij wie men steeds terecht kan, een huisarts ook die belangstelling heeft voor hun algemeen welzijn, meer dan voor kwaaltjes alleen. Van die huisarts verwachten ze ook wat bijsturing zelfs vragen en opmerkingen rond hun levensstijl.

Met onze praktijk ‘De Arke ‘ kozen we voor samenwerken met verschillende huisartsen.
Die samenwerking kan een meerwaarde betekenen: meer tijd voor de patiënt, meer tijd voor overleg, meer expertise en zo de krachten bundelen om kennis op te doen en uit te wisselen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen

Beste

In onze praktijk nemen we drastische maatregelen om infecties  te voorkomen:

-Bij verkoudheid of griepklachten kom je niet naar de wachtzaal, maar bel      ons eerst  op.

 –Je komt in principe alleen op consultatie of met maximum een begeleider.

-We  respecteren  strikt het afstand houden van elkaar :1,5 meter .

-Het dragen van een mondmasker  door de patiënt is nu verplicht. (een               stoffen masker of eventueel sjaal is ook goed).

-De arts draagt uiteraard zijn mondmasker en doktersjas en ontsmet voor      en na contact zijn handen.  Uiteraard werkt zij/hij niet meer  bij ziekte.

-Na elke consultatie worden alle oppervlakten die in contact kwamen               ontsmet : bloeddrukmeter  (verdund bleekwater), stethoscoop, otoscoop,     thermometer, zuurstofsaturatiemeter (indien gebruikt) . Ook de bureau,       onderzoekstafel en deurklinken worden ontsmet.

-Het aantal patiënten wordt via het afsprakensysteem en via het     secretariaat beperkt gehouden, zodat de wachtzaal zo goed als leeg is.

– Via de website en nog eens het secretariaat wordt nog eens goed   nagevraagd of je geen symptomen hebt van Covid . Voor mensen met   dergelijke klachten wordt een huisbezoek of verwijzing voor testen op het   corona virus voorzien.

-De consultatieruimten worden continu geventileerd .

-Sinds het verdwijnen van de triagepost in verband met infecties en covid worden  de patiënten met infectie  na verwijzing  gezien   in de Stationsstraat 42 Menen

Dit alles moet toelaten dat we terug stilaan naar een normale werking overstappen. Dat wil zeggen dat  we ons medisch handelen via de telefoon of digitale weg stilaan terug moeten afbouwen.
Voorwaarde voor een goed consult is een goede  arts-patiënt relatie en dit kan uiteraard niet zonder dat we er allemaal fysisch zijn.

Dank voor uw medewerking