Medische straling

 

 

 

 

 

 

 

Straling is het versturen van energie via electromagnetische golven.
Naargelang de frequentie of de kracht van de stralen spreken we van ioniserende straling (röntgen, gamma… ). Dit is straling die veranderingen kan veroorzaken aan ons genetisch materiaal en die meest gebruikt wordt in medische toepassingen.

Niet ioniserende straling heeft een minder hoge frequentie  (wifi, gsm  of het nu 4 g of 5 G is, radiogolven en microgolven) en kan in principe geen  afwijkingen veroorzaken aan onze erfelijke bouwstenen (DNA). Deze straling kan wel onze weefsels opwarmen. Of die straling van masten enz. schadelijk is voor onze gezondheid is tot nu toe niet bewezen, toch is meer onderzoek  nodig. In alle geval is het voorzichtig de afstand tot de stralingingsbron en de duurtijd van bestraling te beperken
(Het alara principe betekent   alow areasonably achievable  of een zo laag mogelijke dosis om tot een goede diagnose te komen .

Meer over dit alles op de Stichting tegen Kanker


Bij de radioactieve straling hebben we directe effecten  die vanaf een bepaalde dosis  altijd optreden :vb  huidverbranding , vernietiging van weefsels
Er zijn ook later optredende effecten bij lagere dosissen zoals kanker en genetische afwijkingen bij het nageslacht. Het risico van optreden van deze vertraagde effecten hangt ook af van de ontvangen dosis: dit wordt steeds kleiner naarmate de ontvangen dosis afneemt. Een drempelwaarde hiervoor is echter niet bekend, wat betekent dat zelfs een zeer kleine dosis ioniserende straling, in theorie, zou kunnen leiden tot kanker. (Maar met een zeer lage waarschijnlijkheid).
Te vermelden is ook dat vooral kinderen en  in mindere mate vrouwen gevoelig zijn aan risico’s door bestraling. Ook dient vermeld dat voor de preventieve bevolkingsonderzoeken (vb. mammografie..) er heel nauwkeurige berekeningen gemaakt zijn, zodat de nadelen van de stralen niet opwegen tegen de voordelen van het onderzoek.

Een stralingsdosis van 10 millisievert verhoogt de kans op kanker met 0,05%.

Een vergelijking tussen stralendosis in millisievert en  de achtergrondstraling vind je in volgende tabel. Achtergrondstraling is de straling waaraan we blootgesteld zijn in onze omgeving  door kosmische stralen, aardstralen, straling vanuit voeding en zelfs vanuit ons eigen lichaam….

Onderzoek

Gemiddelde dosis (mSv)

Duur van de natuurlijke blootstelling om deze stralingsdosis te bereiken

RX longen

0,06

9 dagen

RX onderrug

1,9

9 maanden

RX buik

0,5

3 maanden

Mammografie

0,2

1 maand

CT longen

3

15 maanden

CT buik

7

3 jaar

CT hoofd

1,5

8 maanden

Bron: gegevens FANC