Covid en risicopatiënten

 

 

 

 

Vanaf begin mei 2021 wordt er gestart met de vaccinaties van risicopatiënten . Risicopatiënten zijn mensen tussen 18 en 64 jaar met een verhoogd risico op complicaties bij Covid ziekte.

Over welke patiënten gaat het?

 Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • chronische hart- en vaatziekten
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30
 • diabetes type I of II
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • dementie
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • verhoogde bloeddruk van minstens 140 mm Hg systolisch of minstens 90 mm Hg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN )
 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • syndroom van Down
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDS

 

Dank zij de software pakketen bij de  mutualiteit en bij de  huisarts krijgen deze mensen dus een vervroegde uitnodiging.

Vanaf 8 april kan men zelf nakijken of men op deze lijst staat www.myhealthviewer.be

Alleen als je vindt dat je als risicopatiënt bent en je niet  tegen eind april  op de lijst komt, heeft het zin een afspraak met je GMD houdende huisarts te maken. Alleen je vaste huisarts kan je op de lijst van risicopatiënten toevoegen mits gegronde redenen. Weet ook dat je noch als huisarts noch als patiënt een keuze voor een bepaald vaccin kan maken.

 

Vanaf dinsdag 6 april zullen sneltests  beschikbaar zijn in de apotheken. Meer uitleg over sneltesten vindt je hier.