Pandemie

 

We  hebben ons een mening gevormd rond de  corona pandemie. Zowel op sociale media als bij de bakker hoor je allerlei commentaren op de huidige situatie.

Misschien tijd voor enkele vragen, tenslotte is ons land zeker niet de beste leerling van de klas.

1/ heeft onze manier van registeren  van sterfgevallen  in België een invloed op onze hoge sterftecijfers?

2/Zijn er bepaalde gewoontes die gaan moeten bannen? Voorbeeld is het nog verstandig te gaan werken met luchtwegklachten? Iemand de hand schudden, zeker als je een infectie hebt, zal dit nog kunnen? Bij luchtweginfecties in het algemeen, gaan we niet meer moeten overgaan naar het dragen van mondkapjes ?

3/ Zal er een goed onderhouden noodplan bij de overheden nodig zijn om bij dergelijke rampen adequaat te reageren ?


 4/ Welke leercurve moeten wij met zijn allen nog doorlopen om met het virus beter te leren kennen en vooral om het te bekampen?  Kan de informatie die erover gekend is doelmatiger en bij alle groepen in de maatschappij beter verspreid worden? Hoe kunnen we ons gedrag vlugger aan zo’n pandemie aanpassen? (implementeren)

5/ Spelen onze mentaliteit, onze waarden een rol?  Een maatschappij die het individu en de persoonlijke vrijheid sterk centraal stelt, maar  waarbij men zich niet zo verantwoordelijk voelt voor het algemeen welzijn?

6/ Kan onze  manier van samenleven waarbij informatie snel en sensationeel moet zijn  (de waan van de dag) ons rustig en beraden beslissingsvermogen aantasten? Kan deze vlugge, continue en geduldloze stroom van informatie ons afleiden van de echte knipperlichten en waarschuwingssignalen die ons onvoldoende bereiken ( biostatistici , virologen…..)?

Deze covid 19 pandemie is ronduit een ramp, maar gaan we terug een beetje blind naar volgende rampen? Het hoeven daarom geen pandemieën te zijn ….Gaan we dezelfde fouten maken bij de komende klimaatopwarming ?