Haio

Er zijn 2 manieren om een (medisch) probleem op te lossen :

Eerst en vooral is er, wanneer er zich een probleem voordoet, onze intuïtie, ons buikgevoel : We beslissen onbewust, heel snel, automatisch en gebruiken dit systeem dagelijks. Het maakt het ons mogelijk heel snel beslissingen te nemen en efficiënt te handelen. Het nadeel van dit systeem is dat het fouten maakt (systeem 1  of ons reptielenbrein)

Een tweede manie  van problemen op te lossen in ingewikkelder : we gaan beginnen afwegen, argumenten zoeken, vragen bijstellen, literatuur raadplegen. Dit systeem is tijdrovend en kan zo verlammend werken op ons functioneren. Het voordeel van dit systeem is dat we zeker in complexe zaken kunnen beslissen en bovendien minder fouten maken.(systeem 2).

Het is heel duidelijk dat we met de leeftijd systeem 1 of de intuïtie meer gaan gebruiken : we herkennen al vlug patronen en vertrouwen duidelijk op onze ervaring. Fouten komen er gemakkelijker door tijdsdruk, vermoeidheid, multitasking, afleiding, honger, maar ook door overmoedigheid , emoties, gebrek aan motivatie…….

Het is duidelijk dat systeem 1 van geneeskunde uitvoeren onvoldoende scoort. Artsen moeten zich door klinische en technische onderzoeken laten bijstaan, zichzelf in vraag durven stellen, open vragen stellen en de patiënt niet te vlug onderbreken, herevalueren liefst met supervisie, overdracht tussen collega’s , feedback. Is dit niet een beetje een pleidooi voor de samenwerking tussen zorgverleners en  werken in de praktijk met Haio’s ?

Een HAIO is en huisarts in opleiding die afgstudeerd is als huisarts, maar twee jaar moet meewerken in een opleidingspraktijk.

Een HAIO wordt ingeschakeld in alle facetten van de praktijk. Hij of zij heeft eigen spreekuren, doet huisbezoeken en neemt ook wachtdiensten voor zijn of haar rekening. Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als de overige huisartsen in onze praktijk.

Er kan tijdens de consultaties overlegd worden met een van de vaste artsen. Verder zijn er overlegmomenten waarbij uitgebreid stilgestaan wordt bij moeilijke consultaties of beslissingen.

 

Link