Sisyfus

 

 

 

 

Sisyfus werd door de Griekse goden gestraft met een nutteloze en hopeloze arbeid. Zijn leven bestond erin een zware rotsblok naar de top van de berg te rollen . Als  na veel inspanningen de steen eindelijk boven op de bergtop  geduwd was, was zijn werk niet teneinde maar lieten de goden de steen terug naar beneden rollen . Sisyfus kon eeuwig  herbeginnen.

De strijd, de wilskracht  om de top te bereiken is al genoeg om een mens gelukkig te maken. Ook bij het terug afdalen van de top om  zijn arbeid te hervatten  kon Sisyfus van het landschap en zijn gedane inspanningen genieten. Sommigen (Camus) schrijven : we moeten ons Sisyfus als een gelukkig mens voorstellen.

 

Je kan in Sisyfus een symbool zien van de gezondheidswerker. Elke dag in de bres om mensen te helpen, om het leed te verlichten. Dit alles kan de  zorgende een goed gevoel geven, namelijk het gevoel  te kunnen helpen en ellende te bestrijden en levenskwaliteit aan te bieden. Maar de problemen, de pest komt uiteraard altijd terug. Het herbegint altijd. De steen rolt terug.

 

Zo berustend hoeft de gezondheidswerker niet te zijn. Hij  moet de handen uit de mouwen steken niet alleen om goed te doen, maar ook en vooral om de situatie te veranderen . De steen moet ooit eens op de top van de berg blijven liggen of althans niet zo diep meer terug rollen.

 

Hulpverleners  kunnen zich goed voelen bij al dat weldoen en zich feliciteren om zoveel inzet. Maar we hebben meer nodig dan een geneeskunde die de zwakkeren, verslaafden, illegalen, immigranten, asielzoekers probeert te helpen, hoe nobel dit allemaal ook is. Gezondheidswerkers moeten meewerken en gemotiveerd blijven, maar het is onvoldoende om een eigen goed gevoel eraan over te houden of zelfontplooiing  na te streven. We moeten weten dat  op die manier een soort sociale verslaving kunnen onderhouden (sommigen noemen het een hangmat) en geen fundamentele verbetering bekomen. 


De sociale achterstand wegwerken en perspectieven voor te toekomst verbeteren moet het uiteindelijke grote doel zijn. De steen moet zo weinig mogelijk terug rollen..