Placebo of nocebo

 

 

 

 

 

 

 

Elke medische handeling of geneesmiddel kan nevenwerkingen hebben.

Daar tegenover staat dat de bijsluiter van een geneesmiddel allerlei mogelijke soms zeer zeldzame nevenwerkingen opsomt.

Als we een bijsluiter gaan lezen kunnen de ongunstige nevenwerkingen ons door suggestie ziek maken.  Het typische is dus dat we ons ziek voelen  niet door het medicament maar  door het negatief beeld dat we van dit medicament krijgen .Soms worden er ook  door de media of in de volksmond negatieve verwachtingen rond een behandeling verspreid. Het typische van NOCEBO is dan ook dat we door die negatieve verwachtingen  ons meer gaan concentreren op onze lichamelijke gewaarwordingen en inderdaad minder effect van het geneesmiddel of zelfs meer nevenwerkingen gaan ondervinden. Een bekend voorbeeld van dit effect gebeurde in 1999. Een groep kinderen werd ziek en kreeg buikklachten . Men beweerde dat dit door het drinken van Coca Cola kwam. Dit werd dan ook zo in de pers verspreid en terstond bleken  heel wat mensen ziek te zijn door het drinken van  Coca Cola . Wat later, bij grondig onderzoek, bleek niets verkeerd te zijn met de Coca. Men  voelde zich ziek door de suggestie een ziekmakend product gedronken te hebben.

Het is natuurlijk zo dat elk medisch handelen niet alleen een bijsluiter heeft maar door de ideeën en verwachtingen van patiënt ziekmakend kan zijn. De kans hierop wordt groter als medici onduidelijk zijn in hun boodschap of onvoldoende  uitleg geven. We kennen allemaal het voorbeeld van beeldvorming  van een slechte rug die onze rugpijn doet toenemen omdat we nu het gevoel hebben dat we een ernstig zieke rug hebben.

In onze samenleving wordt via de (sociale) media  te veel de nadruk gelegd op wat niet goed is (oorlogen, rampen , mislukkingen…).Natuurlijk is het ook zo dat de aantrekkingskracht  van slecht nieuws, rampen geweld en misdaad ons veel meer boeit en aantrekt. Zo wordt  echter het beeld van een  mens gecreëerd die  niet deugt, die door de beschaving als het ware een dun  vernislaagje cultuur en menselijkheid meegekregen heeft maar eigenlijk egocentrisch, argwanend, racistisch ….is.

 Als we dit gaan geloven en dat is dan het NOCEBO effect en worden we effectief een beetje zo: argwanend en met een somber mensbeeld.

Behandel  kinderen als slim en hun resultaten zullen beduidend verbeteren. Neem contact op  en spreek met mensen die je minder goed kent en vooroordelen zullen verminderen. Meer nog, de samenleving zal rijker en boeiender worden en door inspraak te geven  worden mensen meer gemotiveerd. Boor de positieve krachten aan van mensen die in de maatschappij op een dwaalspoor raken, benader ze  respectvol en je krijgt een ander persoon voor u.  Beantwoord agressief en ongepast gedrag met menselijkheid en je bereikt meer dan met het gooien van bommen. Maar nu zijn we bezig met het PLACEBO effect wat een erg sterke eigenschap is van ons denken en een sterk middel is om problemen op te lossen.

 

Ruter Bregman : De meeste mensen deugen