Griepepidemie

Zoals tijdens bijna elke winter is er terug een griepepidemie.

De symptomen van griep zijn een vrij plots begin van koorts, hoesten samen met algemeen onwelzijn en braakneigingen. Tijdens deze winterperiode van het jaar is de kans op griep zeer groot bij dergelijke klachten.Momenteel zitten we terug in zo’n epidemie
Bij gezonde personen is griep meestal een kortdurende luchtweginfectie van ongeveer een week die uit zichzelf geneest.
Men is ongeveer 5 dagen besmettelijk als men ziek wordt en kinderen tot 5 jaar hebben de grootste kans om de ziekte te krijgen.

Vaccinatie
Men ziet dat na vaccinatie er een stijging is van antistoffen na 10 dagen en een bescherming na 14 dagen . Voor mensen met verminderde weerstand is het vaccin aan te bevelen. Dit geldt zeker ook voor mensen die chemotherapie krijgen of medicatie die de weerstand vermindert zoals sommige reuma medicatie. Ook mensen die in de gezondheidssector werken kunnen door een vaccin de virusoverdracht naar anderen beperken.
Bij ouderen is er na vaccinatie een duidelijke afname van ziekenhuisopname (27% a 45%) , pneumonie (46%) hartaandoeningen (24 %) en vermindering van sterfte van 47 %.
Voor deze winter 2018/19 zou het vaccin heel wat minder doeltreffend zijn.

Neem contact op met de huisarts als:

Je een gevoel hebt van kortademigheid
je bloederige fluimen ophoest
De koorts langer duurt dan 5 dagen
er een temperatuurstijging is na een koortsvrij interval van één of enkele dagen
er verwardheid of sufheid optreedt bij oudere patiënten