Dikke darmkanker

Wist je dat in 2020 64,2% van de 50- tot 74-jarige mannen en vrouwen in de regio Zuid-West-Vlaanderen zich preventief lieten testen op dikke darmkanker? Dit wil zeggen dat ook een groot deel (een op drie personen) zich nog niet preventief laat testen.  Door dit preventieve onderzoek kan dikke darmkanker vroegtijdig opgespoord worden, wat de kans op genezing vergroot. 

Met het bevolkingsonderzoek dikke darmkanker worden 50- t.e.m. 74-jarige mannen en vrouwen in Vlaanderen uitgenodigd om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. Een groot deel van deze groep gaat in op de uitnodiging. Maar ook mannen en vrouwen die dit nog niet doen, dienen geïnformeerd te worden

Tijdens de actiemaand in maart willen we inzetten op de sensibilisering rond het bevolkingsonderzoek dikke darmkanker


De sensitiviteit van de iFOBT bij een 2-jaarlijkse screening voor een beginnende (in situ) en darmkanker zelf ( invasief CRC) is hoog respectievelijk 94% en 85% Dit voldoet aan de sensitiviteit die vooropgesteld wordt in verschillende Europese richtlijnen.( bij hoge sensitiviteit mis je minder poliepen en tumoren) .
Met 96,4% heeft de methode ook een hoge specificiteit, waardoor onnodige coloscopieën kunnen vermeden worden. ( als de specificiteit hoog is is er minder kans dat een test positief tekent, als je gezond bent)

Het Vlaams Bevolkingsonderzoek stelt dat elke man en vrouw vanaf 50 jaar best deelneemt aan een colorectaal screeningsprogramma.(2,3) Gerandomiseerde trials hebben aangetoond dat screening met iFOBT de mortaliteit door colorectale tumoren met 16% reduceert. Het voorgesteld screeningsinterval is 2-jaarlijks. 

Meer uitleg van Dokter Luc Colemont.