Op dieet

Na de winter is er steeds meer vraag om af te slanken . Men komt meer buiten, wil een goed figuur hebben en wat gaan doen aan de fysiek.

Natuurlijk is de grootste winst, zeker bij een BMI boven de 25 en nog meer boven de 30 de gezondheidswinst. Studies tonen bijvoorbeeld aan dat bij  een andere levensstijl en vermageren er 27 % minder diabetes patiënten zijn.

Algemeen kunnen we stellen dat je met commerciële initiatieven zoals klassiek dieet, medicatie, weightwatchers gewoonlijk de eerste 6 maanden 20 tot 25 % kan vermageren (zeker met eiwitdiëten). In de 4 à 5 jaar na die daling begint het gewicht gewoonlijk te stijgen om uiteindelijk op een winst van 5 à 6 % uit te komen. De meerwaarde van teambegeleiding bij het vermageren ligt er vooral in dat er ook begeleiding is door een psycholoog. Mensen met een aan zwaarlijvigheid geassocieerde aandoening (hart en vaatziekte, diabetes,….. worden best eerst eens nagezien worden door een specialist (endocrinoloog , cardioloog,……)alvorens hun levensstijl grondig te veranderen.

De behandeling gebeurt op drie vlakken en behandeling in groep heeft dus duidelijke voordelen (meer uitwisseling van ervaringen , meer motivatie , betere resultaten…..)

1/ dieet

Het is de bedoeling dat de patiënt 500 kcal. per dag minder eet. Dit komt overeen met een gewichtsdaling van 1 kg per 14 dagen of 5 à 10 % in 6 maanden. Let wel het gewicht daalt aanvankelijk vlug, maar dan wordt de stofwisseling wat lager en gaat het trager om af te vallen. Beweging is hier belangrijk om het metabolisme op peil te houden. Er zijn apps en sites waar je uitgebreide calorietabellen kan vinden .Link
Algemeen is het zo dat onze porties voeding in de laatste vijftig jaar  veel groter zijn geworden. Soms tot vijf keer meer calorieën per verpakking. Granen, groeten en fruit moeten de basis vormen van de voeding  en er is de laatste jaren frequent suiker aan onze voeding toegevoegd alsook smaakmakers en bewaarmiddelen.  Natuurlijk voedsel eten in natuurlijke hoeveelheden (je moet het nog in de kuip van je twee handen kunnen houden) lijkt een eenvoudige maatregel.

2/ Psychologische begeleiding

Bij de zwaarlijvige patiënten zou er 41 % meer angst en 21 % meer depressie zijn. Bovendien zijn er emotionele eters : dit zijn mensen die bij stress meer gaan eten. De psycholoog heeft de taak om de focus bij het vermageren niet te veel op het dieet alleen te leggen. Het gewicht is geen doel op zichzelf, wel de gezondheidsbevordering. Ook is het werken aan een andere levensstijl, niet voor even, maar voor de rest van het leven. Samen met de patiënt wordt gezocht wat er in de levensstijl kan veranderd worden en welke denkfouten er zijn. Er worden ook technieken aangeleerd om anders over zichzelf te denken en informatie op te zoeken en zo de competentie van de patiënt te verhogen.

Belangrijk is ook om te leren leven met gevoelens zoals honger, goesting naar.. drang naar…..

De omgeving moet worden aangepast zodat er minder calorieën worden opgenomen vb: kleinere borden, minder alcohol in huis……Diëten doe je ook nooit alleen , best ook samen met de omgeving.

Een dagboek waarin de voedselopname wordt genoteerd en waar ook de gewone bezigheden genoteerd worden zijn een goed hulpmiddel voor de psycholoog om op fouten en mogelijke oplossingen te wijzen.

Ongezonde gewoontes moeten eruit en de patiënt heeft zelf het stuur in handen : Als er een aanleiding is om zijn oude routine te veranderen en er nieuwe in te voeren (vb: sportschoenen aantrekken ) dan zal de patiënt zijn beloning bereiken (vb goed gevoel bij het tafelen….) en zo zijn gedrag stilaan veranderen.

3/ Kine

Door beweging krijg je niet alleen minder diabetes en hart en vaatziekten, maar is er ook minder angst en depressie. Kine thuis begint al met wandelen en zwemmen.

De norm is 30 % matig intensief bewegen per dag (eventueel in blokken van 10 minuten ). Matig intensief betekent een inspanning van 4 à 6 op 10 (waarbij 0 op 10 helemaal geen beweging is en 10/10 een bijna niet vol te houden inspanning betekent).

Beweging kunnen we meer beschouwen als uithoudingstraining. Daarnaast bestaat ook krachtstraining . Ook hier wordt een submaximale kracht gegeven van ongeveer 7/10 van het sterkste.

Hierbij vermindert het vetgehalte en verhoogt de spiermassa. De effecten op diabetes en op storingen in het metabolisme zijn met deze vorm van training duidelijker dan met uithoudingsoefeningen.

De vereiste om dit vol te houden is dat het bewegen, deze zorg voor het lichaam plezant moeten blijven.

Bron : K.U.L

Nog meer tips vanuit N.I.C.E