Werken?

De helft van de mensen die chronisch ziek zijn door rugklachten of psychische problemen is ervan overtuigd dan het werk of job een negatieve invloed heeft op hun gezondheid.

 

Let wel: als er sprake is van werken moeten een paar basisvoorwaarden vervuld zijn. Het werk moet veilig zijn en er moet rekening gehouden worden met wat de patiënt aankan. Ook moet rekening gehouden worden met wat de patiënt wil doen. Patiënt moet gemotiveerd zijn . Belangrijk is de motivatie van de patiënt en die hangt niet alleen af van de financiële vergoeding maar ook van de waardering en stimulansen op het werk.

Nochtans zou werk moeten bijdragen tot het fysisch, psychisch en sociaal welzijn . Denk maar aan het stabiele dagritme , de financiële situatie en de sociale contacten.

Samen met een zinvolle taakinvulling  kan het zich samen inzetten voor hetzelfde doel (werken) bijdragen tot het persoonlijk welzijn . Zeker als men de indruk hebt dat  je inbreng er werkelijk toe doet en het werk  in een sfeer van dankbaarheid en respect  plaatsvindt.

Zo is werk een belangrijk of de belangrijkste middel om niet in de armoede te belanden.

Ziekteverlof dient dan ook gezien te worden  om indien mogelijk de werksituatie voor te bereiden .

Tijdens het ziekteverlof moet patiënt zowel fysisch als psychisch kunnen herstellen en revalideren.

Vaak is thuis zijn op zichzelf niet voldoende om te herstellen, integendeel het kan de  zieke nog verder destabiliseren.

Het is uiteraard wel zo dat je niet helemaal moet genezen zijn alvorens het werk te hervatten, want te lange afwezigheid kan verder herstel beletten.

Belangrijk om weten is dat veel mensen na 2 à 3 maanden werkloosheid definitief dreigen hun contact met het werk te verliezen.

Hun zelfvertrouwen vermindert (kan ik het nog wel ) en van de andere kant twijfelen ze of ze nog wel nodig zijn op het werk.

Van de andere kant redeneert de werkgever dat de ziek werknemer een minder betrouwbare steun wordt en dat het wellicht een risico inhoudt als deze terugkeert (risico op terug ziek worden).

Daarom is het belangrijk dat in die periode contact gelegd wordt met de arbeidsgeneesheer.

Samen met de arbeidsgeneesheer kan  gekeken worden  naar een aanpassing van de werksituatie.(integratie) . De mogelijkheid voor een gedeeltelijke werkhervatting met minder werkvolume dus is iets dat te bespreken is en kan meestal vrij gemakkelijk overlegd worden .