Sociale kaart

Je ben ziek, oud, eenzaam of je wil mensen met problemen in je buurt of familie bijstaan.
Je hebt een handicap.
Je zou graag beroep doen op een hulpverlener …..
Het S.E.L (Samenwerking Eerstelijnzorg West-Vlaanderen ) brengt een verslag uit van alle mogelijke diensten en hun gegevens (telefoon , website ,ligging….).

De gegevens zijn soms aan correctie toe en  het is ook een monnikenwerk om dit alles bij te houden . Hier vind je de link naar het laatste document over Menen , met andere woorden de Sociale kaart Het aanbod aan sociale instanties in zoals je merkt heel groot . Het is dan ook onze bedoeling om af en toe een dienst wat meer in daglicht te stellen.
1/Website voor begeleiding thuis van patiënten en familie met handicap: Start West-Vlaanderen

2/ Familiezorg : Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst.Met ruim 65 jaar ervaring biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw een volledig thuiszorgaanbod van professionele en vrijwillige zorg.
U kan bij ons terecht voor o.a. gezinszorg, eerste zorg bij thuiskomst uit het ziekenhuis, kraamzorg, praktijkhulp, oppashulp, info en advies, vorming, ergotherapie, …

3/ Als je door de huisarts verwezen wordt naar bepaalde  specialisten, kan je hiervoor een verhoogde terugbetaling krijgen van 5 tot 2 euro. Je moet wel  een verwijsdocument aan de mutualiteit voorleggen en het geldt slechts voor een verwijzing per kalenderjaar .

4/ Psychische problemen worden  best opgelost met praten. Medicatie is vaak alleen maar een hulpmiddel en leidt niet tot grondige veranderingen om anders  in de wereld te  staan en je beter te voelen. De psycholoog heeft hier, meer dan de huisarts, een belangrijke taak . Hij is de co-piloot die even de patiënt of cliënt begeleidt en helpt inzien hoe je de hindernissen in het leven anders kan bekijken. Een gekende manier van werken  is de oplossingsgerichte therapie .Ze richt zich op de sterke kanten van een cliënt, omdat dit constructiever is dan werken aan zijn tekorten en problemen. De verwachting is dat de behandeling tot betere resultaten leidt wanneer een hulpverlener de sterke kanten benadrukt, hoe klein de signalen voor verbetering ook zijn. Een hulpverlener en een cliënt die samen zoeken naar de sterke kanten en hulpbronnen, zoals ondersteuning door familie of vrienden, van een cliënt, krijgen gemakkelijker een constructieve samenwerkingsrelatie. Het helpt hen zich samen te richten op de bestaande competenties van de cliënt om de doelen van de behandeling te bereiken.
Meer op de website van de VVDO ( vereniging van oplossingsgerichte coaching )