Armoede

De meesten worden met hetzelfde kapitaal aan hersenen geboren. Of toch bijna de meesten want bij armoede heb je meer kans op vroeggeboorte en wat ongunstiger leefomstandigheden in de baarmoeder.
Vooral kinderen in kansarme buurten zijn een doelgroep bij preventie van de gevolgen van armoede: zij moeten zo jong mogelijk vertrouwd gemaakt worden met hun gezondheid en dit is een ideale ingangspoort om gezinnen en ouders bij de zorg te betrekken.
Gezondheid, opvoeding en welzijn van het kind en de aanpak hiervan worden het best met iedereen uit zijn omgeving (alle actoren) besproken .

Het zo dat de toegang tot gezondheid voor de armen moeilijker is : Hun gebit is minder in orde, ze moeten langer wachten op een pijnstillende behandeling in de spoedafdeling. Ook worden ze door hun arts minder betrokken in het gesprek rond zorgkeuzes, er is minder uitleg, er wordt minder rekening gehouden met hun emoties en sociale vaardigheden. Laat staan dat ze zich zouden laten leiden door gezondheidsadviezen: meer beweging, geen tabak, minder alkohol, obesitas bestrijden……Ze hebben andere katten te geselen.

Eigenlijk zou vooral de graad van zorgnood de kwaliteit en intensiviteit van de hulp moeten bepalen en niet de sociale klasse waar de patiënt toe behoort. Het is duidelijk in studies dat een sterke eerste lijn leidt tot minder sociale ongelijkheid in gezondheid . Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

1/ Het verzilveringsproces of het ouder worden van de bevolking. 75-plussers doen 4 maal vaker beroep op hun HA dan personen
2/ Een daling van het aantal mantelzorgers (mensen tussen de gemiddeld 50 en 65 jaar die bijspringen in de zorg.

3/ Verouderen en afname van het aantal huisartsen

4/ Verdwijnen van de grote solopraktijken. In Geel is op tien jaar tijd het aantal huisartsen geslonken van 1 op 1020 naar 1 op 2000.

5/: de betaalbaarheid van ziekenhuiskosten

Wat kan de huisarts doen om sociale ongelijkheid in gezondheid terug te dringen? Nu is het zo dat er via allerlei maatregelen de zorg betaalbaarder wordt: Omnio statuut (2007), Derdebetaler (2010), de maximum-factuur….. Verder kan de huisarts het remgeld beperken en voorzichtig zijn met dure medicatie, onderzoeken en met paramedische prestaties bij financiële nood.
Mensen uit de armoede raadplegen bij medische problemen te vaak de spoed  raadplegen. Voor de patiënt betekent dit hoge facturen en voor het ziekenhuis niet betaalde facturen . Hier zou een gezondheidswerker of begeleider een aangepast kompas kunnen zijn om naar de meest efficiënte zorg door te verwijzen.

Bron : Een betere wereld voor jonge kinderen. Investeren in hun omgeving. (Kind en Gezin + expertengroep).

 

De armoede is toegenomen bij de bevolking op actieve leeftijd en vooral bij gezinnen met kinderen . De welvaartsstaat kan door her verminderen van de looninkomsten de motor van de sociale zekerheid steeds moeilijker laten draaien. Er moet een (hoger) minimuminkomen voor onze samenleving verzekerd worden . (Bea Cantillon 2019)

Sociale zekerheid staat onder druk (denktank Minerva)