GDPR

Beste

In het kader van de nieuwe GDPR privacywetgeving, willen wij jullie  graag informeren hoe wij binnen onze praktijk omgaan met jullie vertrouwelijke gegevens.

Uw elektronisch globaal medisch dossier houden wij in eerste instantie bij om uw gezondheid goed te kunnen behartigen.

Wettelijk zijn wij verplicht om uw dossier 30 jaar te bewaren.

Na het inlezen van uw Eid-kaart (identiteitskaart), krijgt de huisarts automatisch een therapeutische relatie met u. Hierdoor kan uw arts uw externe medische verslagen via een beveiligd platform inkijken.

Meer informatie over de therapeutische relatie en hoe u deze eventueel terug kunt intrekken, vindt u op de volgende website (waar ook een informatief filmpje te vinden is): https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent

 

Na uw consultatie, wordt er ook automatisch een sumehr (beknopt medisch dossier) opgeladen op Vitalink. Dit laatste is het digitaal platform van de Vlaamse overheid om gegevens over zorg en welzijn veilig uit te wisselen en te raadplegen. Alle hulpverleners met wie u een therapeutische relatie heeft, kunnen uw sumehr inkijken. Indien u dit niet wenst, dan moet u het ons expliciet laten weten.

Als patiënt heeft u op elk ogenblik recht om uw eigen dossier in te kijken. Daarnaast mag u ook bezwaar hebben tegen de gegevensoverdraagzaamheid.

 

Omwille van de nieuwe privacywetgeving (GDPR) mogen wij geen resultaten meer versturen per e-mail maar deze worden doorgestuurd naar uw persoonlijke eBox.

Mocht u nog geen eBox hebben, kan u deze activeren door uw mailadres bekend te maken op https://www.mysocialsecurity.be. Hiervoor is een Eid kaartlezer vereist.

 

In geval van klachten betreffende de bescherming van uw gegevens kunt u in eerste instantie bij ons persoonlijk terecht en overleggen we samen om het misverstand opgelost te krijgen. U heeft  als patiënt ook het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Orde der Artsen, maar we hopen uiteraard dat het nooit zover moet komen!