Corona virus

 

 

 

 

Update 30/03/2021

Ondertussen is derde golf begonnen Het is duidelijk de Britse variant die nu actief is. Hij is vooral besmettelijker en ook wat meer agressief (zeker naar een jongere bevolking toe. Vooral door de uitrol van de vaccinaties wordt dit naar alle waarschijnlijkheid maar een klein golfje.

Update 12/01/2021

Voor wie een acticatiecode ontving per sms  om zich te laten testen, is er een mogelijkheid om zelf een afspraak te boeken in een testcentrum via deze link.

 

Een antwoord op de belangrijkste vragen in verband met het Coronavaccin kan je vinden in onderstaand filmpje van de Vlaamse overheid.

Update 27/12/2020

Ondertussen wordt duidelijk dat 2021 een overgangsjaar wordt. Met een mutatie van het virus in het Verenigd Koninkrijk (meer besmettelijk ) en het toerisme rond eindejaar wordt een derde golf moeilijk te vermijden. De vaccinatie, die sterk belovend is, wordt stilaan over de EU uitgerold.

Update 01/11/2020


Sinds begin november is de situatie in de ziekenhuizen kritiek en dit lijdt tot  nieuwe lockdown.

Lees verder

Update 18/10/20

Hoe kan je het resultaat van de covid-test zelf  raadplegen?
1/ Aanmelden via www.mijngezondheid.be met je EID kaart en een kaartlezer of via itsme.

2/ De app ‘Coronalert’ installeren op je GSM voor je de test laat afnemen.

Wanneer je moet getest worden genereer je de code (bevat 17 cijfers) via de app en geeft ze door aan de arts op het moment van de testafname.  Op die manier ben je via je GSM meteen op de hoogte wanneer het labo de test bekend maakt. 

Wat kan de app verder voor  je betekenen ?

  • je waarschuwen als u in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dat gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar en wanneer.
  • Je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
  • andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.
  • helpen de verspreiding van het virus tot stilstand te brengen.

Update 27/09/20

Het is duidelijk dat we aan een tweede golf besmettingen bezig zijn. De uitgebreide maatregelen konden dit blijkbaar niet verhinderen. Hebben wij toch nog teveel risicogedrag waardoor we de kans op besmetting verhogen. In alle geval is er sprake van frustratie op vele niveaus. We zijn ook wat de apocalyptische beelden uit Italië vergeten, die ons bij de eerste golf zo deden opschrikken. De voorlopige maatregelen vind je op dit document:
Steekkaart COVID – patient 01-10-2020

Er is ook een app beschikbaar voor je smartphone.
Wat zijn de voordelen van deze toepassing.
1/Je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar en wanneer.
2/Je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
3/Andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.

Meer informatie en download op de site van Coronalert

Update 10/07/20

Het is duidelijk dat het coronavirus wereldwijd nog in opmars is. In Europa zijn er al enkele plaatselijke opstoten van het virus gemeld. In Duitsland was er een uitbraak in een vleesverwerkend bedrijf. Ook in een paar gebieden in Spanje er er een nieuwe lockdown ingesteld. Telkens wordt er gekeken naar goedkope arbeidskrachten, immigranten meestal  die voor een pover loon en onder lamentabele omstandigheden samenwonen en dus een risicogedrag vertonen. Het samenhokken van mensen in barakken  of in gemeenschappelijke verblijfplaatsen  is een ideale broedplaats voor het virus. Ook hier bij ons zien we op werven  mensen verschijnen, die onze taal niet spreken en van vreemde afkomst zijn. We weten uit de vroegere pandemieën dat personen aan de rand van de maatschappij  vaak niet de actualiteit kennen en de grootste risicogroep vormen voor verspreiding van het virus.  Waar en in welke omstandigheden wonen ze en zijn ze in orde met hun papieren ? Zouden zij in aanmerking komen voor testing en tracing ?
 Ondertussen is het nog eens nuttig terug te kijken naar de berichten van 1/03/2020 :moeten wij mondmaskers dragen ? Toen was het antwoord neen. Vandaag is er een uitbreiding voor het dragen van die mondmaskers op alle openbare plaatsen zelfs ook winkels. Voortschrijdend inzicht : het virus verspreid zich vooral in de lucht.

Update 20/06/2020

De laatste kennis over het virus vind je op deze facts-sheet van Sciensano . Lees meer.
Op 21 januari kwam er een bericht van een arts uit Wuhan : Patiënten, ook zorgpersoneel, liggen op intensieve zorg. Mogelijk zijn mensen zonder symptomen besmettelijk. Een kwart van de patiënten heeft speciale zorg nodig.  Het  duurt 2 weken voor er herstel optreedt. De besmettingsgraad is hoog. Een risico op pandemie lijkt redelijk waarschijnlijk. (De Standaard)
Het wordt  nu meer en meer duidelijk hoe iedereen met de informatie die toen reeds aanwezig was om diverse redenen niet of onvoldoende reageerde. Uit deze crisis moet duidelijk worden dat we als samenleving meer moeten anticiperen zonder te paniekeren en dat we met gepaste maatregelen  leed kunnen voorkomen. Als er aanwijzingen zijn dat er gevaar dreigt voor onze toekomst mogen we er ons niet te vlug van afmaken met de gedachte  ‘Het komt wel goed’. 

Update 08/06/2020

De covid epidemie is duidelijk momenteel op zijn retour . Komt er nog een tweede golf ? Voorlopig is dit niet duidelijk. Antistoffen zouden duidelijk   tegen het virus  beschermen . Voor hoelang is nog niet duidelijk. Er zijn patiënten beschreven die een tweede infectie doen en weinig besmettelijk zijn. Onze manier van leven wordt in de toekomst in alle geval anders: we gaan meer aandacht besteden  aan de overdracht van virussen : afstand bewaren, hanghygiëne en opletten met hoesten en niezen. Zal het griepvirus door al die maatregelen in de komende winterperiode daardoor ook minder doorbreken? Laat het ons hopen. Voor griep bestaat er in ieder geval  al een vaccin……

Update 16/05/2020

Stilaan heropenen de scholen en veel ouders  vrezen dat hun kinderen zo een risico lopen ziek te worden.
In de media zijn hierover allerlei tegenstrijdige berichten verschenen.
Na zoveel maanden en zoveel studies later is het erg duidelijk dat het heropenen van de scholen geen invloed zal hebben op de epidemie.
Met andere woorden: kinderen zijn over het algemeen niet ziek van corona en geven de ziekte weinig door ( slechts  ongeveer 7 op 100 covid kinderen besmetten anderen) Bij griep zijn de kinderen wel een grote verspreider van het virus (55 kinderen op 100 verspreiden het virus.) Zieke kinderen worden wel gescreend op covid vooral voor de quarantaine maatregelen.
In het belang van het kind en van de maatschappij is het dus heel belangrijk dat kinderen  hun ontwikkeling op school kunnen voortzetten.
Een niet goed functionerende maatschappij (schoolverlet) heeft voor het kind alleen nadelen. Er zijn geen redenen om medische en psychosociale hulp aan kinderen te ontzeggen in deze crisis.
Uit goede studies blijkt ook dat zwangeren vrouwen en baby’s niet in gevaar komen door het virus.
Verder lijkt het voordeel van het dragen van een mondmasker door de bevolking en het ontsmetten van contactoppervlakten niet zo duidelijk. Ondertussen blijft het raadzaam verstandig te zijn en onze voorzorgen te nemen.

Update 11/05/2020

De mensen die met een covid patiënt in contact kwamen (zelfs tot 2 dagen voor de klachten ) worden nu vanuit Zorg en Gezondheid opgebeld .
Ze krijgen hulp en begeleiding hoe het verder moet.
Hier vind je  de meer uitleg:

Wil je via een bloedtest weten of je de ziekte Covid reeds had? Er bestaat een bloedtest maar voor het ogenblik is die nog niet betrouwbaar genoeg om hem te gebruiken. De test kan vooral veel vals positieven geven  en  vals negatieven geven.

Update 03/05/2020

De maatschappij is meer gewapend en de epidemie is wat gaan liggen zodat we  op een efficiënte manier de epidemie verder kunnen indijken. Veel hangt terug af van ons  gedrag. De beloning om ons toch nog vrij streng aan de maatregelen te houden is groot: een nieuwe opstart van ons sociaal leven. Het dragen van een masker ook in het openbare leven wordt meer en meer belangrijk.

1/ Iedereen met griepverschijnselen wordt nu getest. Gezien de testcapaciteit in de week van 4 mei nog  ten volle moet uitgerold worden worden, zal dit wellicht nog niet voor iedereen met klachten mogelijk zijn. In alle geval moet voor testing de huisarts geraadpleegd worden.

2/Mensen die in contact  kwamen met een covid patiënt of soms zelfs met een mogelijk geval van besmetting (2 dagen voor die ziek werd tot 7 dagen of langer na het begin van de ziekte ) noemt men contactpersonen. Sommige contactpersonen zullen naargelang de situatie soms 14 dagen in quarantaine moeten blijven. Het is de bedoeling dat contactpersonen door contacttracers begeleid worden. Dit zijn mensen die vanuit een callcenter  de contactpersonen  telefonisch begeleiden. In afwachting kan dit ook door de huisarts gebeuren.

3/ De geschiedenis van pandemieën in het verleden leert ons dat maatregelen niet lukken als de mensen, die  het in onze maatschappij moeilijk hebben (financieel, sociaal, verstandelijk , migratie…..) niet meer kunnen volgen. Het is dan ook goed extra aandacht en zorg te brengen voor deze mensen.

De dienst huisartsgeneeskunde van de V.U.B brengt voor iedereen nuttige informatie online.

Update 26/04/2020

Overheden uit bijna alle Europese landen zijn druk bezig (geweest) met een exitstrategie. De energie  om dit allemaal voor elkaar te krijgen was enorm. Wel is het vreemd en wellicht jammer dat er blijkbaar zo weinig overleg is gepleegd  tussen de verschillende landen. Niet alleen de virologen komen wat in verspreide slagorde in de strijd,  de overheden  ook  dus.  Waar is de stem van Europa? De lidstaten hebben het zo al druk genoeg om alle maatregelen  te implementeren.
Trouwens ook voor de medici zijn er te veel richtlijnen en de indruk bestaat
dat de informatie te fragmentair is…

Update 16/04/2020

De incidentie van covid (aantal nieuwe gevallen) onder de bevolking daalt. Nu er meer getest wordt in de rust- en verzorgingstehuizen blijkt dat er ondanks het verbod op bezoek vrij veel sterfgevallen zijn. In hoeverre de sterfgevallen te wijten  zijn aan covid wordt moeilijk om te bepalen. Sowieso kon men aanvankelijk niet testen en de test kan uiteraard niet uitmaken aan wat patiënt nu juist overleed. De discussie rond het toelaten van bezoek en de sociale isolatie doorbreken enerzijds en de veiligheid van het rusthuis te respecteren door geen bezoek toe te laten anderzijds  ligt ook ethisch heel moeilijk.

-Voor de toekomst, want dit virus is aan een marathon bezig, wordt het belangrijk om meer te testen en mensen die positief zijn te blijven isoleren . Bovendien blijken bepaalde apps nuttig om nieuwe infectiehaarden vroeger te detecteren.

-De groepsimmuniteit (dit betekent het aantal mensen dat immuun is tegen het virus) lijkt op het eerste zicht laag te zijn, minder dan 10 percent. Dit betekent dat nog veel mensen vatbaar zijn voor het virus en  nieuwe epidemiegolven nog kunnen volgen als onze strategie onvoldoende is. Het zal uiteindelijk wel via een vaccin zijn dat we massaal kunnen mensen beschermen. Dit zal echter,volgens de huidige inzichten, ten vroegste voor 2021 zijn .

 3 weken quarantaine (05/04/2020) .

Ondertussen zijn enkele gegevens duidelijker: Bij ongeveer 2 % van de mensen zou de besmetting dodelijk zijn.

Wereldwijd zijn er meer dan 65.000 doden. Vergeten we niet dat de griep  ongeveer 250.000 tot 500.000 doden per jaar veroorzaakt.

Ongeveer 1 op de 2 besmettingen wordt doorgegeven door een patiënt die (nog) geen symptomen heeft .

Het aantal besmettingen bij zorgverleners wordt bijna tot nul herleid door het dragen van mondmaskers. In hoeverre de bevolking mondmaskers moet dragen is nu meer  en meer een discussiepunt geworden tussen wetenschappers en ook een politieke beslissing. Naast mondmaskers en massaal testen om zo risicocontacten te isoleren lijken dit twee duidelijke bijkomende maatregelen te zijn die de verspreiding van het virus tegenhouden (Singapore, Hongkong …..Duitsland?).

Voor psychisch kwetsbare personen is deze quarantaine lastig. Mensen kunnen over hun verdriet en angst minder praten. Eenzaamheid kan onvoldoende opgelost worden  door telefoons en sociale media.

Door de draconische maatregelen dreigt door de  schooluitval  de  leer-en ontwikkelingsachterstand van vooral  kinderen uit de kansarmoede en migratie groot te worden. Het schoolverlet wordt niet gecompenseerd door andere sociale activiteiten zoals speelpleinwerking, jeugdbeweging….. Bovendien komt de grote vakantie naderbij. In die periode lopen vooral die kinderen al sowieso een ontwikkelingsachterstand op.

We krijgen zoveel berichten over het corona virus en covid.  Wat klopt er eigenlijk? Zie de site van Zorg en Gezondheid.

01/03/2020  Algemene preventie maatregelen  tegen de corona pandemie

Het coronavirus spreidt zich meer en meer wereldwijd uit en de adviezen veranderen. Momenteel is er een pandemie .De overheid heeft strenge maatregelen genomen om bijeenkomsten van mensen te verhinderen .Door  minder in groepen te verblijven zou een geïnfecteerd persoon minder andere mensen  kunnen besmetten (normaal 3 of 4) waardoor een hevige plotse toename in ziektegevallen kan uitgesteld worden. Dit is onder andere nodig om de medische zorgverlening niet in het gedrang te laten  brengen. (Italië)

De tijd tussen de besmetting en  de infectie (incubatietijd) kan tot 14 dagen duren.Het virus is agressiever dan  de griep en gaat vooral via secreties (druppels) van de ademhalingswegen  anderen infecteren . Om de schade in te dijken is isoleren van ziektegevallen (quarantaine) belangrijk..

Er is een website van de overheid die meer informatie geeft :  https://www.info-coronavirus.be/nl/

https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E .

Welke algemene voorzorgen neem je  dus best:

 Was regelmatig je handen

Tijdens een epidemie zijn onze handen onze grootste vijanden. We betasten onze neus, ogen en mond gemiddeld 15 tot 23 keer per uur. Meestal zonder het goed en wel te beseffen. Hier nog filmpje over het goed wassen van handen:
https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
Men kan natuurlijk deurklinken , allerlei oppervlakten of geld…..ontsmetten maar dit is soms praktisch niet haalbaar . Blijf daarom vooral handen wassen.

Hoest of nies in je elleboog

Bedek je mond met een papieren zakdoekje bij het niezen en hoesten en gooi het weg na gebruik, was je handen .Beter ook niet hoesten of niezen in je handen. Deze techniek verhindert virussen en bacteriën voor een stuk om in de lucht terecht te komen. Hoest of nies je in je handen, dan blijven de microben achter op je handen. En dat is slechts een kleine stap naar andere oppervlakten.

Moeten wij mondmaskers dragen? Neen

Mondmaskers dragen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus, heeft weinig zin. Enkel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en voor zorgpersoneel heeft het gebruik van zo’n masker wel zin. Daarom is het belangrijk dat mondmaskers voor hen beschikbaar blijven. Het dragen van een chirurgisch masker heeft vooral zin voor mensen die al besmet zijn met het coronavirus. Zo’n masker beschermt hun omgeving tegen de ziektekiemen die ze bij zich dragen en belet besmetting door de druppels die verspreid worden bij het hoesten, niezen en praten. Ook zorgpersoneel dat werkt in een omgeving waar patiënten met het coronavirus worden behandeld, hebben baat bij een masker. Voor de gezonde man in de straat heeft het dragen van zo’n masker dus weinig nut.”

Blijf uit de buurt van hoestende mensen

Als je ziek bent, blijf je best thuis  thuis. De WHO raadt aan om 1 tot 2 meter verder te gaan staan dan hoestende mensen.

Contacteer je huisarts als je je ziek voelt.
Er is ook een permanent telefoonnummer van de overheid :0800 146 89.