Cholesterol

 

 

 

Verwarring is vaak troef in het cholesteroldebat , ook bij experten. Eigenlijk gaat de discussie over cholesterolverlagende medicatie en de daaruit volgende positieve en negatieve eigenschappen voor de volksgezondheid en niet minder ook de  uitgaven voor de overheid .

 

Duidelijk is dat bij mensen die al een hart en vaataccident gehad hebben (secundaire preventie)  deze cholesterolremmers of statines een gunstige werking hebben. Vooral de LDL cholesterol lijkt daar belangrijk en over de streefwaarde van die LDL cholesterol (beneden de 75 mg/dl of beneden de 55 mg/dl)  is er discussie. Met name hoeveel is de winst als je de LDL cholesterol in plaats van  onder de 75mg/dl naar een waarde onder de 55 mg/dl brengt.

 

Bij mensen die nog nooit hart of vaatziekte (trombose, infarct, beroerte ) hadden liggen de  zaken moeilijker (primaire preventie).Bij routine  bloedonderzoek wordt  een verhoogde cholesterol vastgesteld en  elke arts en  patiënt weet dat daar medicatie voor bestaat. Hier is verwarring troef, ook bij de artsen, zodat je als patiënt ook verschillende adviezen krijgt naargelang de arts.
Wellicht speelt bij artsen ook de schrik  dat, indien  de hoge cholesterol-patiënt  ooit later een hart- of vaatziekte doet en hij geen medicatie kreeg ,de arts zal worden terechtgewezen omdat hij geen medicatie gaf…..

In alle geval werkt medicatie hier duidelijk minder goed en heeft  soms een verwaarloosbaar of geen effect. De medicatie of ‘statine’ wordt dan ook alleen bij hoog risico op hart- en vaatlijden voorgesteld . Hoog-risicogroepen zijn patiënten met diabetes, nierlijden, reumatische aandoeningen sommige infectieziekten, erfelijke factoren en mensen met zeer hoge cholesterolwaarden.

Vergeten we hierbij niet dat roken, overgewicht,  zittend leven, alcohol  en hoge bloeddruk de risico’s verhogen en dat we dit  meestal  goed in de hand hebben door verandering in levensstijl.

Het kenniscentrum geeft nu een online platform  ontwikkeld dat kan helpen als beslissingshulp rond de inname van cholesterolverlagende medicatie.

 

KCE Tool cholesterol

Op de site van thuisarts staat ook nog verdere informatie.

Adviezen ter preventie van hart-en vaatziekten

Met deze tool wordt voor mensen onder de 60 jaar het risico bepaald zonder labotesten .

Risicotest preventieconsult Nederland

Er blijven uiteraard nog vragen :wat betekent hoog risico ? Wat moet de aanpak zijn bij mensen boven de 70 of 80 jaar ?

Hier is maatwerk aan de orde . In het algemeen kan gesteld dat bij secundaire preventie en  behandeling bij om het even welke leeftijd aangewezen blijft, rekening houdend met levenskwaliteit en levensverwachting .

Bij  primaire preventie met een waarde van  LDL- cholesterol boven de 190 geldt hetzelfde (hoog risico ). Bij lagere waarden is dan individuele afweging noodzakelijk.