Blog

Beweging

Bij experimenten op muizen en ratten is duidelijk aangetoond dat fysische inspanning de hersenfunctie verbetert. Men ziet in studies dat muizen vlugger doorhebben hoe ze een labyrint moeten doorlopen of een beloning kunnen krijgen.

Ook bij kinderen, volwassenen en ja zelfs bij dementie is aangetoond dat regelmatige beweging de hersenfuncties verbetert. Het vermogen om verstandelijke taken uit te voeren  verbetert, maar er is ook een vermindering van burn-out en depressie. Op microscopisch niveau ziet men een toename van de circulatie naar de hersenen, van een verhoging van het leggen van connecties tussen hersencellen en zelfs voor sommige hersengebieden een nieuwvorming van hersencellen.

Het medicijn beweging moet nog verder onderzocht worden : men weet niet juist hoeveel beweging er nodig is, welke soort beweging voor welke aandoening beter is (krachtstraining of uithoudingstraining ) en of het aspect genieten van de training ook meebepalend is voor het resultaat. Ook zou het nuttige effect van bewegen verdwijnen als men dit doet op een plaats met luchtverontreiniging (Vb: de Antwerpse ring).

Met uithoudingstraining bedoelt men stappen of lopen waarbij men vooral zuurstofverbruik aanspreekt en geen melkzuur opstapelt of vet gaat verbranden .

Daarom mag de polsslag tijdens inspanning niet hoger gaan dan 60 à 70 procent van de maximale polsslag . De maximale polsslag wordt berekend door de leeftijd af te trekken van 220 . Voorbeeld voor iemand van 60 jaar is die maximale polsslag 220 – 60 = 160 . Op training zou de polsslag dan niet veel hoger mogen zijn dan 90 a 110.

Bron : Breinwijzer

Wil je meer bewegen? Maar je hebt geen tijd, je weet niet hoe, je weet niet of je het kan… Je huisarts kan je dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’  aanmelden bij  een  bewegingscoach. Die professionele coach helpt je gezond te bewegen en maakt een beweegplan dat bij jou past. De Vlaamse overheid betaalt het grootste deel van de kosten!

Sigaret

Velen zijn verslaafd aan roken. Het is duidelijk dat dit de kans op hart- en vaatziekten en kanker duidelijk verhoogt . Men denkt dat rokers ongeveer 9 jaar vroeger sterven dan verwacht en  nog meer jaren kwaliteit in hun leven inboeten.
We zijn geneigd zijn om te beweren dat de schuld van de rokers zelf is. Ze weten toch welke risico’s ze lopen? Het staat zelfs op de verpakking. En de roker zelf, die door zijn roken ziek wordt, weet en denkt vooral dat hij er zelf verantwoordelijk voor is. Hij kan niemand iets verwijten behalve zichzelf…… Vele toegevoegde stoffen zoals : suiker, ammoniak en hoestdempers maken de producten extra verslavend. De kick van de sigaret neemt de onlustgevoelens weg en als een automaat grijpt hij naar de volgende sigaret. De vrije wil is uitgeschakeld door een vernuftig zelfbedrog.

Als je rokers vraagt op welke leeftijd ze met roken begonnen, was dat meestal als adolescent.(tussen 10 en 14 jaar) en blijkbaar is dat geen toeval. Experimenteren is uiteraard eigen aan die leeftijd, maar het is ook de periode waar men zeer vatbaar en kwetsbaar  is, vatbaar voor subtiele en goed doordachte strategie die de jongeren bijzonder aanspreekt . De tabaks- industrie heeft blijkbaar extra belangstelling voor de jeugd. Dit is voor hen de toekomst : eenmaal zij verslaafd zijn, geraken ze er toch zeer moeilijk vanaf.

In Afrika en Azië probeert men zelfs kinderen verslaafd te krijgen, door onder andere gratis sigaretten te verdelen in zwakke sociale buurten. Het is dan ook eigenaardig dat een van de grootste gekende ziekteverwekkers van onze maatschappij niet verboden wordt of tenminste radicaal uitgeroeid wordt. Niet alleen de industrie draagt schuld , maar ook de overheid reageert hier te laks.

In Nederland wordt nu een klacht ingediend tegen de tabaksindustrie door een longarts Wanda de Kanter (die zelf jaren rookte) en enkele jonge kankerpatiënten. Meer op de website https://sickofsmoking.nl/.  Er bestaat ook een T.E.D talk :  https://www.youtube.com/watch?v=0XrA3vMWmjk.

Haio

Er zijn 2 manieren om een (medisch) probleem op te lossen :

Eerst en vooral is er, wanneer er zich een probleem voordoet, onze intuïtie, ons buikgevoel : We beslissen onbewust, heel snel, automatisch en gebruiken dit systeem dagelijks. Het maakt het ons mogelijk heel snel beslissingen te nemen en efficiënt te handelen. Het nadeel van dit systeem is dat het fouten maakt (systeem 1  of ons reptielenbrein)

Een tweede manie  van problemen op te lossen in ingewikkelder : we gaan beginnen afwegen, argumenten zoeken, vragen bijstellen, literatuur raadplegen. Dit systeem is tijdrovend en kan zo verlammend werken op ons functioneren. Het voordeel van dit systeem is dat we zeker in complexe zaken kunnen beslissen en bovendien minder fouten maken.(systeem 2).

Het is heel duidelijk dat we met de leeftijd systeem 1 of de intuïtie meer gaan gebruiken : we herkennen al vlug patronen en vertrouwen duidelijk op onze ervaring. Fouten komen er gemakkelijker door tijdsdruk, vermoeidheid, multitasking, afleiding, honger, maar ook door overmoedigheid , emoties, gebrek aan motivatie…….

Het is duidelijk dat systeem 1 van geneeskunde uitvoeren onvoldoende scoort. Artsen moeten zich door klinische en technische onderzoeken laten bijstaan, zichzelf in vraag durven stellen, open vragen stellen en de patiënt niet te vlug onderbreken, herevalueren liefst met supervisie, overdracht tussen collega’s , feedback. Is dit niet een beetje een pleidooi voor de samenwerking tussen zorgverleners en  werken in de praktijk met Haio’s ?

Een HAIO is en huisarts in opleiding die afgstudeerd is als huisarts, maar twee jaar moet meewerken in een opleidingspraktijk.

Een HAIO wordt ingeschakeld in alle facetten van de praktijk. Hij of zij heeft eigen spreekuren, doet huisbezoeken en neemt ook wachtdiensten voor zijn of haar rekening. Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als de overige huisartsen in onze praktijk.

Er kan tijdens de consultaties overlegd worden met een van de vaste artsen. Verder zijn er overlegmomenten waarbij uitgebreid stilgestaan wordt bij moeilijke consultaties of beslissingen.

 

Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkverzuim

Werkverzuim

De ideale werkgever gaat na de ziekte van een werknemer een gesprek met hem aan. Het gaat er niet om de werknemer op het matje te roepen of medische gegevens los te wrikken. Eigenlijk moet het een gesprek zijn over hoe het loopt op het werk. Zijn er problemen of hoe kunnen de arbeidsomstandigheden in de mate van het mogelijke verbeterd worden?Het is duidelijk dat dergelijk onderhoud het absenteïsme  doet afnemen.

Hierbij komen we bij burnout. Burnout betekent dat je wel wil (werken, actief zijn…..),maar niet meer kan , geen energie meer hebt maar ook twijfelt aan je capaciteiten. Bij een depressie wil je niets meer en kleurt alles donker.

Een oorzaak van burnout is onze maatschappij vol prikkels die ons telkens afleid en onze concentratie, ons korte termijn geheugen ondermijnt. Denk maar aan telefoons, mails, sociale media, altijd beschikbaar zijn….Ons brein kan minder rusten, heeft minder weerstand en we kunnen ons minder empathisch opstellen.
De symptomen zijn vaak stress signalen: rugpijn ,hoofdpijn, buikpijn, spijsverteringsklachten, emoties als angst en depressie, minder positieve gedachten, verandering in gedrag zoals niet meer met plezier gaan werken. Het gevoel je leven niet meer in handen te hebben en een gebrek aan concentratie.

Een remedie tegen burnout is dan ook je eigen leven weer te organiseren en te focussen op wat nu moet: genoeg slapen, zorgen voor beweging, gezond eten, tijd voor relatie, vrienden geregeld opzoeken..…..
Medicatie bestaat er eigenlijk niet voor, wel psychologische begeleiding. Je eigen vrijheid en autonomie herwinnen door met een iets bezig te zijn en op een iets te focussen. Bij jezelf ondervinden welke momenten van de dag je meest geconcentreerd bent. Vrijetijdsbesteding zoeken in zaken die je graag doet. Als je dan toch vermoeid bent, dan meer tijd maken voor mails, telefoontjes en losse creativiteit. Ook is het belangrijk je af en toe af te vragen waarom je deze job positief vindt en aangenaam….Het is uiteraard wel zo dat een burnout je altijd kan overkomen, ook buiten de werksituatie.

Link

 

Link naar blog: K.U.L

Medisch onverklaarde klachten

Men schat dat bij ongeveer een patiënt op drie de huisarts vanuit zijn opleiding geen verklaring vindt voor de klachten waarmee patiënt op bezoek komt. Uiteraard spreken we hier niet over depressie of angststoornissen, want hier is er dus wel een diagnose aanwezig.

Het kunnen allerlei klachten zijn. De meest voor de hand liggende zijn terugkerende misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn, moeheid en pijnen ter hoogte van het bewegingsapparaat. Het gaat hier dus om klachten zonder echte verklaring, die aanslepen….Kwaliteitsverlies in het leven van de patiënt staat op de voorgrond alsook vaak werkverlet. Het feit dat de huisarts hier met dit alles moeilijk mee weg kan en dat de patiënt zich niet begrepen voelt leidt kan tot wederzijdse frustratie leiden.

Belangrijk is dat de huisarts oor heeft naar de klachten van patiënt, de klachten ter harte neemt en probeert te begrijpen. Belangrijk is dat zowel arts en patiënt ongeveer inzien wat er juist aan de hand is en dat er uiteindelijk een verklaring voor de klachten gevonden wordt die zowel voor arts en patiënt aanvaardbaar zijn.

Samen dienen patiënt en arts te zoeken hoe ze deze klachten beter kunnen controleren en te leren welke tussenkomsten ze efficiënt vinden.

Uiteraard is vermindering van stress en hulp van de omgeving voor de patiënt belangrijk. Medicatie heeft hier weinig of geen echte plaats in de behandeling en de bedoeling is niet echt te genezen, maar de klachten onder controle te houden. Regelmatig contact tussen huisarts en patiënt blijkt ook belangrijk te zijn om ontreddering bij de patiënt te voorkomen en om een goede band tussen patiënt en arts te creëren .

 

Meer op thuisarts.nl.

 

 

Nieuwe collega

Beste patiënt(e),

Ik ben Dr. Virginie Maes, huisarts, en ik verheug me erop om vanaf oktober 2018 huisartsenpraktijk De Arke te vervoegen als vaste huisarts.

Ik ben in juni 2014 afgestudeerd na de 7-jarige opleiding volbracht te hebben aan de universiteit van Leuven. Daarna heb ik een jaar gewerkt als HAIO (huisarts-in-opleiding) op spoed en geriatrie, dan 2 jaren in het onderzoek als arts-epidemioloog en ten slotte nog 1 jaar in een huisartsenpraktijk.

Ik heb een brede interesse in de geneeskunde. Zowel kindergeneeskunde, ouderengeneeskunde, inwendige ziekten, gynaecologie en kleine heelkunde boeien mij. Daarnaast vind ik het menselijke contact in ons beroep zeer belangrijk: respect voor éénieders waarden alsook een goede communicatie zijn van primordiaal belang. Ten slotte werk ik volgens de wetenschappelijk opgestelde medische richtlijnen, uiteraard rekening houdende met de individuele patiënt.

Naast huisartsgeneeskunde zijn mijn passies sporten, lezen en afspreken met vrienden en familie.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Virginie Maes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventie

We leven  hier en nu  en te toekomst lijkt onvoorspelbaar en veraf.

Het zit er bij ons een beetje ingebakken : we gaan de problemen oplossen als ze zich voordoen . Elke dag brengt sowieso al genoeg zorgen.

Dit alles geldt zeker ook in de geneeskunde, waar men ziet hoeveel inspanningen en financieën besteed worden aan de curatieve en hoe weinig aan preventieve geneeskunde. Curatief aan geneeskunde doen is een beetje te vergelijken met een brandweerman die hier en daar grote en kleine brandjes moet blussen. Onmisbaar zijn ze zeker de brandweerman en de arts, maar zouden we het niet zo kunnen plannen dat we hen minder nodig hebben. Brandveiligheid enerzijds om het brandgevaar te beperken en als patiënt de toekomst anticiperen om latere problemen te voorkomen.

In de geneeskunde zijn veel problemen te voorkomen en komt de curatieve geneeskunde vaak te laat of staat ze machteloos. Bovendien zijn de behandelingen vaak duur. Het grote succesverhaal van de huidige preventie is natuurlijk de vaccinatie. Spijtig dat bij het ontwikkelen van vaccins er te veel economische motieven meespelen en te weinig morele aspecten. Met andere woorden vaccins worden ontwikkeld in functie van de winstmarge. Voor een epidemie in Afrika is er geen prioriteit.

We kennen de factoren die ons ziek maken : roken, zwaarlijvigheid, fast food, overdreven alcoholinname, drugs, stress, eenzaamheid. Maar ook te weinig creativiteit, te weinig nestwarmte, weinig beweging mentaal en fysiek, zwakke begeleiding van kinderen en jongeren……

Hoe kunnen we onze levenswijze bijsturen. Misschien helpen straks computermodellen om ons een foto te tonen van onszelf in de toekomst: een foto over hoe we er binnen 10 of 20 jaar uitzien. Misschien gaan ze voor ons de mogelijke ziekten en pijnpunten in kaart kunnen brengen die het gevolg zijn van onze huidige levenswijze?

In alle geval zou het met die foto, met dit shot van de toekomst, gemakkelijker zijn om nu bij te sturen.
In afwachting kunnen we er (met de huisarts) eens een oefening van maken, een soort kansberekening….

 

Vakantie

Vakantie.
We kijken er sinds maanden naar uit en hebben wellicht grote verwachtingen. Vergeten we maar al die grote verwachtingen en gelukzoekerij. Zo kan immers de indruk ontstaan dat een gelukkige vakantie maakbaar is en als het mislukt is het dan ook een beetje onze schuld. Beter is het dus om onze verwachtingen wat bij te stellen.

Wat onze vakantie gelukkig maakt (denk maar aan een weekend of gezond zijn ) is het gevoel van zelfstandigheid die we erbij hebben (jezelf kunnen zijn, zelf kunnen beslissen wat je al of niet zal doen ). Ook het gevoel van verbondenheid is belangrijk : hechte banden met anderen. Bovendien verhogen investering en goede relaties je mentale veerkracht. Ervaringen maken gelukkiger dan allerlei snufjes. Status najagen maakt ongelukkig en gebruiksvoorwerpen raken we rap gewoon. Ervaringen delen we met anderen en zijn rijker dan het bezitten van alles en nog wat.
Geld maakt vooral gelukkig als je het aan anderen spendeert: goede doelen cadeautjes…. Bovendien, blijkt uit studies, plafonneert ons emotioneel welbevinden op 67000 euro inkomen per jaar.
Dankbaar en dienstbaar zijn oude begrippen die het nog steeds blijken te doen. Ook moeten we het gevoel hebben om op een of andere manier in  iets goed te zijn. Aandacht voor de natuur, foto’s nemen, reisverslag maken……..Sommige mensen zijn van nature optimist (genetische aanleg) en een pessimist kan zichzelf uiteraard niet veranderen . Toch moeten we proberen niet te negativistisch zijn en positief, realistisch proberen te zoeken naar oplossingen ook als de dingen niet lopen zoals gewild.

 

Vergeten we vooral niet dat alles went, ook een toestand waarin alles goed meevalt, gaan we stilaan als normaal gaan beschouwen. We beseffen op den duur niet meer hoe goed we het hebben. Van de andere kant is er onze veerkracht, ons aanpassingsvermogen om tegenslagen te verwerken en om er terug het beste van te maken groot.

 

 

 

Medische Sites

Er verschijnen dagelijks artikelen in dagbladen en tijdschriften over gezondheid. Ook via internet (Dokter Google) kom je allerlei informatie te weten die zeker niet helemaal objectief is.

Twee belangrijke patiëntensites met degelijke informatie zijn Thuisarts.nl vanuit Nederland.

 

Bij ons heb je gezondheid.be , een site waar je je ook kan op inschrijven om een nieuwsbrief te ontvangen.

Dieet en voeding zijn onderwerpen waarover we altijd vragen hebben.
Een aanrader is zeker de site van NICE .
De site biedt uitgebreide informatie.

VB: Welke voedingsmiddelingen vermijden we best in de zwangerschap?
Heb ik osteoporose en welk diëet geniet dan de voorkeur?
Voeding voor jongeren vanaf drie jaar.
Diabetes diëet
Pesticiden in de voeding .Wat is de huidige evidentie ?
Voeding en migraine?
Hartvriendelijke voeding.
Het loont zeker de moeite om eens op de site rond te kijken

 

 

 

 

 

Maatschappij

Dat de universiteit een baken van kennis en studie is in onze maatschappij hoeft geen betoog. Wel kunnen we ons afvragen of de universiteiten hun kennis genoeg naar buiten brengen.

Kunnen zij in begrijpelijke taal vanuit hun achtergrond ons meer inzicht geven in dagdagelijkse problemen?

Moge zij dit doen erbij rekening houdend dat je bij een maatschappelijk debat niet alleen kennis maar ook een visie nodig hebt. En visies of beelden van een ideale toekomst kunnen van persoon tot persoon verschillen. Uiteraard kan niet iedereen aan  de universiteit dezelfde visie hebben  bvb. over gezondheidsaanpak .

Toch mag de universiteit geen ivoren toren van kennis zijn. Aan de universiteit van Leuven bestaat er Metaforum. Hier wordt vanuit verschillende disciplines geprobeerd een antwoord te zoeken op courante problemen …… Cannabisgebruik, gezondheidszorg, migratie, enz…….

Misschien even kijken naar hun publicatie rond depressie.

Link

Of even een video

Bron : http://www.kuleuven.be/metaforum/