Blog

Medische richtlijnen

In de medische wereld veranderen de inzichten continu. Er worden dan ook vooral voor de arts maar ook voor de patiënt richtlijnen opgesteld.

Praktijkrichtlijnen zijn aanbevelingen waarrond in de medische literatuur min of meer eensgezindheid bestaat? Ze bieden de meest nauwkeurige en praktische informatie rond een medisch onderwerp .
De richtlijnen zelf zeker voor ongeveer een derde gebaseerd op dubbelblind onderzoeken. Dit zijn onderzoeken waarbij een groep gelijkaardige patiënten ofwel een placebo krijgt ofwel het medicament/ behandeling . Hierbij weet noch de behandelend arts noch de patiënt wat hij nu krijgt of het actief middel of het placebo. Patiënten die aan zo’n dubbelblind onderzoek meedoen moeten uiteraard ingelicht worden.

Nog even iets over het placebo-effect . Tijdens de tweede wereldoorlog ondervonden  gekwetste soldaten het heilzame effect van morfine bij verwondingen. Wanneer er geen morfine meer voorhanden was durfde een arts (Henry Beecher) het aan om gewoon zoutwater in te spuiten onder het voorwendsel dat hij morfine gaf. De dokter constateerde een onmiddellijk pijnstillend effect van dit nep-spuitje en publiceerde na de oorlog zijn bevindingen : het placebo-effect .

Ondertussen is het zo dat een medicament zuiver een placebo werking kan hebben : dat wil zeggen dat de werking zuiver op illusie en suggestie kan berusteb. Placebo’s kunnen in de geneeskunde gebruikt worden, maar eigenlijk is dit de patiënt een beetje om de tuin leiden…
Natuurlijk is het wel zo dat iedere behandeling met een medicament een placebo (een soort illusie geven van verbetering ) werking kan hebben. Daarom moet in studies bewezen worden dat het medicament statistisch beter is dan het placebo. Anders wordt dit medicament of deze behandeling niet geregistreerd of wetenschappelijk aanvaard.

 

Als je weet dat richtlijnen slechts voor een derde bestaan uit dubbelblind onderzoek, begrijp je ook dat ze  daardoor  alleen  al voor verbetering vatbaar zijn. Dus richtlijnen zijn op duidelijke evidente feiten gebaseerd en een hulp voor arts en patiënt. De arts kan tijden de consultatie met de patiënt  zijn standpunt meegeven , en de richtlijnen raadplegen en rekening houden met de wensen en kennis van de patiënt.
Door het elektronisch medisch dossier wordt het raadplegen van richtlijnen voor hem nu veel gemakkelijker gemaakt. Wees dus niet verwonderd wanneer de arts tijdens een consultatie de computer en de beschikbare medische evdentie raadpleegt: hij gaat echt niet ten rade bij Dr. Google.

 

 

 

Keuzehulp bij ziekte.

 

Keuzehulp

In de V.S ontstond in 2005 de beweging ‘Choose Wisely’: maak een verstandige keuze. Ze gingen er vanuit dat de gezondheidskosten in de VS 20 keer zo hoog waren als in vergelijkbare landen. Sommige rapporten besloten dat andere landen zelfs betere gezondheidszorg hadden met geringere financiële middelen.

Een van de oorzaken van verspilling bleek het gebrek aan communicatie te zijn tussen arts en patiënt. Dokters werken onder druk, hebben geen tijd om met de patiënt te overleggen en alle  beschikbare  informatie te bespreken.
Zowel artsen als patiënten kiezen soms voor duurdere oplossingen zonder de goedkopere en goed bestudeerde alternatieven te weerhouden.

Ook bij ons bestaan meer en meer keuzehulpen die je kan raadplegen, zodat je, goed geïnformeerd, een gesprek met je arts kan starten. Er is de  keuzehulp rond prostaatkanker.

In Nederland zijn er zeker reeds verschillende keuzehulpen ontwikkeld . Je kan een kijkje nemen op de website van  https://www.keuzehulp.info/. De bedoeling is dat deze informatie die volgens strikte wetenschappelijke criteria werd opgesteld als materiaal dient om met de arts een gezamenlijk beleid uit te stippelen.

Er is ook een keuzehulp ontwikkeld om mee te helpen beslissen of de hulp van een arts nodig is bij medisch probleem. Eens proberen?
http://app.moetiknaardedokter.nl/leden/standalone

In de Engelstalige literatuur is er natuurlijk meer te vinden :
http://www.choosingwisely.org/patient-resources/

Pijn en problemen : een poging tot aanpak

 

Fysische en psychische pijn
Een meettoestel om de pijn de meten zal wel nooit bestaan. Het pijngevoel wordt immers door veel factoren beïnvloed en zeker bij chronische pijn is de juiste oorzaak vaak moeilijk te achterhalen. Wat zijn de verschillende factoren die de pijnsensatie beïnvloeden?

1/Vooreerst is de pijndrempel nu eenmaal van persoon tot persoon verschillend. Van nature uit kan je gevoeliger zijn. Ook kunnen bepaalde ervaringen uit het verleden je pijndrempel beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld als kind een pijnlijke behandeling onderging bij de tandarts, kan dit bij ieder volgend tandartsbezoek je pijngevoeligheid doen toenemen. Weet dat er een soort pijngeheugen bestaat en als je reeds vaak pijn had, dit je pijngrens verlaagt.
2/ Andere belangrijke factoren zijn je algemeen welbevinden: bij stress, onaangenaam werk of een lastige leefomgeving wordt die pijn precies erger. Ook isolement, een tekort aan steunfiguren (mensen waar je kan op rekenen), depressie of depressief gevoel en angst (soms angst voor een erge ziekte of voor slecht nieuws)  kunnen de pijn verergeren. Wanneer er een financiële compensatie bestaat voor de pijn zal dit ook je pijn, soms onbewust, doen toenemen.

Adviezen :
Het is dan ook belangrijk niet te veel te piekeren over pijn, niet te veel te denken aan alle negatieve scenario’s of gevolgen die op je zouden kunnen af komen. Probeer je pijn een juiste plaats te geven, de gepaste hulp en pijnverlichting te zoeken en via allerlei technieken (zie verder) je levenskwaliteit toch optimaal te houden. Het gevoel van hulpeloosheid verergert gewoon je klachten. (Catastroferen)

Concreet
Pijn moet op tijd behandeld worden. Als pijn te lang duurt en de behandeling te lang wordt uitgesteld bestaat de kans dat de pijn een groot deel van je leven gaat beheersen en dat ze chronisch wordt (window of opportunity)

Pijn tast je zelfbeeld aan en zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen daalt : je hebt het gevoel alsof je een uitgeputte batterij bent. Zoek daarom lichte aangepaste activiteiten en hobby’s die je zelfvertrouwen aandikken, maar put je niet verder uit. Relaxatie kan ook zijn plaats hebben

Werkverlet mag niet te lang duren. Want als je lang uit het sociaal weefsel wegblijft, wordt het moeilijker om je welbevinden terug te winnen. Als vrienden, hobby’s en werk wegvallen is er meer kans dat de pijn toeneemt.

Actief en rustig blijven en niet te veel hooi op de vork nemen. Samen met hulpverleners of vrienden of zelf rond een probleem wat informatie opzoeken om tot een oplossing te komen voor je problemen helpt zeker ook de pijn te verlichten.

Ondertussen heb je wel begrepen dat pijn je volledig onderuit kan halen (een vicieuze cirkel : pijn —minder actief worden—–minder conditie en zelfvertrouwen ———-meer pijn ——-enzovoort…..

 

Quizz vraag misschien (meerdere antwoorden kunnen juist zijn)
Als mensen op vakantie gaan naar Spanje hebben ze minder pijn . Dit komt door
1/ het goede klimaat in Spanje met droge lucht en veel zon?
2/ het op reis zijn en op relaxe manier je dagen kunnen doorbrengen?
3/ de afwisseling , de uitdaging van deze streek, met zijn  natuur, cultuur en volk ?

 

Griepepidemie

Zoals tijdens bijna elke winter is er terug een griepepidemie.

De symptomen van griep zijn een vrij plots begin van koorts, hoesten samen met algemeen onwelzijn en braakneigingen. Tijdens deze winterperiode van het jaar is de kans op griep zeer groot bij dergelijke klachten.Momenteel zitten we terug in zo’n epidemie
Bij gezonde personen is griep meestal een kortdurende luchtweginfectie van ongeveer een week die uit zichzelf geneest.
Men is ongeveer 5 dagen besmettelijk als men ziek wordt en kinderen tot 5 jaar hebben de grootste kans om de ziekte te krijgen.

Vaccinatie
Men ziet dat na vaccinatie er een stijging is van antistoffen na 10 dagen en een bescherming na 14 dagen . Voor mensen met verminderde weerstand is het vaccin aan te bevelen. Dit geldt zeker ook voor mensen die chemotherapie krijgen of medicatie die de weerstand vermindert zoals sommige reuma medicatie. Ook mensen die in de gezondheidssector werken kunnen door een vaccin de virusoverdracht naar anderen beperken.
Bij ouderen is er na vaccinatie een duidelijke afname van ziekenhuisopname (27% a 45%) , pneumonie (46%) hartaandoeningen (24 %) en vermindering van sterfte van 47 %.
Voor deze winter 2018/19 zou het vaccin heel wat minder doeltreffend zijn.

Neem contact op met de huisarts als:

Je een gevoel hebt van kortademigheid
je bloederige fluimen ophoest
De koorts langer duurt dan 5 dagen
er een temperatuurstijging is na een koortsvrij interval van één of enkele dagen
er verwardheid of sufheid optreedt bij oudere patiënten

Alcohol

Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week.
Wil je geen risico lopen, dan drink je beter geen alcohol. Als je wel alcohol drinkt, spreid je dit gebruik best over meerdere dagen in de week en drink je een aantal dagen niet.
In Europa zijn naar schatting één op  de zeven bij mannen en één op de dertien bij vrouwen van de overlijdens te wijten aan overdreven alcoholgebruik. Voor de behandeling bestaat er psychotherapie  en  ook medicatie. Ook zelfhulpgroepen  waarvan de AA -verenigingen  de bekendste zijn kunnen veel steun bieden.

Deze richtlijn is bedoeld voor mannen en vrouwen boven de 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar drinken best geen alcohol.

Meer op de site van VAD

Dieet cholesterol

Het risico op hart- en vaatziekten wordt niet alleen bepaald door het cholesterolgehalte.
Vooreerst is het zo dat een man meer risico loopt dan een vrouw.
Erfelijkheid, zwaarlijvigheid, diabetes, reuma……. en bepaalde medicaties spelen hier ook een duidelijke rol. De grote boosdoeners blijven tabak, zwaarlijvigheid, overdreven alkoholinname en gebrek aan lichaamsbeweging.

Hier volgt in alle geval een richtlijn om uw cholesterol en uw risico op hart- en vaatlijden te verlagen

Het mediterraan dieet: dit bestaat uit granen, noten , brood, vis (minstens twee keer per week), magere melk, veel groenten, fruit, niet te veel vlees, wel olijfolie  plantaardige margarine en koolzaadolie en weinig alcohol gebruik.
Belangrijk zou ook zijn om de sucrose inname tot 50 gr per dag te beperken.
Het is in zeker zin geen echt dieet omdat het lekker is en het wordt dan ook vrij gemakkelijk volgehouden. Zelfs als je maar 2 jaar dit dieet volgt zie je al een vermindering van hart- en vaatziekten.

In tegenstelling met medicatie tegen de cholesterol , is er met het dieet slechts een geringe daling van  bloedwaarden (3% daling vetten) . De gezondheidswinst is echter veel hoger met dit dieet dan met cholesterol verlagende medicatie.

Vergeten we echter nooit om onze lichamelijke activiteit te verbeteren. Minimum een half uur per dag een aangehouden inspanning op maat wordt voorgesteld.(Dit kan opgesplitst worden in  kortere tijdspannes. Ook éénmaal goed sporten tijdens het weekend zou een gelijkaardig effect hebben).
Te veel stress is te mijden. Duidelijk is dat de combinatie van fysieke activiteit en dieet heel veel gezondheidsvoordelen biedt.

 

Link

Sociale kaart

Je ben ziek, oud, eenzaam of je wil mensen met problemen in je buurt of familie bijstaan.
Je hebt een handicap.
Je zou graag beroep doen op een hulpverlener …..
Het S.E.L (Samenwerking Eerstelijnzorg West-Vlaanderen ) brengt een verslag uit van alle mogelijke diensten en hun gegevens (telefoon , website ,ligging….).

De gegevens zijn soms aan correctie toe en  het is ook een monnikenwerk om dit alles bij te houden . Hier vind je de link naar het laatste document over Menen , met andere woorden de Sociale kaart Het aanbod aan sociale instanties in zoals je merkt heel groot . Het is dan ook onze bedoeling om af en toe een dienst wat meer in daglicht te stellen.
1/Website voor begeleiding thuis van patiënten en familie met handicap: Start West-Vlaanderen

2/ Familiezorg : Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst.Met ruim 65 jaar ervaring biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw een volledig thuiszorgaanbod van professionele en vrijwillige zorg.
U kan bij ons terecht voor o.a. gezinszorg, eerste zorg bij thuiskomst uit het ziekenhuis, kraamzorg, praktijkhulp, oppashulp, info en advies, vorming, ergotherapie, …

3/ Als je door de huisarts verwezen wordt naar bepaalde  specialisten, kan je hiervoor een verhoogde terugbetaling krijgen van 5 tot 2 euro. Je moet wel  een verwijsdocument aan de mutualiteit voorleggen en het geldt slechts voor een verwijzing per kalenderjaar .

4/ Psychische problemen worden  best opgelost met praten. Medicatie is vaak alleen maar een hulpmiddel en leidt niet tot grondige veranderingen om anders  in de wereld te  staan en je beter te voelen. De psycholoog heeft hier, meer dan de huisarts, een belangrijke taak . Hij is de co-piloot die even de patiënt of cliënt begeleidt en helpt inzien hoe je de hindernissen in het leven anders kan bekijken. Een gekende manier van werken  is de oplossingsgerichte therapie .Ze richt zich op de sterke kanten van een cliënt, omdat dit constructiever is dan werken aan zijn tekorten en problemen. De verwachting is dat de behandeling tot betere resultaten leidt wanneer een hulpverlener de sterke kanten benadrukt, hoe klein de signalen voor verbetering ook zijn. Een hulpverlener en een cliënt die samen zoeken naar de sterke kanten en hulpbronnen, zoals ondersteuning door familie of vrienden, van een cliënt, krijgen gemakkelijker een constructieve samenwerkingsrelatie. Het helpt hen zich samen te richten op de bestaande competenties van de cliënt om de doelen van de behandeling te bereiken.
Meer op de website van de VVDO ( vereniging van oplossingsgerichte coaching )

 

 

Waarom “de Arke”

De ‘Ark’, ‘Arke’ of ‘Arche’ was een met bogen versterkte brug, vermoedelijk aangelegd door Vauban rond 1689.
Ter hoogte van de Capucienenkerk verbond de brug de beide oevers van de vroegere Leie, nu de huidige Oude Leielaan.
Ze werd opgeblazen rond 1884 om grotere schepen toe te laten.
Ter vervanging werd een ijzeren voetgangersbrug gebouwd voor vlotte verplaatsing naar vooral Franse fabrieken aan de andere oever van de Leie.
Tijdens WOI werd deze brug definitief vernield.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie

Veel mensen gaan meer eerst op het internet de oplossing voor hun kwaaltjes opzoeken.
Ze hebben geleerd dat ze niet meteen naar de huisarts hoeven, omdat veel vanzelf geneest.
Dit is vooral in Nederland duidelijk het geval : de website thuisarts.nl zou het aantal bezoeken aan de arts met 20 % verminderen.
Patiënten worden sowieso kwaliteitsbewuste consumenten.
Ze willen bewust en goed ingelicht worden .
Ze kiezen voor die of die verzorgers op basis van inschattingen van hun kwaliteiten en geleid door de moderne informatiekanalen.

Als huisarts willen we zoveel mogelijk mensen helpen: samen met de patiënt zoeken naar een oplossing waar we ons beiden in kunnen vinden.
Er wordt dan ook van de huisarts gevraagd dat hij de medische toestand van de patiënt en zijn persoonlijke situatie goed kent. Zo wordt de huisarts iemand bij wie men steeds terecht kan, een huisarts ook die belangstelling heeft voor hun algemeen welzijn, meer dan voor kwaaltjes alleen. Van die huisarts verwachten ze ook wat bijsturing zelfs vragen en opmerkingen rond hun levensstijl.

Met onze praktijk ‘De Arke ‘ kozen we voor samenwerken met verschillende huisartsen.
Die samenwerking kan een meerwaarde betekenen: meer tijd voor de patiënt, meer tijd voor overleg, meer expertise en zo de krachten bundelen om kennis op te doen en uit te wisselen.