Covid vaccin.

 

 

Vaccinatie biedt hoge bescherming voor jezelf . Het is ook een sociaal gebeuren en het zal vermoedelijk een eind maken aan de pandemie en zo sterfgevallen door covid helpen stoppen. Nieuw is echter dat een vaccin in zeer snel tempo is ontwikkeld (een jaar), dat er internationale samenwerking was tussen overheden en bedrijven en tussen bedrijven onderling en dat er een nieuwe techniek gebruikt werd om vaccins te maken, namelijk RNA in plaats van eiwitten als basisbestanddeel om een immuunreactie uit te lokken. Nog te vermelden is dat RNA, dat lijkt op DNA, zich zonder kunstgrepen niet in ons DNA kan innestelen. RNA is te labiel ( maximum 72 uur stabiel) en het kan niet migreren naar de celkern waar het DNA zich bevindt.

Blijkbaar zijn velen niet overtuigd van het nut van vaccinatie of misschien eerder bang  van nevenwerkingen op het vaccin.

De snelle ontwikkeling van het vaccin doet ons vermoeden dat de informatie errond nog onvolledig is. Maar blijkbaar zijn de meeste studies bij het op de markt brengen van dit vaccin even volledig soms zelfs vollediger dan vroeger ( vb : meningitis b). Het produceren van de vaccins op grote schaal is wel niet zo evident.
Duidelijk is dat bij een deel van de mensen de argwaan echt op desinformatie en verzonnen feiten berust. Iedereen kan ook overal zijn mening kwijt en kan via de sociale media luid roepen.Voor veel van die ongegronde twijfels, heeft met een factcheck gedaan. De resultaten zijn te lezen op zorg en gezondheid factcheck

Zoals iedere medische act heeft vaccinatie ook  nevenwerkingen. Die zijn te verantwoorden als de effecten voor de gezondheid belangrijker zijn en de nevenwerkingen minimaal..

Hier vind je een  uitgebreide  lijst met alle mogelijke nevenwerkingen van de verschillende vaccins. De strategie is belangrijk geweest bij uitrol van de vaccinatie : men zou transparant alle  voor- en nadelen van het vaccin meedelen. Dit is uiteraard de beste manier om geloofwaardig te blijven.

 

Zijn er dan geen onduidelijkheden meer over dit vaccin ?

Jawel:  zeer  zeldzame nevenwerkingen kunnen gemist worden in de studies (nevenwerkingen die een voorkomen hebben van minder dan 1 op 7000.) en we moeten  gedurende de ganse vaccinatieperiode attent blijven en alle data van mogelijke nevenwerkingen bijhouden (dit gaat hier over mogelijke  zeer zeldzame nevenwerkingen en dit geldt uiteraard voor alle vaccins, ook niet-covid vaccins

Nog vragen?